پاپ اسمیر برای تشخیص سرطان دهانه رحم

در این آزمایش نمونه ای از سلول های دهانه رحم و واژن گرفته می شود و این سلول ها در زیر میکروسکوپ قرار گرفته می شوند تا هر گونه سلول غیر طبیعی تشخیص داده شود.
در صورتی که نتیجه تست پاپ اسمیر مثبت باشد پیشنهاد می شود که آزمایش اچ پی وی انجام شود تا دی ان ای یا ار ان ای برخی از انواع عفونت های اچ پی وی تشخیص داده شود.

همان طور که گفته شد این آزمایش می تواند به صورت تکی یا همراه با آزمایش پاپ اسمیر انجام گیرد و هر دو این آزمایشات بر روی سلولهایی که از دهانه رحم گرفته شده است، انجام می گیرد.
آزمایشات غربالگری با کمترین آسیب علائم سرطان دهانه رحم را تشخیص می دهد. در حقیقت این آزمایشات نشانه های سرطان دهانه رحم را هنگامی که هیچ نشانه ای از بیماری وجود ندارد، تشخیص می دهد. به این ترتیب طول عمر بیماران افزایش یافته و یا از مرگ آن ها جلوگیری می شود.
انجام منظم پاپ اسمیر در زنان بین ٢١ تا ۶۵ سال برای پایین آوردن احتمال مرگ و میر در اثر این سرطان را کاهش می دهد.