از سوی اداره کل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت شعار پویش ملی مبارزه با سرطان «فاصله ها را کم کنیم» اعلام شد.

 پویش مبازه با سرطان از 8 تا 15 بهمن برگزار می شود. منظور از کم کردن فاصله ها چنین عنوان شده است: فاصله بی خبری از عوامل خطر سرطان تا دانستن آنها، فاصله بی خبری از علایم و نشانه های سرطان تا دانستن آنها، فاصله شناسایی یک فرد مشکوک به سرطان تا تشخیص قطعی او، فاصله تشخیص تا شروع درمان، فاصله دسترسی شهرهای توسعه یافته و شهرهای کمتر برخوردار و روستاها به امکانات، فاصله درمان های روزمره تا درمان های با استاندارد بالا، فاصله دارا و ندار، فاصله گروه های سنی مختلف به خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی، فاصله بین دسترسی به انواع خدمات تشخیصی و درمانی.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، روزشمار هفته سرطان به شرح زیر است:

8 بهمن 1400 پیشگیری از سرطان با شیوه زندگی

9 بهمن 1400 پیشگیری از سرطان با محیط سالم

10 بهمن 1400 سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن

11 بهمن 1400 سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها

12 بهمن 1400 سرطان و جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی

13 بهمن 1400 سرطان و نقش زنان و خانواده در مدیریت آن

14 بهمن 1400 سرطان و نقش سازمان های مردم نهاد و خیریه

15 بهمن 1400 مدیریت سرطان در کودکان و جوانان