سمینار یک‌روزه تازه‌های سرطان‌های دستگاه گوارش برگزار شد

سمینار یک‌روزه تازه‌های سرطان‌های دستگاه گوارش توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در روز پنجشنبه 30 تیر ماه 1401 برگزار گردید.
در این سمینار پانل علمی با عنوان مدیریت چند تخصصی سرطان روده بزرگ با متاستاز هم‌زمان با مدیریت دکتر علی مطلق برگزار شد. در این پانل، دکتر نیک اقبالیان و دکتر درخشانی (جراح)، دکتر پیام آزاده و دکتر احمد مافی (رادیوانکولوژیست)، دکتر رخشانی (پاتولوژیست)، دکتر راسخی (رادیولوژیست) و دکتر صادقی ( فوق تخصص گوارش) حضور داشتند.
شایان‌ذکر است در این سمینار علمی که به همت انجمن رادیوانکولوژی ایران با حضور متخصصان و دستیاران تخصصی رادیوانکولوژی و دیگر رشته‌های مرتبط برگزار شد، یافته‌های ارائه‌شده در کنفرانس‌های بین المللی ASCO و ESMO-GI در سال ۲۰۲۲ نیز تشریح گردید.