پیشگیری سرطان امکان پذیر است .با انتخاب های سالم می توانید خطر ابتلا به بسیاری از انواع رایج سرطان را کاهش دهید.

آزمایش‌های غربالگری

می‌توانند برخی از سرطان‌ها را زود هنگام، زمانی که درمان بهترین کار را انجام می‌دهد، پیدا کند.

واکسن ها

واکسن ها می توانند به پیشگیری از چندین نوع سرطان کمک کنند. در مورد چگونگی کاهش خطر ابتلا به سرطان بیشتر بدانید.

تست های غربالگری

انجام منظم آزمایشات غربالگری ممکن است سرطان سینه، دهانه رحم و کولون (کولون) را زود هنگام پیدا کند، زمانی که درمان احتمالاً بهترین نتیجه را دارد.

غربالگری سرطان ریه برای برخی از افراد در معرض خطر توصیه می شود.

واکسن ها (واکسن ها)واکسن ها نیز به کاهش خطر سرطان کمک می کنند. واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) به پیشگیری از اکثر سرطان های دهانه رحم و چندین نوع سرطان دیگر کمک می کند. واکسن هپاتیت B می تواند به کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد کمک کند.انتخاب های سالم شما می توانید با انتخاب های سالم مانند حفظ وزن مناسب، پرهیز از تنباکو، محدود کردن مقدار الکلی که می نوشید و محافظت از پوست خود، خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهید