دهمین کتگره بین المللی سرطان پستان توسط پژوهشکده معتمد بیماری های پسنان جهاد دانشگاهی 1 تا 3 آبان ماه 1398 با حضور اساتید مرتبط با تشخیص و درمان سرطان در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار گردید .