درباره دکتر پیام آزاده

 • ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران: 1368
 • دریافت دکتری طب عمومی : 1376گذراندن دوره خدمت وظیفه بعنوان  پیام آور بهداشت  :1376-1378
 • ورود به دوره تخصص رشته رادیوتراپی- انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 1378
 • اخذ گواهینامه تخصصی در رشته رادیوتراپی- انکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :1381
 • نفر اول تخصص ( گواهینامه ) رشته رادیوتراپی- انکولوژی سال 1381
 • نفر اول بورد ( دانشنامه ) رشته رادیوتراپی- انکولوژی سال 1381
 
82

تعداد مقالات

109

تعداد سخنرانی ها

36

مشارکت در طرح های تحقیقاتی و چاپ کتاب

280

شرکت در دوره ها و کنگره های علمی

 • دانشيار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رئیس بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین(ع)
 • عضو کمیته فنی رادیوتراپی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1397
 • عضو کمیته تخصصی رادیوتراپی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از سال 1397
 • عضو کمیته گایدلاین نویسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1396
 • مسئول راه اندازی مرکز جامع سرطان دانشگاه شهید بهشتی
 • معاون گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395 تا کنون 
 • معاون آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395 تا کنون
 • مدیر برنامه دستیاری گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 1382
 • معاونت آموزشی بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین(ع) از 1382تا1384
 • معاونت آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385
 • مسئول کمیته سیاست گزاری شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • مسئول کمیته راهبردی انجمن سرطان ایران
 • مشاور ارشد انجمن جراحان عمومي ايران 1392
 • دبیر نشریه دانستنیهای سرطان سال 1391
 • مجری طرح  ممیزی 114 موضوع مهم علمی  انجمن سرطان ایران  ، توسعه علوم پزشکی معاونت علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری
 • نماینده کمیته راهبردی و هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در طرح اصلاح برنامه آموزشی پزشکی عمومی (کشوری) 1384
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در تالیف راهنمای مطالعه خون و انکولوژی(کشوری) 1384
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی درشورای آموزشی پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع) 1384
 • نماینده مجری کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1385
 • نماینده انجمن رادیوتراپی انکولوژی و مسئول برنامه ریزی درمعاونت سلامت وزارت بهداشت درمان
 • همکار اصلی در طرح تدوین راهنمای استفاده از داروی تراستوزوماب ( گاید لاین ) ، در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران ، شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 1390
 • عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی
 • عضو هیئت موسس انجمن سرطان ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران از سال 1389 لغایت 1395
 • عضو رسمي انجمن سرطان امریکا ASCO   
 • عضو رسمي کامل (FULL MEMBER) انجمن مديكال انكولوژي اروپا ESMO
 • عضو رسمی انجمن نورواندوکرین تومور اروپا (European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS
 • عضو کمیته سوال طراحی آزمون ارتقاء رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1382
 • عضو کمیته مشاورین بین المللی جراحی متاستازهای کبدی LiverMetsurvey  ,  2003
 • عضو کمیته ی کشوری تدوین محتوی برنامه مدون رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت 1384
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   1384
 • عضو کمیته یوروانکویورولوژی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   1384
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان پروستات  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1388
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان مثانه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389
 • عضو کمیته تدوین راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيگيري سرطان كليه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390
 • عضو کمیته تدوین راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيگيري سرطان بیضه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390
 • عضو کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1385
 • عضو کمیته کشوری تدوین کوریکولوم آموزشی رشته رادیوتراپی انکولوژی از سال 1385
 • عضو کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم پزشکی عمومی 1386
 • عضو کمیته ارزشیابی رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1388
 • عضو کمیته کشوری سرطان ایرا ن  ( معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی)
 • عضو کمیته تدوین دستورالعمل کشوری درمان سرطان های شایع کشور 1386 ( معاونت سلامت )
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385
 • عضو شوراي راهبردي شبکه ملي تحقيقات سرطان
 • عضو شورای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی انجمن پاتولوژی ایران به زبان انگلیسی 1385
 • of Iranian journal of pathology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه مجله راديولوژي ایران به زبان انگلیسی
 • of Iranian journal of Radiology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه نشریه  علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران 1384
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : عضو هیئت علمی رادیوتراپی انکولوژی
 • بیمارستان امام حسین(ع) : عضو هیئت علمی و متخصص رادیوتراپی انکولوژی
 • بیمارستان پارس تهران (بلوار کشاورز)
 • بیمارستان پارسیان تهران ( سعادت آباد)

 

 • نفر اول گواهینامه رشته رادیوتراپی انکولوژی 4/1381
 • نفر اول بورد تخصصی رشته رادیوتراپی انکولوژی 6/1381
 • استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 12/2/1388

 

 • A phase III study of  UFT plus oxaliplatin  (UFOX) us.  Capecitabine plus oxaliplatin (Xelox) and Folfox in first – line metastatic colorectal cancer (MCRC).
 • The Role of Xaliproden  in decreasing the incidence of oxaliplatin  – induced Neuropathy .
 • Randomized trial comparing  docetaxol , cisplatin  ,  5FU (DCF) with Epirabicin, cisplatin , 5FU (ECF) in advanced gastric Adenocarcinoma.
 •   بررسی مقایسه ای window setting  های متفاوت در کشف ضایعات عفونی تومورهای اولیه و متاستاتیک کبدی در سی تی اسکن  
 • بررسی شیوع و عوامل زمينه ساز فرسودگی شغلی در مراقبين بيماران مبتلا به سرطان در ایران
 • ارزیابی شیوع، ابعاد و عوامل زمینه ساز مشکلات بیماران مبتلا به سرطان در ایران
 • بررسی وضعیت ژن های TS و ERCC1 و ارتباط آن با عوامل بالینی و پاتولوژی در سرطان های دستگاه گوارش
 • کارآزمایی بالینی فاز II بررسی پاسخ بالینی و عوارض داروی شیمی درمانی پاکلی تکسل در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته معده
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385

 

 

 • سال 1381 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس حمیدرضا شریعتی با عنوان :    

Rectal & Bladder Dosimetry in uterine Radiation

 

 • سال 1383 پایان نامه دکتر جلیل برادران ، متخصص جراحی عمومی با عنوان :

Comparison between the clinicopathologic features of AFP Positive and AFP negative

gastric cancer.

 

 • سال 1383 پایان نامه دکتر رباب انبیایی ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Chemotherapy induced ovarian failure and the related indices in breast cancer patients.

 

 

 • سال 1384 پایان نامه دکتر نغمه اصفهانیان ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :      

The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with adenocarcinoma of stomach.

 • سال 1384 پایان نامه دکتر بابک رجبی ، متخصص را دیوتراپی انکولوژی با عنوان :                

Evaluation of the Association between the overexpressed thymidilate   syntheses Enzyme and P53 mutation and response to therapy in locally advanced rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation.

 

 • سال1385  پایان نامه دکتر غلامرضا احتجاب ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Neuroprtective effect of vit E in patient treated with Paclitaxel base chemotherapy.

 

 • سال 1385 پایان نامه دکتر علی قنبری مطلق ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer under going neoadjuvant chemoradiation.         

 

 • سال 1386 – پایان نامه دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی ، متخصص را دیوتراپی انکولوژی با عنوان :                

HER2 status in breast cancer patients with &  without brain metastasis.

 

 • سال 86   – پایان نامه دکترمهدی سبحانی، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :    

تعيين تفاوت دز پراکنده رسيده به بيضه‌هاو ارتباط آن با تغييرات هورمونهاي جنسي در راديوتراپي كانسرركتوم با دستگاههاي  كبالت و شتابدهنده خطي طي سالهاي 1384 و 1385 شمسي در بخش راديوتراپي ـ انكولوژي بيمارستان امام حسين تهران

  

 •   سال 1388   – پایان نامه دکترعلی یعقوبی جویباری، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :     

 

Comparison Of 5-FU Base Chemoradiation with & without Eloxatin on Pathologic Complete Response in neoadjuvant chemoradiation of rectal cancer

 

 • سال 1390- پایان نامه خانم نیلوفر نکوزاد ، کارشناس ارشد پرستاری با عنوان :

بررسي اثر روغن كنجد در پيشگيري از فلبيت ناشي از شيمي درماني

 • سال 1392 – پايان نامه دكتر كامبيز نوين ، متخصص راديوتراپي انكولوژي با عنوان :

بررسي پايائي اطلاعات ادجوانت آنلاين در مطابقت با يافته هاي بيماران ايراني مبتلا به سرطان پستان

 • سال 1392- پایان نامه دکتر طیبه طاهری پناه ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

بررسی پایایی نتایج پیش بینی شده توسط برنامه کامپیوتری ادجوانت آنلاین در مقایسه با یافته های بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون

 • سال 1393- پايان نامه دكتر حسينعلي غياثي ،دستيار تخصصي راديوتراپي انكولوژي با عنوان :

بررسي اثر كپسيتابين بر روي اثر انگشت بيماران تحت درمان با دارو

 • دبیر علمی اولین کنگره انجمن سرطان ایران سال 1384 تهران
 • دبیر علمی برنامه مدون پزشکان عمومی 1384
 • دبیر علمی دومین کنگره انجمن سرطان ایران 13-11 آبان 1385 تهران
 • دبیر علمی هفتمین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران شهریور 1391 تهران
 • دبیر علمی هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران 30 آذر و 1 دی ماه 1391 تهران
 • دبیر علمی سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی همزمان با اولین کنگره رادیوبیولوژی بالینی و سومین کنگره پرستاری و سومین کنگره کارشناسان رادیوتراپی 28 لغایت 30 آذر ماه 1397- هتل المپیک
 • دبیراجرایی سومین کنگره انجمن سرطان ایران16-18 آبان 1386 تهران
 • دبیراجرایی چهارمین کنگره انجمن سرطان ایران16-18 آبان 1387 تهران
 • دبیراجرایی پنجمین کنگره انجمن سرطان ایران16-18 آبان 1388 تهران
 • دبیراجرایی ششمین کنگره انجمن سرطان ایران16-18 آبان 1389 تهران
 • دبیر اجرایی هفتمین کنگره انجمن سرطان ایران29-27 مهر 1390 تهران
 • دبیر اجرایی همایش غرب آسیا 2 لغایت 4 اسفند ماه 1397 هتل اسپیناس
 • دبیر سمینار کانسرهای کولون در همدان مرداد ماه سال 1384
 • دبیر سمینار کانسرهای پستان در همدان مرداد ماه سال 1384
 • عضو کمیته اجرایی نخستین همایش کاربردی سرطان پستان , بیوپسی غده لنفاوی سانتینل واستاندارد جدید مرحله بندی سرطان پستان, 30-28 بهمن 1384 تهران
 • عضو کمیته علمی کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ، 6-4/12/1385 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،4-2/8/1386 ، تهران
 • عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 20-19/10/1386 ، تهران
 • عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ،  29-28/9/1387 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی اولین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران 4/1388 ، تهران
 • عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ،  15-14/11/1388 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس RCC انجمن سرطان ایران، 5/1389 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دومین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران، 4/1389 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس GIST انجمن سرطان ایران، 29/6/1389 ، تهران
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره رادیولوژی مداخله ایران 8/1389 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 30-29/10/1389 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان ،   17-15/10/1389 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس ترومبوآمبولی و سرطان انجمن سرطان ایران، 28/10/1389 ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی هفتمین کنگره انجمن سرطان ایران29-27 مهر 1390 تهران
 • عضو کمیته علمی همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران 13-11 آبان 1390 تهران
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سراسری پستان ، 13-11 آبان ماه 1390تهران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ، 29 مهر لغایت 1 آبان 1390 ، تهران
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران 30 خرداد لغایت 1 تیرماه 1391
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان 16-14 شهریور ماه 1391 .مشهد
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره سالانه انجمن آسیب شناسی ایران 26-28 مهرماه 1391. تهران
 • عضو كميته علمي پنجمين كنگره سراسري سرطان پستان پ‍ژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي 22 الي 24 آذر ماه 1391 تهران
 • عضو كميته علمي ششمين كنگره كولوپروكتولوژي و بي اختياري انجمن كولوپروكتولوژي ايران 29 آذر لغايت 1 دي ماه 1391تهران
 • عضو كميته علمي همايش سالانه كلينيكال انكولوژي انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران 27 و 28 دي ماه 1391 تهران
 • عضو كميته علمي همايش سرطان و پيشگيري موسسه تحقيقات ، آموزش و پيشگيري سرطان 7 و 8 بهمن 1391 تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها 17 اسفند 1391 تهران
 • عضو کمیته علمی هفتمین كنگره كولوپروكتولوژي و بي اختياري انجمن كولوپروكتولوژي ايران 15 الی 17 آبان ماه 1392 تهران بیمارستان میلاد
 • عضو کمیته علمی همایش سرطان های زنان انجمن سرطان های زنان 28 الی 30 آبان ماه 1392 تهران بیمارستان میلاد
 • عضو کمیته علمی هشتمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی 26و 27 دی ماه 1392 اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • عضو کمیته علمی دهمین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری 14-12 آبان ماه 1395  تهران. بیمارستان میلاد
 • عضو کمیته علمی همایش غرب آسیا 9-11 آذر ماه 1395 تهران هتل ارم
 • راهنماي تراستوزوماب در سرطان پستان ،مجموعه توصيه هاي تشخيصي ،درماني و سياستي به همراه راهنماي تصميم گيري بيماران
 • کارنامه بالینی_عملی دستیاران Log Book رشته رادیوتراپی
 • مميزي رشته سرطان شناسي ايران
 • شيمي درماني (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پستان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • پرتو درماني (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پروستات (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان كولوركتال (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد اول : داروهاي شيمي درماني ، (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد دوم : درمان هاي هدفمند سرطان ، (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد سوم : هورمون درماني ، (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پانكراس (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان مري (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سازگاري روحي و رواني با سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • روابط زناشويي در بيماران مبتلا به سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • ترومبوآمبولی و سرطان
 • سرطان معده (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • تغذیه و سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • کاربرد انتقال خون (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • کارگاه کنترل عفونتهای حاد تنفسی 8-6 / 10 /1376 ، اصفهان
 • برنامه مدون طب کار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 25-20 / 10 /1376 ، اصفهان
 •  سمینار غربالگری سرطانهای زنان ، 30-31/2/1377 ، کاشان
 • هفتادو دومین دوره کارگاه متدولوژی تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1-7 / 7 /1378 ، تهران
 • همایش سالیانه تومور های پستان ، 1-3/8/1381  ، تهران
 • بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،24-20/2/1382 ، تهران
 • دومین همایش پزشکی ایران و فرانسه 27-26/02/1382 دانشگاه ایران
 • کارگاه نگارش و ارائه مقالات پزشکی ، 30-28/3/1382 ، تهران
 • کارگاه روش تدریس بالینی  “ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،9-8/4/1382 ، تهران
 • کارگاه  “آموزشی جایگاه نوین آموزش بالینی  “مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 22-24/9/1382 ، تهران
 • کارگاه   “طبابت مبتنی بر شواهد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 7-5/11/1382 ، تهران
 • بیستمین کارگاه نگارش و ارائه مقالات پزشکی ، 28-30/ 3 /1383 ، تهران
 • همایش سالیانه انجمن آسیب شناسی ایران ، 3-1/10/1383 ، تهران
 •  کنفرانس علمی بدخیمی کولون دانشگاه علوم پزشکی همدان ، 21/5/1384 ، همدان
 • نخستین کارگاه تدوین برنامه آموزشی پزشکی ، 17-20/6/1384، تهران
 • کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی ، 5-6/9/1384 ، تهران
 • کارگاه clinical teaching method ، 8-9/9/1384 ، تهران
 • اولین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 1-3/10/1384 ، تهران
 • برنامه مدون اموزش مداوم رشته متخصصین ارتوپدی  ، 23-20/10/1384 ، تهران
 • نخستین همایش کاربردی سرطان پستان , بیوپسی غده لنفاوی سانتینل واستاندارد جدید مرحله بندی سرطان پستان, 30-28 بهمن 1384 تهران
 • کنفرانس یکروزه ویژه پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان 20/05/1385
 • تکنیک های نوین رادیوتراپی  ، 2-3/4/1385  ،  تهران
 • کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، 26/8/1385 ، اصفهان  
 • کنفرانس تازه های درمان سرطان پروستات ، 2/9/1385 ، تهران
 • دومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 1-3/10/1385 ، تهران
 • کنگره سرطانهای سیستم عصبی مرکزی مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ،  3-1/10/1385 ، تهران
 • کنگره سرطانهای مری ومعده مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 24-22/10/1385 ، تهران
 • کارگاه  آموزشی   evidence base medicine، 5-7/11/1385 ، تهران
 • برنامه مدون هماتوپاتولوژی بافت لنفاوی ، 17/11/1385 ، تهران
 • برنامه مدون هماتوپاتولوژی اختلالات انعقادی ، 18/11/1385 ، تهران
 • کارگاه   OSCEدر مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  30/11/1385 ، تهران
 • کنفرانس آشنایی با روش اصول و کاربرد ایمونوهیستوشیمیایی (IHC) در تشخیص بیماریها30/11/1385 ، تهران
 • کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 6-4/12/1385 ، تهران
 • سی ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،19-15/2/1386 ، تهران
 • سمپوزیوم تومورهای هیپوفیز در پژوهشگاه علوم غدد درون ریز و متابولیسم   ، 27/2/1386 ، تهران
 • کارگاه آشنایی با روشهای نوین رادیوتراپی، 21-20/6/1386
 • پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،4-2/8/1386 ، تهران
 • کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران با عنوان تومورهای سر و گردن،6-4/8/1386 ، تهران
 • سومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ،18-16/8/1386 ، تهران
 • کنگره سرطانهای دستگاه گوارش مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 22-21/9/1386 ، تهران
 • بیست وسومین کنگره انجمن رادیولوژی ایران ،  20-19/10/1386 ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 20-19/10/1386 ، تهران
 • برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان تخمدان و جفت ،  10/2/1387، تهران
 • سی ودومین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،18-14/2/1387 ، تهران
 • برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان رحم ،  29/4/1387، تهران
 • سومین کنگره سراسری جراحان عمومی ایران ، 9-7/8/1387 ، تهران
 • دومین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ،  17-15/8/1387 ، تهران
 • همایش کلینیکال انکولوژی ، 24-22/8/1387 ، مشهد
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 29-28/9/1387 ، تهران
 • چهارمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 1-3/10/1387 ، تهران
 • اولین کنفرانس یک روزهNET انجمن سرطان ایران،  8/1388 ، تهران
 • پنجمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 30-28/7/1388 ، تهران
 • سومین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ،  29-27/8/1388 ، تهران
 • نهمین کنگره بین المللی بیماریهای گوارش وکبد ایران ،   22-19/8/1388 ، تهران
 • ششمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 15-16/8/1388 ، تهران
 • سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمی مثانه   ، 17/10/1388 ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 15-14/11/1388 ، تهران
 • دومین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران،  8/1389 ، تهران
 • اولین کنفرانس یک روزهRCC انجمن سرطان ایران،  8/1388 ، تهران
 • برنامه مدون بیماریهای پانکراس و برخورد اولیه با بیمار ترومایی ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 20/8/1389 ، تهران
 •  برنامه مدون آبسه های شکم و لگن و پریتونیتها  ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 21/8/1389 ، تهران
 • برنامه مدون فصل پستان   ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 19/8/1389 ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 30-29/10/1389 ، تهران
 • هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران ، 29-27/07/1390، تهران
 • همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران ، 13-11/08/1390، تهران
 • چهارمین کنگره سراسری پستان ، 13-11/08/1390 ، تهران
 • چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران 30 خرداد لغایت 1 تیر ماه 1391 تهران
 • کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان 14 لغایت 16 شهریور ماه 1391  مشهد
 • هفتمین گنگره انجمن جراحان عمومی ایران 29 شهریور لغایت31 شهریور ماه 1391 تهران
 • چهاردهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران 26 لغایت 28 مهر ماه 1391 تهران
 • همایش یکروزه تازه های تشخیص و درمان کانسر دهانه رحم انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 4آبان ماه 91 تهران
 • پنجمين كنگره سراسري سرطان پستان پ‍ژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي 22 الي 24 آذر ماه 1391 تهران
 • ششمين كنگره كولوپروكتولوژي و بي اختياري انجمن كولوپروكتولوژي ايران 29 آذر لغايت 1 دي ماه 1391تهران
 • هشتمين همايش سالانه انجمن سرطان ايران 29 آذر لغايت 1 دي ماه 1391 تهران
 • همايش سالانه كلينيكال انكولو‍ژي انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران 27 و 28 دي ماه 1391 تهران
 • همايش سرطان و پيشگيري  موسسه تحقيقات ، آموزش و پيشگيري سرطان 7 و 8 بهمن 1391 تهران
 • اولین کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها 17 اسفند 1391 تهران
 • پنجمين كنگره تازه هاي سرطان كولوركتال 4و5 ارديبهشت ماه1392 تهران
 • کنگره تشخیص و درمان سرطان پستان، انجمن جراحان عمومی ایران 24 لغایت 26 مهر ماه 1392
 • کنگره سراسری سرطان پستان جهاد دانشگاهی 15 لغایت 17 آبان ماه 1392
 • کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 26 لغایت 28 دی ماه 1392
 • کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان ، 15 لغا یت 17 بهمن ماه 1392 ، مدیریت بیماری های غیر واگیردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، انجمن آسیب شناسی ایران ، 19 لغایت 21 آذر ماه 1393
 • اولین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 12 لغایت 14 آذر ماه 1393
 • تازه های تشخیص و درمان ترومبوآمبولی در بیماران مبتلا به سرطان، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ،23 مرداد ماه 1393
 • همایش سالانه کلینیکال انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 16 لغایت 18 مهر ماه 1393
 • کنگره سراسری سرطان پستان جهاد دانشگاهی ، مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي تهران ، 30 مهر لغایت 2 آبان ماه 1393
 • سمينار سرطان و پيشگيري ، انجمن سرطان ایران ،6 لغایت 7 بهمن ماه 1393
 • تازه های نورو انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 9 بهمن ماه 1393
 • سمینار تازه های سرطان کولورکتال ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 6 و 7 خرداد ماه 1394
 • همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه ، انجمن آسیب شناسی ایران ، 4 لغایت 6 آذر ماه 1394
 • تازه های تشخیص و درمان ملانوم،انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 8 مرداد ماه 1394
 • کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 22 لغایت 24 مهر ماه 1394
 • کنفرانس یکروزه حاملگی وسرطان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 16 مهر ماه 1394
 • تازه های سرطان از دو کنفرانس ESMO & ASCO 2015، انجمن سرطان ایران ، 30 مهر ماه 1394
 • همایش سالانه کلینیکال انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 20 لغایت 22 آبان ماه 1394
 • دیدگاه های نوین در سرطان پروستات ، انجمن سرطان ایران ،7 و 8 آبان 1394
 • کنفرانس تاز های درمان رنال سل کارسینوم، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 8 بهمن ماه 1394
 • کنفرانس تومور استرومال دستگاه گوارش ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ،انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ،29 بهمن ماه 1394
 • کنفرانس یکروزه تومورهای نوررواندوکرین ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 24 تیر ماه 1395
 • کنگره تومورهای سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 31 تیر لغایت 1 مرداد ماه 1395
 • اولین کنفرانس علمی سالیانه کارشناسان پرتودرمانی ایران ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 7 مرداد ماه 1395
 • کنفرانس تازه های تومورهای غیر ملانومی پوست ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 11 آذر ماه 1395
 • کنفرانس سرطان ریه غیر سلول کوچک ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 18 آذر ماه 1395
 • کنفرانس تازه های تشخیص و درمان استخوان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 9 دی ماه 1395
 • برخورد با عوارض درمان های انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، 28 بهمن ماه 1396
 • کنفرانس علمی ایمونوانکولوژی، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 28 اردیبهشت ماه 1396
 • کنفرانس علمی تازه های سرطان تخمدان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 26 مرداد ماه 1396
 • کنفرانس علمی تازه های سرطان کلیه متاستاتیک ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 11 آبان ماه 1396
 • کنگره سرطان غرب آسیا ، انجمن سرطان ایران ،9 لغایت 11 آذر ماه 1396
 • دومین کنگره بین المللی . دوازدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 22 لغایت 24 آذر ماه 1396
 • کنفرانس علمی تازه های سرطان پستان، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 13 اردیبهشت ماه 1397
 • کنفرانس علمی تازه های سرطان پستان، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 26 آبان ماه 1397

 

 

 • National training course on medical preparedness and response to radiation emergencies , Tehran 2-6 October 2004
 • Second Franco – Iranian SEMINAR ,ADVANCES IN ONCOLOGY , Tehran I6-17 May 2003
 • Workshop on “ Curriculum Development “ , Tehran ,8-11 September 2005
 • “ GCP training program “ sanofi aventis ,10 December 2009

 

 • The First national workshop on Curriculum development 8th , 10th , 11th September 2005 , Tehran – IRAN.
 • 2th Iranian Congress of Radiology 16-19-January ,2007 , Tehran – IRAN.
 • 3th Iranian Congress of Radiology 31-October ,2007 , Tehran – IRAN.

 

 

 • Advanced in the treatment of solid Tumors , 29 April – 1 May 2004 , Istanbul , turkey
 • 6th world congress on GI cancers , June 2004 , Barcelona – Spain
 • 29th ESMO Congress , 29 October – 2 November 2004 , Vienna – Austria
 • Eloxatin – International Meeting , March 27-28 2004, Madrid – Spain
 • 7th world congress on GI cancers , 15-18 June 2005 , Barcelona – Spain
 • ESMO scientific & educational conference ,Budapest Hungary ,2-5 June 2005
 • 31st ESMO congress ( Istanbul – Turkey ) , 24 September – 3 October 2006
 • Educational activity management of metastatic prostate cancer in a patient with no comorbid medical conditions , Northwestern University 13 august 2005
 • “  management of metastatic prostate cancer in a nonelderly patient with  comorbid medical conditions “, Northwestern University 23 June 2005
 • “  management of early stage aggressive prostate cancer in a nonelderly patient with no comorbid medical conditions ”, Northwestern University 23 June 2005
 • “  Orlando 2005 Expert Recap Colorectal cancer “ 30 September 2005
 • ESMO Scientific & Educational conference (ESEC) , (Budapest Hungary ) , 2-5 june 2006
 • ECCO- 13   Paris – France   30 October to 3 ,  November 2006
 • 5th European Breast cancer Conference , NICE , FRANCE ,21 – 25 march 2006
 • 8th World congress on GI cancer , 28 June – 1 July 2006 , Barcelona – Spain
 • “ management of metastatic  colon cancer : perspective of the medical oncologist and surgeon“, medical educational collaborative , 25 Nov 2006
 • 2th world congress on Gastrointestinal Cancer ,Barcelona , Spain  24-27  June 2009
 • “ Colorectal Cancer Update Meeting “ Dubai –U.A.E.  , 13 July 2006
 • Treatment-related toxicity :HER2 (+)positive Breast Cancer, medical educational collaborative , 6 JUL 2006
 • Primary Therapy Of Early Breast Cancer,10th International Conference, St.Gallen,Switzeland,14-17 March 2007
 • ESMO Conference Lugano(ECLU), Lugano, Switzeland,5-8 July 2007

 

 • HER2 positive Metastatic Breast Cancer , medical educational collaborative , 5 JUL 2007

 

 • “ Trastuzumab resistant metastatic breast cancer “, medical educational collaborative ,5 JUL 2007

 

 • Neo adjuvant Endocrine Therapy Breast Cancer , medical educational collaborative , 5 JUL 2007

 

 • 10th  International conference ,primary therapy of early breast cancer St.Gallen ,Switzerland, 14-17 March 2007

 

 • Targeted Biologic Agents in Advanced Colorectal Cancer :current data and clinical implications ,Peer View Institute & university of Florida college of Medicine 5 July 2007

 

 • INCRT oncology symposium ,Bangkok, Thailand ,15-17 November 2007
 • ESMO Conference Lugano(ECLU), Lugano, Switzeland,3-6 July 2008
 • 14th  European Cancer conference by The federation of European cancer societies ,Barcelona ,Spain  23-27 September 2007
 • 34th ESMO multidisciplinary congress & 15th ECCO  , Berlin , 20-24 September 2009
 • 6th European Breast cancer conference ,Berlin , 15-19 April 2008
 •  “ Ant angiogenesis Clinical Experience Exchange Meeting “  ,Madrid ,Spain 25-26 April 2009
 • ESTRO teaching course and workshop “ Recent Advanced In Breast Cancer Radiotherapy “ Berlin , Germany ,15 April 2008
 • “ Anti-angiogenesis  clinical experience exchange meeting  “,25-26 April 2009 ,Madrid , Spain
 • 2th European congress  of NET , Berlin ,12 March 2010
 • Workshop of HCC Austria ,AKH hospital , May ,2010
 • Workshop of NET Berlin , Germany September ,2010
 • 7th annual ENETS conference for diagnosis and treatment of neuroendocrine tumor disease , Berlin ,Germany , 11-12 March 2010
 • International Collaboration on Neuroendocrine Tumors   Vienna, Austria15-16 January, 2011
 • 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine
 • Current Management of Breast Cancer 27-28th  October 2011,Brussele,Belgium
 • 14 TH World congress on Gastrointestinal Cancer 27-30 June.Barcelona,spine2012
 • World congress on Gastrointestinal cancer :Asian perspective 17-18 August 2012 Shanghai, china
 • Leader Summit (OLS) in Munich Germany 9-12 November 2012 
 • 24th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 5-7 February 2013                  Paris, France
 • UAE Cancer Congress 2013 ,3-5 October 2013, JW Marriott Marquis Dubai
 • 11th Annual ENETS Conference in Barcelona, 5-7 March, 2014.
 • 39th ESMO Congress in Madrid,26 -30 September 2014.
 • 3th  Global congress on prostate cancer in Rome ,5-7 February 2015 .
 • Practice teaching course in metastatic colorectal cancer ,center HepatoBiliaire,Villejuif,

Paris,France 23-26 may 2016

 • 18 th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine,29 june-2 july 2016
 • 19 th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine,28june-1 july 2017
 • 20 th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine, 20 Jun – 23 Jun 2018
 • ESMO Congress in Munich,19-23 October 2018.
 • ESTRO ASIA in Singapore 7-9 December 2018.
 • International Congress on Targeted Anticancer Therapies,25-27 Feb 2019

 

 • سخنرانی در بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران Uterine Sarcoma،   24 -20/2/1382 ، تهران
 • سخنرانی در برنامه های مدون یکروزه آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی 20/5/1384 ، تهران
 • سخنرانی در کنفرانس علمی بدخیمی کولون دانشگاه علوم پزشکی همدان ، 21/5/1384 ، همدان
 • سخنرانی در هفتمین همایش سالیانه آسیب شناسی و سرطان ایران دیماه 1384 ، تهران Neoadjuvant chemoradiation – in rectal cancer
 • سخنرانی در ششمین همایش سالیانه آسیب شناسی ایران ، 29/9/1384 ، تهران GI Small cell carcinoma
 • سخنرانی در سیزدهمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 23-20/10/1384 ،  تهران با عنوان:

 chemotherapy ,radiation versus surgery bone tumors

 • سخنرانی در کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 26/8/1385 ، اصفهان  
 • سخنرانی در کنگره سرطانهای سیستم عصبی مرکزی مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ،  3-1/10/1385 ، تهران
 • سخنرانی در کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ، 6-4/12/1385 ، تهران
 • سخنرانی در کنگره سرطانهای مری ومعده مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ، 24-22/10/1385 ، تهران
 • سخنرانی در پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،4-2/8/1386 ، تهران
 • سخنرانی در همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 20-19/10/1386 ، تهران
 • سخنرانی در سی ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،19-15/2/1386 ، تهران
 • سخنرانی در سومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ،18-16/8/1386 ، تهران
 • سخنرانی در کنگره سرطانهای دستگاه گوارش مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ، 22-21/9/1386 ، 22-21/9/1386 ، تهران
 • سخنرانی در سمپوزیوم تومورهای هیپوفیز در پژوهشگاه علوم غدد درون ریز و متابولیسم ، 27/2/1386 ، تهران
 • سخنرانی در کنگره انجمن رادیولوژی ایران در مورد ” درمانعای سیستمیک در کانسر اولیه کبد 21/08/1386 ، تهران
 • سخنرانی در سومین کنگره سراسری جراحان عمومی ایران ، 9-7/8/1387 ، تهران
 • سخنرانی در برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان I ، 29/04/1387 ، انجمن آسیب شناسی ایران
 • سخنرانی در برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان II، 30/04/1387 ، انجمن آسیب شناسی ایران
 • سخنرانی در پنجمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 30-28/7/1388 ، تهران
 • سخنرانی در همایش کلینیکال انکولوژی 24-22/08/1387، مشهد
 • سخنرانی در نهمین کنگره بین المللی بیماریهای گوارش وکبد ایران ، 22-19/8/1388 ، تهران
 • سخنرانی در سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمی مثانه ، 17/10/1388 ، تهران
 • برنامه مدون بیماریهای پانکراس و برخورد اولیه با بیمار ترومایی ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 20/8/1389 ، تهران
 • برنامه مدون آبسه های شکم و لگن و پریتونیتها ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 21/8/1389 ، تهران
 • برنامه مدون فصل پستان ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 19/8/1389 ، تهران
 • سخنرانی در همایش  انجمن علمی جراحان عمومی ایران  13-11/08/1390 ، تهران با عنوان :

چالشهای درمانی  Locally advanced breast cancer

 • سخنرانی در همایش  انجمن علمی جراحان عمومی ایران  13-11/08/1390 ، تهران با عنوان :         

        عود لوکورژیونال در سرطان پستان

 • سخنراني در همايش سرطان و پيشگيري موسسه تحقيقات ، آموزش و پيشگيري سرطان 8 بهمن ماه 1391   با عنوان : screening & Cancer
 • سخنرانی در اولین کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها 17 اسفند 1391 تهران با عنوان : کاربردهای فارماکوژنومیکس در سرطان های دستگاه گوارشی

 

 • Social Determinants of Cancer: A National Survey , 3rd International Congress on Supportive and Palliative Care in Cancer, 5-7 January 2011, Tehran, Iran
 • Burnout in cancer care givers: A National Survey, 3rd International Congress on Supportive and Palliative Care in Cancer, 5-7 January 2011, Tehran, Iran
 • Expression of Epidermal Growth Factor Receptor as a Predictive Factor for Rectal Cancer, (1st congress of Iranian Cancer Association, 20-22 December, 2005: Tehran, Iran)
 • Lecture in Second Franco – Iranian Seminar( Advances in oncology )16-17 May 2003 , Tehran – IRAN
 • Lecture in Neuroprtective Effect Of Vitamin E Supplementation in Patients Treated With Paclitaxel-base Chemotherapy(International breast cancer congress 23-25 Feb-2007 Tehran)
 • Lecture in 23rd Iranian Cancer of Radiology 31-October, 2007, Tehran – IRAN.

 

 • Colorectal cancer update meeting, (( Neoadjuvant therapy in Rectal cancer ( 12-14 July 2006 ) Dubai UAE ))
 • Neoadjuvant Chemoradiation with oxaliplatin + Xeloda in Rectal cancer   June 2006 , Antalya – Turkey
 • update breast cancer ,  20 November 2010,paris- France
 • Update in gastric cancer (World congress on Gastrointestinal cancer) : Asian perspectives 17-18 August 2012, shanghai china
 • Art Of Oncology :What Next? ,4 September 2013 ,Salzburg Austria  
 • Metastatic Colon Cancer Continuum Of Care  ,4 September 2013 ,Salzburg Austria  
 • Up date of Metastatic colon cancer “ continue of Care”,17 July 2014, Athens Greece

 

 

 • پانل کانسرهای کولون ، سمینارکانسرهای کولون ،  21/5/1384 ، همدان
 • پانل کانسرهای پستان ، سمینار کانسرهای پستان ، 20/5/1384 ، همدان
 • پانل متاستازهای مغزی ، اولین کنگره ی سرطانهای سیستم عصبی ، 2/10/1385 ، تهران
 • پانل کانسرهای پانکراس ، سمینار تازه های کانسرهای پانکراس ، 26/8/1385 اصفهان
 • پانل کنفرانس NET 2 انجمن سرطان ایران،  29/6/1389 ، تهران
 • پانل کانسر رکتوم و معرفی بیمار انجمن رادیوتراپی انکولوژی ( جامعه جراحان ایران ) ، 19 اردیبهشت 1390
 • گرداننده پانل راهنمای بالینی تجویز هرسپتین در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران، 28/07/1390 ، تهران
 • گرداننده پانل چگونه برخورد و درمان تومور پانكراس و هپاتوبيلري ، 22 ارديبهشت ماه 1393 ،سي و هشتمين كنگره جامعه جراحان ايران، تهران 
 • گرداننده پانل به همراه Prof.Kjell Oberg M.D.ph.D   و prof.Nicola Fazio M.D.ph.D  در

Alliance Conference NET ، 1 آبان ماه 1393 ، تهران ، هتل پارسيان آزادي

 • گرداننده پانل سرطان معده و ناحیه کاردیا ،7 بهمن ماه 1393،همایش سرطان و پیشگیری،تهران
 • گرداننده پانل کولورکتال،30 بهمن ماه 1393،همایش کولورکتال انجمن سرطان ایران،کیش
 • گرداننده پانل اپروچ به یک بیمار مبتلا به تومور نوروآ ندوکرین پانکراس 24 تیر ماه 1395.همایش تازه های تومور نوروآندوکرین ( NET) .انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
 • گرداننده پانل کانسر رکتوم با متاستاز محدود کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی،19 آبان ماه 1395

تهران سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی

 • گرداننده پانل درمان کانسر پستان در زنان جوان.12 بهمن ماه 1396. تهران هتل پارسیان اوین . انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
 • گرداننده پانل سرطان پستان در همایش یکروزه تاز های درمان سرطان پستان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران،14 تیر ماه 1397
 • گرداننده پانل سرطان دستگاه گوارش فوقانی، 8 آذر ماه 1397، تهران. خانه همایش . انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
 • عضو پانل درمان کانسرهای رکتوم ، بیست و نهمین کنگره علمی جامعه جراحان ایران ، 28-24/2/1384
 • عضو پانل کانسرهای کولورکتال متاستاتیک ، اولین همایش انجمن سرطان ایران ، 10/10/1384 ، تهران
 • عضو  پانل  متاستازهای استخوانی ، سیزدهمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 22/10/1384
 • عضوپانل درمان کانسر های کولون ، سی امین کنگره علمی جامعه جراحان ایران، اردیبهشت1385 ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای کولون متاستانیک به کبد دومین همایش انجمن سرطان ایران ، 13/8/1385 ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای پانکراس ، دومین همایش انجمن سرطان ایران ، 13/8/1385 ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای پستان ، سمینار کانسرهای پستان ، 27/8/1385 ، اصفهان
 • عضو پانل کانسرهای Advanced  معده اولین کنگره مری و معده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 10/1385 ،تهران
 • عضو پانل کانسر های تخمدان اولین کنگره  سرطانهای زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 11/1385 ،تهران
 • عضوپانل درمان کانسر های رکتوم ، سی ویکمین کنگره علمی جامعه جراحان ایران، 1386 ، تهران
 • عضوپانل درمان کانسر کلیه (RCC) انجمن سرطان ایران29/06/1389، تهران
 • عضوپانل کانسرهای پستان انجمن جراحان عمومی ایران 8/1389 ، تهران
 • عضوپانل کانسر پانکراس ,  بیمارستان شریعتی انجمن متخصصان داخلی ، 18/09/1389، تهران
 • عضوپانل کانسر معده   , کنگره سالیانه انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران  ، 18/09/1389، تهران
 •  عضو پانل عود در سرطان پستان ، همایش انجمن جراحان عمومی ایران ، 12/08/1390، تهران
 • عضو پانل درد سرهای جراحی انکوپلاستی برای سایر متخصصین ، چهارمین کنگره سراسری  سرطان پستان ، 13/08/1390،تهران
 • عضو پانل  عود کانسر رکتوم در پنجمین  کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ، 29 مهر لغایت 1 آبان 1390 ، تهران
 • عضو پانل state of the art section (ovarian cancer) در چهارمین کنگره سالانه سرطان های زنان 30خرداد لغایت 1 تیر ماه 1391 . تهران
 • عضو پانل قاعده جمجمه در کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان 16 شهریور ماه 1391 مشهد
 • عضو پانل تشخیص و مشاوره درمان سرطان پستان در همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران 28 مهر ماه 1391 تهران
 • عضو پانل كاربرد بيوماركرها در پيشگيري،‌تشخيص و درمان سرطان پستان در پنجمين كنگره سراسري پستان 24 آذر ماه 1391 تهران
 • عضو پانل عود كانسر ركتوم در ششمين كنگره كولوپروكتولوژي و بي اختياري 29 آذر ماه 1391 تهران
 • عضو پانل metastatic colon Cancer و Rectal Cancer with polys پنجمين كنگره تازه هاي سرطان كولوركتال 5 ارديبهشت ماه1392 تهران 
 • عضو پانل Locally Advanced Breast Cancer هشتمين كنگره ساليانه انجمن جراحان عمومي ايران 26 مهرماه 1392 تهران
 • عضو پانل استاندارد سازی گزارشات پاتولوژی کانسر در پانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران 15 آبان ماه 1392 تهران سالن رازی
 • عضو پانل هم اندیشی ” بررسی و جواب به سوالات شایع در تشخیص و درمان سرطان پستان ” در کنگره پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 17 آبان ماه 1392 تهران .بیمارستان امام خمینی (ره)
 • عضو پانل Gastric Cancer در سیزدهمن کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران 6 آذر ماه 1392 تهران بیمارستان میلاد
 • عضو پانل سرطان ،ملاحظات اقتصادی و راهنمای ملی سلامت در کنگره ملی “برنامه جامع کنترل سرطان” 16 بهمن ماه 1392 . تهران . سالن همایش های صدا و سیما
 • عضو پانل تازه های تشخیص و درمان سرطان کولورکتال در کنگره ملی “برنامه جامع کنترل سرطان” 16 بهمن ماه 1392 . تهران . سالن همایش های صدا و سیما 
 • عضو پانل Air pollution and Environmental Factors :Cardiac & non-Cardiac Complication در شانزدهمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق .27 شهريور ماه 1393.تهران .سالن همايش هاي رازي
 • عضو پانل مدیریت درمان کانسر کولورکتال متاستاتیک در نهمين كنگره سالانه كلينيكال انكولو‍ژي .پنجشنبه 17 مهر ماه 1393.تهران . سالن كتابخانه ملي ايران
 • عضو پانل اختلاف نظر ها در طول مدت درمان آندوكرين و نقش آنتراسيكلين ها در درمان هاي ادجوانت

در هفتمين كنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهي،2 آبان ماه 1393 . تهران .تالار امام خميني (ره)

 • عضو پانل Liver Metastatic Disease در كنگره سرطان هاي دستگاه گوارش مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،13 آذر ماه 1393،تهران.هتل المپيك
 • عضو پانل پاتولوژي مولكولي دستگاه گوارش در شانزدهمين همايش سالانه انجمن آسيب شناسي ايران،21 آذر ماه 1393، تهران.سالن رازي
 • عضو پانل سرطان معده Resect able در سی و نهمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران،30 اردیبهشت ماه 1394،تهران.سالن رازی
 • عضو پانل کانسر رکتوم با متاستاز همزمان در هفتمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال،7 خرداد ماه1394.تهران.بیمارستان امام خمینی(ره)
 • عضو پانل در چهلمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران،20 اردیبهشت ماه 1395،تهران.سالن رازی
 • عضو پانل درمان غیر جراحی عود تومورهای اوروفارنژیال در دومین سمینار تومورهای سر و گردن

1 مرداد ماه 1395.تهران . بیمارستان میلاد

 • عضو پانل Chalengio Carsinoma در شانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران. 18 آبان ماه 1395.مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو پانل در سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 3 لغایت 5 آذر ماه 1395
 • عضو پانل در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 4 لغایت 6 اسفند ماه 1395

 

 • عضو پانل کانسر رکتوم با متاستاز کبدی همزمان در چهل و یکمین کنگره جامعه جراحان 22 اردیبهشت ماه 1396. تهران مرکز همایش رازی
 • عضو پانل برخورد با موارد N3 در سرطان سر و گردن در سومین سمینار تومورهای سر و گردن 20 مرداد ماه 1396 . تهران مرکز همایش های بیمارستان میلاد
 • عضو پانل برخورد با موارد دشوار سرطان تخمدان در همایش تاره های سرطان تخمدان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 26 مرداد ماه 1396 . تهران هتل پارسیان
 • عضو پانل اندوکرین تراپی در بیماران پره منوپز و پست منوپز و درمان طولانی در کنگره بین المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی . 26 مهر ماه 1396 تهران سالن همایش های رازی
 • عضو پانل در سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 25 لغایت27 بهمن ماه 1396
 • عضو پانل تازه های ایمونوانکولوژی در همایش یک روزه ایمونوانکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، 10 اسفند ماه 1396
 • عضو پانل در چهل و دومین کنگره سالانه جامعه جراحان ، 15 اردیبهشت ماه 1397، سالن رازی
 • عضو پانل در چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن 11 مرداد ماه 1397 . تهران مرکز همایش های بیمارستان میلاد
 • عضو پانل در همایش کاردیوانکولوژی، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ،12 مهر ماه 1397
 • عضو پانل در کنفرانس رادیوتراپی در سرطان های زنان، انجمن سرطان های زنان ،2 اسفند ماه 1397
 • 10Th Hong Kong International cancer congress 19-21 November 2003 , Hong Kong prognostic significance of HER2 oncoprotein in premenopausal axillary node positive Breast cancer and effects of OS on such patients 

 

 • 7th world GI cancer congress Barcelona – Spain, 15 – 18th June 2005 The relationship between H pylori & P53 gene over expression in patient with adenocarcinoma of stomach

 

 • 8th world congress on GI cancer 28 Jun – 1 July 2006 , Barcelona – Spain  Human papillomavirus infection, P53 over expression and histopathologic  factor in colorectal cancer (Annals of Oncology: Volume 17,2006 supplement 6)

 

 • 8th World congress on  GI cancer   28  June – 1 July  2006 , Barcelona – Spain  Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer under going neoadjuvant Chemoradiation with and without oxaliplatin according to TS expression   (Annals of Oncology: Volume 17,2006 supplement 6)

 

 • Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation with and without oxaliplatin according to TS expression, (2006, World Congress on Gastrointestinal cancer, 28 June-July 1, 2006: Barcelona, Spain)

 

 

 • 9th World congress on Gastrointestinal cancer 28 June – 1 July 2007, Barcelona, Spain Can pathologic response rate predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation?(Annals of Oncology: Volume 18,2007 supplement 7)

 

 • Can pathologic response predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation? (2007, World Congress on Gastrointestinal cancer, 27-30 June, 2007: Barcelona, Spain)

 

 • Clinicopathologic manifestation and treatment results of patients with breast cancer in Jorjiani Cancer Center,(2nd International Breast cancer congress, 23-25 February,2007: Tehran, Iran)

 

 • Human papillomavirus ( HPV) infection , p53 overexpression and histopathologic factors in colorectal cancer , (2006, World Congress on Gastrointestinal cancer, 28 June-July 1, 2006: Barcelona, Spain) and (ECCO 14, 14th European Cancer Conference 23-27 September , 2007: Barcelona, Spain)

 

 

 • Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Gastric Cancer , (2010, World Congress on Gastrointestinal cancer, 30 June- 4 July, 2010: Barcelona, Spain))Annal of Oncology ,volume 21,suplemnt 6,2010)

 

 • BMI AND PERESENTATION OF COLORECTAL CANCER : CLINICAL AND PATHOLOGY PERSPECTIVE ) 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine(

 

 • TRENDS OF CLINICAL AND PATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF GASTRIC CANCER PATIENTS  DURING TWOPERIDES OF TIMES IN IRAN :1996-2000 AND 2001-2005) 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine(

 

 • THYMIDILATE SYNTHASE (TS) AND EXCISION REPAIR COMPLEMENTATION GROUP 1       ( ERICC1) STATUS AND CLINICOPATHOLOGIC FACTORS IN GASTRO – INTESTINAL CANCER( 14 TH World congress on Gastrointestinal Cancer 27-30 June.Barcelona,spine)(Annal of oncology volume 23,supplement 4,2012)

 

 • Thymidilate Synthase (TS) and Excision repair complementation group 1 (ERCC1) status

and clinicopathologic factors in Gastro-Intestinal cancer(17 August 2012 World Congress on Gastrointestinal Cancer: Asian Perspectives . Shanghai, China)

 • Comparison of Disease Free Survival in Lymph Node Positive Breast Cancer Patients based on Metastatic Lymph Node Ratio   ( ESMO ASIA 2016,16-19 December 2016,Singapore)

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of surgery  Vol 12, No 31    2004      

 The changing trend in cancer incidence in IRAN . Sheibani Kh, Mortazavi SH, Azade P .

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of surgery  vol 11 , No 28   2004  

The Role of adjuvant ophorectomy in HER2 positive breast cancer .   Mortazavi SH. Azade P . Valaei N .         

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ، بهمن و اسفند  1382 

Chemotherapy induce ovarian failure and its related factors in patient with breast cancer .Anbiaee R. ,Azade P. , Fazlalizade A.

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   فروردین و اردیبهشت 1382

 

Pognostic significance of HER-2 oncoprotein in premenopausal node positive breast cancer .Mortazavi SH,Azade P. ,Valaei N.

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهرو آبان  1383

 Relationship between the clinicopathologic features of gastric Adenocarcinoma and serum concentration of AFP . Hakak JB, Nikshoar M ,  Azadeh P .  

   

 • مقاله با عنوان زیر در مجله نشریه جراحی ایران ، دوره 12 , .شماره 31 ,  1383 

            The changing trend in cancer incidence in Iran .KH.Sheibani , S.H.Mortazavi ,P.Azade

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ، فروردین و اردیبهشت 84 13

Prognostic significance of HER2 oncoprotein in premenopausal node positive breast  cancer. Mortazavi SH , Azadeh P .

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مرداد و شهریور 1384

The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with adenocarcinoma of stomach . Mortazvi SH, Isfahanian N, Azadeh P.    

 

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهرو آبان  1384

Evaluation of the Association between the overexpressed thymidilate syntheses  Enzyme  and P53 mutation and response to therapy in  locally advanced rectal  cancer undergoing  neoadjuvant chemoradiation .   Rajabi B, Azadeh P, Valae N

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   بهمن و اسفند 1384 

 Chemotherapy induced ovarian failure and its related factors in patients with breast cancer .  Anbiaee R  , Fazlalizade A,  Azade P .    

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهر و ابان  1385 

Geranisetron effect on  ECG in cancer patient reliving chemotherapy . Azade P ,Alidosti A, Taslimi F.                                                   

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   خرداد و تیر 1385 

Neuroprtective effect of vitamin  E supplementation in patients treated with  Paclitaxel base chemotherapy .  Azade P , Ehtejab GL , Mansoori B ,         

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Govaresh Vol.11, No.3,Autumn2006

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation with & without Eloxatin according to thymidilate syntheses (TS) expression .  Azade P. , Motlagh A. , Fazlalizade A

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Iranian Journal of pathology vol 1 N 3 Summer 2006

Chemotherapy induced ovarian failure and the related indices in breast cancer patients. . Anbiaae R. Azadeh P . Fazlalizadeh A

 • مقاله با عنوان زیر در مجلهAnnals of oncology , Volume , supplement 6, 2006

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancerundergoing neoadjuvan chemoradiation with & without Eloxatin according to thymidilate syntheses (TS) expression .  Azade P. , Motlagh A. , Fazlalizade A.

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در Iranian Journal of Radiology  vol 4, supplement 1  , 2007  

Added liver window setting to standard abdominal ct scan protocol . S.Sabouri , A.R. Khatami , P.Azade

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Govaresh/ Vol. 12,No.2 ,Summer 2007

Human papillomavirus (HPV) infection, P53 overexpression and histopathologic factors in colorectal cancer. Motlagh A, Azadeh P , Fazlalizadeh A .

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Archives of Iranian medicine Jul; 10(3):301-8, 2007  

EGFR expression as a predictive factor for rectal cancer. 

Motlagh A, Azadeh P.

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Archives of Iranian Medicine, Volume 10, Number 1, 2007: 27

Prognostic Values of proliferative Markers ki-67 and repp86 in Breast Cancer. Mohsenifar J , Almassi-Aghdam M , Taheri  ZM , Zare Z ,  Jafari B  , Atri M ,   Mortazavi SM , Azadeh P

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجلهAnnals of oncology , Volume 18 , supplement 7, 2007

 

Can pathologic response rate predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation? Motlagh A, Azadeh P.

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Medwell Journall ,2008

HER2 status in breast cancer patients with and without brain metastases,P.Azadeh A.Sh.Yousefi Kashi

 

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of cancer prevention  vol 2 , No3   2009  

Clinical manifestation and treatment results of patients with cervical cancer: report of Iran. Kh.Sheibani, M. Alidosti ,A. Ameri , P.Azade

 

 • مقاله با عنوان زیر در Iranian Journal of Pathology  vol5 , No1   2010                                  Primary Stromal sarcoma of breast with nodal recurrence .A.Yaghobi ,P.Azade ,B.Shafagi

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Medwell Journall ,2010

Overall Survival And Related Prognostic Factors In Metastatic Brain Tumors Treated With Whole Brain Radiation Therapy, A.Sh.Yousefi Kashi ,P.Azadeh

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Iranian Journal of pathology Volume 6 (2011)

Comparison of 5FU-base chemoradiation with and without Eloxatin on Pathologic Complete Response in Neoadjuvant Chemoradiation of Rectal cancer A.Yaghoubi ,MD, P.Azade ,MD  ,Kh.M.Sheibani ,M.Foudazi MD , B.Shafaghi MD , M. Davaei ,MD

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله GHFBB journal

Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Gastric Cancer,

is accepted to be published in GHFBB journal

 

 • مقاله با عنوان سرطان در ایران در نشریه سراسری نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران .شماره 141 شهریور ماه 1390

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله تحقيقات علوم دارويي ايران، شماره 41، Autumn 2012

 

Effect of External Use of Sesame Oil in the Prevention of Chemotherapy-Induced Phlebitis  English

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Acta Medica Iranica, Vol. 50, No. 8 (2012)

 

Efficacy of Transarterial Chemoembolization on Lesion Reduction in Colorectal Liver Metastases

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در ژورنالAnnals of Pharmacotherapy(2014)

Oxaliplatin-Induced Renal Tubular  Vacuolization

 

 • مقاله با عنوان زير در(2014) Archives of Iranian Medicine , volume 17,Number4

 

Attitude of cancer patients toward diagnosis disclosure and their preference for clinical  decision making : a national survey .

 

 • مقاله با عنوان زير در Annals of pharmacotherapy (2014)

Paclitaxel – Induced Fingerprints Loss

 

 • مقاله با عنوان زیر در ماهنامه هپاتیت و سایر بیماری های کبدی سال چهاردهم،شماره 12(پیاپی77)،Dec2014

 

Transcatheter Arterial Chemoembolization Therapy for Patients With Unresectable Hepatocellular Carcinoma

 

 • مقاله با عنوان زیر در Iranian Journal of RADIOLOGY . April 2016

 

Orbital Metastasis from Breast Cancer Without Significant Changes in CT Scan and MRI

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در Journal of Cancer Research and Clinical Oncology

 

Fingerprint Changes among Cancer Patients Treated with Paclitaxel