تعریف مراقبت های حمایتی و تسکینی

براساس تعریف سال 2002 میلادي سازمان بهداشت جهانی مراقبتهاي تسکینی(1) مجموعهاي از افدامات هستند با هـدفارتقاي کیفیت زندگی بیماران و خانواده هـاي آنـان ، بـراي برطـرف نمـودن شـکلات و معضـلات ناشـی از بیمـاريهـاي صعبالعلاج و تهدید کننده زنـدگی  Life-threatening illness))  بواسـطه پیشـگیري یـا برطـرف نمـودن دردهـاي آنـان، بـاتشخیص زودرس ، ارزیابی کامل و درمان درد و سایر مشکلات (روحی-روانی و فیزیولوژیک.)

به بیانی دیگر میتوان مراقبت هاي حمایتی و تسکینی را اینگونه تعریف نمود:

  • تسکین درد و دیگر علائم ناراحت کننده را میسر می کند.
  • زندگی را تصدیق می کند و مرگ را به عنوان فرآیندي طبیعی در نظر می گیرد.
  • نه مرگ را به تعویق می اندازد نه به آن شتاب می بخشد.
  • جنبه هاي روانی و معنوي مراقبت از بیمار را ادغام می کند.
  • سیستم پشتیبانی را براي کمک به زندگی فعالانه بیماران تا وقت مرگ ارائه می دهد.
  • سیستم پشتیبانی براي کمک به خانواده ها در روبرو شدن با مسئله در طول دوران مریضی بیمـا ر و در سـوگ مـرگشارائه میکند.
  • با استفاده از رویکردي تیمی به نیازهاي بیماران و خانواده شان رسیدگی مـی کنـد، و اگـر لازم باشـد، شـامل مشـاورهدرباره مرگ عزیزشان است.
  • کیفیت زندگی را افزایش خواهد داد و ممکن است همچنین دوره بیماري را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
  • در اوایل دوره بیماري در ارتباط با شیوه هاي درمانی دیگر مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی که قصد دارند طول عمـربیمار را زیاد کنند قابل اجرا است.
  • شامل بررسی هاي موردنیاز براي درك و مدیریت بهتر عوارض ناراحت کننده بالینی است.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *