کدام سرطان‌ها در آمریکا افزایش و کدام کاهش یافته است؟

اثبات تاثیر ۹۰ درصدی واکسن اچ‌پی‌وی برای سرطان دهانه رحم

لزوم افزایش آگاهی مردان و زنان درخصوص سرطان پستان

حداقل ۵ ساعت فعالیت فیزیکی هفتگی از ابتلا به سرطان پیشگیری می کند