عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ضمن یادآوری تلاش‌های کادر پزشکی و پرستاران در شرایط کنونی کشور و از جان‌گذشتگی آنها گفت: یادمان باشد این فرشتگان سفید پوش، این رزمندگان جان بر کف، این شهدای گمنام و بی‌نام و نشان را در این روزهای سخت پیکار فراموش نکنیم. این سربازان شجاع جان برکف که بی‌هیچ تمنای قدردانی از سوی مردم و مسئولان  بی‌وقفه و پرتوان می کوشند تا انسانی نرنجد و خانواده‌ای داغدار نشود.

به گزارش ایسنا، دکتر پیام آزاده عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و متخصص انکولوژی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده است آورده است: «چه کسی از دلگویه‌های یک طبیب خبر دارد؟  چه کسی این روزها می‌تواند حس نوعدوستی پزشکان متخصص و حاذق و انساندوست را درک و قلب مهربانشان را لمس کند؟ پزشکانی که امروز می‌توانستند با تخصص و موقعیت علمی شاخص و برجسته خود این روزها در بهترین نقطه دنیا و در رفاه کامل با خانواده و زن و فرزندخود زندگی کنند ولی قلب مهربانشان از دستور فکر و مغزشان سرپیچی کرد،  چون در معرکه عقل و عشق آن که فرمان می‌برد عشق است. عشق به میهن، عشق به هموطن، عشق به انسان و انسانیت، روا نیست این فرشتگان سفید پوش را که شبانه روز جان خود را در سبد اخلاص گذاشته‌اند و صمیمانه با غول بیماری کرونا با کمترین امکانات و تلاش در پرمخاطره‌ترین محیط‌ها می جنگند به فراموشی سپرد.

یادمان باشد این فرشتگان سفید پوش، این رزمندگان جان بر کف، این شهدای گمنام و بی‌نام و نشان را در این روزهای سخت پیکار فراموش نکنیم.
این سربازان شجاع جان برکف که بی‌هیچ تمنای قدردانی از سوی مردم و مسئولان  بی‌وقفه و پرتوان می کوشند تا انسانی نرنجد و خانواده‌ای داغدار نشود، خودشان، هم جانشان عزیز است و هم خانواده دارند. اینانند که هم خودشان و هم خانواده‌هایشان را در معرکه و قمار عشق می‌بازند.

فراموش نشوند این انسان‌های برگزیده که این روزها بر قله‌های رفیع انسانیت ایستاده‌اند و بر تارک تاریخ ما چون الماس‌های درخشان می درخشند. چه کسی را تاب جنگیدن و توان مقاومت در این میدان است؟. کدامیک از خرده گیران این گونه در معرکه عشق حاضرند و جانبازی می کنند؟ منتقدینی که از پشت اتاقهای شیشهای با مردم سخن می‌گویند و برای خود و خانوادههایشان دیوارهای آهنین ساخته‌اند تا از خطر بیماری در امان باشند؟ یا فریبکارانی که فکر می‌کنند با پنهان کاری و سرپوش گذاشتن بر اطلاعات و اخبار می‌توانند بر همه چیز چیره  و مسلط شوند. افرادی که جز تخریب و منفی نگری، هنر و سیاست دیگری ندارند.افرادی که توان تشخیص و جدا کردن خوب از بد را ندارند و همه را با یک چوب می‌رانند. آنانی که جز گریزان کردن و رنجاندن راهی نمی شناسند امروز باید پاسخگو باشند. کدام زیر میزی کدام؟ فرار مالیاتی و کدام درآمد نجومی  پزشکان متعهد و انساندوست را امروز در معرکه و میدان جنگ  به پایمردی و ایثار و از خود گذشتگی وا می دارد؟  کدامیک از این خردهگیران بی خرد توان و جرات پا گذاشتن در این میدان را دارند؟ باشد که بیشتر بیندیشیم و دست توانای این فرشتگان آسمانی این رزمندگان سفید پوش را با گرمی بیشتری بفشاریم و برای موفقیت آنها از صمیم قلب دعا کنیم.

                                  خنک آن قمار بازی که بباخت آن چه بودش      بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر ».