دهمین کتگره بین المللی سرطان پستان توسط پژوهشکده معتمد بیماری های پسنان جهاد دانشگاهی ۱ تا ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ با حضور اساتید مرتبط با تشخیص و درمان سرطان در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار گردید .