سیگار الکترونیک

نتایج بررسی‌های محققان نشان می‌دهد مواد شیمیایی سیگار الکترونیکی وارد ریه و جریان خون فرد می‌شود و خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می‌دهد.

سیگارهای الکترونیکی با باتری کار می‌کنند که نیکوتین، طعم دهنده‌ها و دیگر مواد شیمیایی موجود در آن را به بخار تبدیل کرده و فرد آن‌ها را استنشاق می‌کند. در این بخار، مواد شیمیایی مانند فرمالدئید، فلزات سنگین و ذراتی وجود دارد که در عمیق‌ترین قسمت ریه قرار گرفته و باعث بروز سرطان می‌شود.

تشخیص اینکه چه مقدار از مواد شیمیایی موجود در سیگارهای الکترونیکی وارد ریه فرد می‌شود دشوار است، اما میزان آن معمولاً کمتر از مواد شیمیایی موجود در سیگارهای معمولی است. البته نتایج بعضی مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که مقدار فرمالدئید و سموم موجود در سیگارهای الکترونیکی ولتاژ بالا، بیشتر از سیگارهای الکترونیکی معمولی است

همچنین بعضی مواد شیمیایی موجود در سیگارهای الکترونیکی می‌تواند مجاری تنفسی ریه‌های فرد را تحریک کرده و باعث بروز مشکلاتی شود.