دعوت به مناظره

با جان فرزندانمان بازى نکنیم

با بازگشایی مدارس و روند روبه رشد بیمارى کرونا دکتر پیام آزاده انکولوژیست طراز اول ایران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ، حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش را به یک مناظره در رسانه های عمومی دعوت کرد  . درخواست این مناظره در حالی صورت گرفته است که طبق ادعای وزیر آموزش وپرورش مبنی بر تکذیب خبر انتشار کرونا در مدارس و کذب خواندن خبر مربوط به انتشار بیماری کرونا ، معاون درمان دانشگاه علو پزشکی اصفهان اعلام کرد  یکصدو شصت و سه دانش آموز در این استان مبتلا به کرونا شده اند و دوهزارو هشتصدو سه دانش آموز هم یکی از اعضای خانواده شان گرفتار این بیماری شده اند .

همچنین دکتر طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری اعلام کردکه اگر با همین روال پیش برویم آمار فوتی ها در روز به بیش از ششصد نفر خواهد رسید و در این چند روز چندین معلم و دانش آموز کرونایی داشته ایم .

این آمارها  و مصاحبه امروز دکتر حریرچی مبنی بر قرمز اعلام کردن کل ایران و افزایش ۴ برابر شدن امار مبتلایان در تبریز و دو برابر شدن انها در تهران و سوپر قرمز شدن استان قم طى یک هفته گذشته موج نگرانی را در میان مردم ، خانواده ها و کادر درمان و پزشکان متعهد و مسئول گردیده است  . پزشکان متعهدی که حاضر به فریب وجدان بیدار خود و جامعه نیستند و مقتدرانه از نظریه خود مبنی بر غیرکارشناسانه خواندن باز گشایی مدارس مبتنی بر  استدلال های علمی و تجربی خویش و نظریات   کارشناسان بهداشتی درایران و  سراسر جهان دفاع می کنند .

در همین رابطه دکتر پیام آزاده در دفاع از جان فرزندان ایران زمین و حفظ این سرمایه هاى ارزشمند کشور وزیر آموزش و پرورش را به یک مناظره علمی دعوت کرد تا در کمک به انها از هدر رفتن جان این عزیزان و معلمان فداکار جلوگیرى شود

به گفته ایشان و طبق تمام پروتکل های بهداشت جهانی حتی در اپیدمی های ساده تری چون سرماخوردگی در همه جای دنیا به مدت دو هفته مدارس تعطیل می شود و این تعطیلی در پاندمی های نظیر کوید ١٩ سخت گیرانه تر اجرا می شود ، این در حالی است که در کشور های پیشرفته مردم پروتکل های بهداشتی را بسیار دقیق تر از ایران اجرا می کنند .

ایشان معتقد است که بازگشایی مدارس با توجه به پایین بودن میزان امکانات بهداشتى و عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى در مدارس تنها به خطر انداختن جان دانش آموزان و معلمانی است که سرمایه های اصلی کشور هستند .

نباید از نظر دور داشت که به خطر انداختن جان جوانان و نوجوانان  در ایران با توجه  به روند پرشتابی که جمعیت ایران  به سوی پیر شدن دارد حرکتی بسیار نسنجیده و غلط است  . نیروی انسانی که عامل اصلی رشد و توسعه در جوامع انسانی  به حساب می آیند .

از نظر ایشان و بسیاری از پزشکان و متخصصان کادر درمان با ادامه این روند کار مهار این بیماری اگر به شکست کامل نینجامد روند کنترل بیماری را به سال های متمادی سوق می دهد در حالی که با کنترل و برنامه ریزی درست می توان آن را در زمان کوتاه ترى مهار کرد.

دکتر آزاده ضمن ابراز تاسف از بازى با جان فرزندانمان که همه سرمایه خانواده ها هستند اعلام آمادگى کرد که در هر نقطه اى از میهن اسلامى که وزیر اموزش و پروش تعیین نماید با ایشان مناظره نماید.

پیام آزاده

خاک پای مرد ایران زمین