پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، نوعی روش ایمنی‌درمانی را به کار گرفته‌اند که می‌تواند سیستم‌ ایمنی را به مقابله با سلول‌های سرطانی ترغیب ‌کند.

به نقل از وب‌سایت رسمی “مایو کلینیک”، پژوهشگران “مرکز سرطان مایو کلینیک”(MCCC)، در حال بررسی روش درمان موسوم به “سلول تی کایمریک گیرنده آنتی‌ژن”(CAR-T cell therapy) برای “میلوم متعدد” یا “مولتیپل میلوما”(Multiple myeloma) هستند.

“یی لین”(Yi Lin)، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: روش سلول تی کایمریک گیرنده آنتی‌ژن، نوعی ایمنی‌درمانی است که به واسطه مهندسی سلول‌های تی، سیستم ایمنی را مهار می‌کند تا بتواند سلول‌های سرطانی را تشخیص دهد و از بین ببرد.

وی افزود: ما در حال حاضر سعی داریم تا به ظرفیت دیگری از روش سلول تی کایمریک گیرنده آنتی‌ژن برای درمان مولتیپل میلوما برسیم.

پژوهشگران، روش سلول تی کایمریک گیرنده آنتی‌ژن را روی بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما آزمایش کردند که پیش از این، درمان با داروهای استاندارد از جمله مهارکننده‌های “پروتئازوم”(Proteasome)، داروهای تنظیم‌کننده سیستم ایمنی و پادتن‌های CD۳۸ را پشت سر گذاشته بودند. به گفته لین، میزان پاسخگویی کلی نسبت به درمان، ۹۷ درصد و میزان نجات کلی بیماران، ۸۹ درصد بود.

وی افزود: پژوهش ما، واکنش مداوم را در بیمارانی که این درمان را دریافت کردند، نشان داد. نتایج این درمان در بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما که درمان‌های بسیاری را پشت سر می‌گذارند، بسیار تاثیرگذار بود.

داشتن درک بهتر در مورد ویژگی‌های بالینی بیمارانی که بهبود بلندمدت حاصل از این درمان را تجربه کرده‌اند و مکانیسم‌های مربوط به افرادی که بیماری آنها عود می‌کند، بسیار مهم است.

لین گفت: به رغم وجود این نتایج، انتقال این پژوهش به درمان‌های بالینی مستلزم حل کردن بسیاری از جزئیات مربوط به آن است.

این پژوهش، در مجله “The Lancet” به چاپ رسید.