سیگار

هر ساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بدون دخانیات در تاریخ ۳۱ ماه می، اقدامات هماهنگ و گسترده ای در سراسر جهان برای تنویر افکار عمومی در خصوص مضرات استعمال دخانیات، ترفندهای صنایع دخانی و اهمیت ترک دخانیات انجام می شود.

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال جاری با عنوان «تعهد برای ترک دخانیات»  ( Commit to quit ) اعلام شده است و در این راستا مقرر است، فعالیت ها و اقداماتی برای افزایش آگاهی عمومی، به خصوص جوانان، در خصوص تاثیرات مضر مصرف دخانیات، از سرطان تا بیماری های تنفسی مزمن، اهمیت کاهش و ترک مصرف دخانیات و همچنین خطرات مواجهه با دود دست دوم و سوم، تمرکز یابد.

توصیه سازمان بهداشت جهانی در برگزاری این مناسبت، حمایت و تقویت سیاست ها با هدف افزایش تقاضای ترک و توسعه دسترسی به خدمات مشاوره و ترک دخانیات در بخش دولتی و خصوصی، راه اندازی خط ملی تلفنی ترک دخانیات، ایجاد محیط های حمایت کننده عاری از دخانیات، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی از تاکتیک های صنعت دخانیات است.

بر همین اساس، با توجه به اپیدمی کووید ۱۹ و اهمیت ترک مواد دخانی به ویژه قلیان در ارتقای سلامت مردم، همچنین اجرای برنامه شهرها و روستاهای بدون دخانیات با تاکید بر ممنوعیت پایدار عرضه قلیان، شعار ملی امسال «تعهد من، ترک قلیان»  تعیین و عناوین ایام هفته ملی بدون دخانیات (۴ تا ۱۰ خرداد) به این شرح اعلام می شود.

برای سه شنبه چهارم خرداد، شعار   «تعهد من؛ ترک قلیان برای پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر از جمله کووید ۱۹»؛ برای چهارشنبه پنجم خرداد، شعار « ترک قلیان با حمایت جوانان متعهد»؛ پنجشنبه ۶ خرداد،  عنوان «تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت خانواده های مسئولیت پذیر»؛ جمعه هفتم خرداد عنوان، «تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت قانون گذاران و دولتمردان»، شنبه هشتم خرداد شعار « تعهد من؛ ترک قلیان با سازمان های مردم نهاد؛ یکشنبه ۹ خرداد با عنوان « تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت صنایع سلامت محور» و دوشنبه ۱۰ خرداد با عنوان « تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت نظام سلامت توانمند» تعیین شده است.