شاید تا بحال نمی دانستید، ولی دود سیگار انواع مختلفی دارد كه هریك به نوبه خود مضراتی دارند:

دود سیگار دست اول: این دود، دودی است كه بطور مستقیم به وسیله فرد سیگاری استنشاق می شود.

دود سیگار دست دوم: دود سیگار دست دوم، دود سیگاری است كه در محیط وجود دارد و دیگران آن را استنشاق می كنند. به افرادی كه این دود را استنشاق می كنند “سیگاری دست دوم” گفته می شود. این سی گاريهاي دست دوم افرادي هستند كه خودشان سیگار  نميكشند بلكه فقط دود حاصل از تدخین تنباكو توسط دیگران را استنشاق  ميكنند .یعني مثلا پدر، مادر یا همسر شما سیگار  ميكشند و دود آن به اجبار وارد ریه شما هم  ميشود. با حضًور به مدت یك ساعت در یك اطاق پر از دود سیگار، یك فرد غیرسیگاری ممكن است معادل كشیدن 5 تا 10 سیگار، مواد سمی موجود در دود سیگار را استنشاق كند. اهمیت این نوع استنشاق دود سیگار در سال های اخیر روشن تر شده است. طبق  گزارشهاي سازمان جهاني بهداشت ،یكي از هر 10 مرگ ناشي از مصرف دخانیات، در افراد سیگاري دست دوم اتفاق  ميافتد. امروزه ثابت شده است كه همه بی ماريهاي ناشي از سیگار كشیدن، در افراد سیگاري دست دوم هم ممكن است رخ دهد مانند انواع  سرطان و یا بی      ماريهاي              قلبي عروقي .

قرارگرفتن در معرض دود محیطی سیگار باعث افزایش خطر  عفونتهای تنفسی در كودكان  میشود.  پس فرقی  نميكند خودتان سیگار بكشید، و یا در مكانی حضور پیدا كنید كه فضاي آن مملو از دود سیگار است.

دود سیگار دست سوم: این دود، باقیمانده دود محیطی یا دست دوم بر روی سطوح است .

دود حاصل از مصرف دخانیات به شدت جذب سطوح درون خانه مانند دیوار، سقف، و وسایل خانه مانند فرش و پرده و اسباب و اثاث خانه و همچنین     لباسها می شود. این دود دست سوم به راحتی از راه پوست، استنشاق غبار و بلع، جذب بدن می شود. این یك خطر بهداشتی است كه اخیراً اهمیت آن شناخته شده است.

نکته كلیدی: اگر غیرسیگاری هستید، به دیگران اجازه ندهید در منزل شما سیگار بكشند ،بخصوص زمانی كه كودكی در خانه شما حضور دارد.