درباره دکتر

دکتر پیام آزاده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دریافت رزومه علمی

مدارج علمی

 • ورود به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران: 1368
 • دريافت دكتري طب عمومي : 1376
 • گذراندن دوره خدمت وظيفه بعنوان پيام آور بهداشت  :13761378
 • ورود به دوره تخصص رشته راديوتراپي- انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: 1378
 • اخذ گواهينامه تخصــصــي در رشــته راديوتراپي- انكولوژي از دانشــگاه علوم پزشــكي شــهيدبهشتي :1381
 • نفر اول تخصص ( گواهينامه ) رشته راديوتراپي- انكولوژي سال 1381
 • نفر اول بورد ( دانشنامه ) رشته راديوتراپي- انكولوژي سال 1381

محل فعالیت

 • دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي : عضو هيئت علمي راديوتراپي انكولوژي   
 • بيمارستان امام حسين(ع) : عضو هيئت علمي و متخصص راديوتراپي انكولوژي
 • مرکز جامع سرطان برکت
 • بيمارستان پارس تهران (بلوار كشاورز)
 • بيمارستان پارسيان تهران ( سعادت آباد)
 • رئیس مرکز جامع سرطان برکت
 •  دانشيار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • معاون گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی از سال 1395 تاکنون
 • رئیس مجموعه رادیوتراپی انکولوژی و پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین(ع)
 • عضو هیئت بورد گروه کاردیوانکولوژی
 • عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی
 • پایه گذار مرکز ملي یون درماني ایران، سازمان انرژي اتمي
 • عضو کمیته فنی رادیوتراپی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1397
 • عضو کمیته تخصصی رادیوتراپی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از سال 1397
 • عضو کمیته گایدلاین نویسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1396
 • مسئول راه اندازی مرکز جامع سرطان دانشگاه شهید بهشتی
 • معاون گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1395 تا کنون
 • مدیر برنامه دستیاری گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 1382
 • معاونت آموزشی بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین(ع) از 1382تا1384
 • معاونت آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385
 • مسئول کمیته سیاست گزاری شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • مسئول کمیته راهبردی انجمن سرطان ایران
 • مشاور ارشد انجمن جراحان عمومي ايران 1392
 • دبیر نشریه دانستنیهای سرطان سال 1391
 • مجری طرح  ممیزی 114 موضوع مهم علمی  انجمن سرطان ایران  ، توسعه علوم پزشکی معاونت علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری
 • نماینده کمیته راهبردی و هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در طرح اصلاح برنامه آموزشی پزشکی عمومی (کشوری) 1384
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در تالیف راهنمای مطالعه خون و انکولوژی(کشوری) 1384
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی درشورای آموزشی پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع) 1384
 • نماینده مجری کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1385
 • نماینده انجمن رادیوتراپی انکولوژی و مسئول برنامه ریزی درمعاونت سلامت وزارت بهداشت درمان
 • همکار اصلی در طرح تدوین راهنمای استفاده از داروی تراستوزوماب ( گاید لاین ) ، در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران ، شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 1390
 • همکار در تدوین راهنمای تجویز داروی بواسیزوماب در بالغین، دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،تابستان 1400
 • همکار در تدوین راهنمای تجویز داروی ستوکسیماب در بالغین، دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،تابستان 1400
 • عضو هیئت موسس انجمن سرطان ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران از سال 1389 لغایت 1395
 • عضو رسمي انجمن سرطان امریکا ASCO   
 • عضو رسمي کامل (FULL MEMBER) انجمن مديكال انكولوژي اروپا ESMO
 • عضو رسمی انجمن نورواندوکرین تومور اروپا (European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS
 • عضو کمیته سوال طراحی آزمون ارتقاء رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1382
 • عضو کمیته مشاورین بین المللی جراحی متاستازهای کبدی LiverMetsurvey  ,  2003
 • عضو کمیته ی کشوری تدوین محتوی برنامه مدون رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت 1384
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   1384
 • عضو کمیته یوروانکویورولوژی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   1384
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان پروستات  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1388
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان مثانه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389
 • عضو کمیته تدوین راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيگيري سرطان كليه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390
 • عضو کمیته تدوین راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيگيري سرطان بیضه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان مثانه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1394
 • عضو کمیته تدوین راهکارطبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان کلیه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1394
 • عضو کمیته تدوین راهکارطبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان پروستات  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1394
 • عضو کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1385
 • عضو کمیته کشوری تدوین کوریکولوم آموزشی رشته رادیوتراپی انکولوژی از سال 1385
 • عضو کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم پزشکی عمومی 1386
 • عضو کمیته ارزشیابی رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1388
 • عضو کمیته کشوری سرطان ایرا ن  ( معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی)
 • عضو کمیته تدوین دستورالعمل کشوری درمان سرطان های شایع کشور 1386 ( معاونت سلامت )
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385
 • عضو شوراي راهبردي شبکه ملي تحقيقات سرطان
 • عضو شورای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی انجمن پاتولوژی ایران به زبان انگلیسی 1385
 • of Iranian journal of pathology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه مجله راديولوژي ایران به زبان انگلیسی
 • of Iranian journal of Radiology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه نشریه  علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران 1384

 

 • نفر اول گواهينامه رشته راديوتراپي انكولوژي تير ماه 1381
 • نفر اول بورد تخصصي رشته راديوتراپي انكولوژي شهريور ماه 1381
 • استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ارديبهشت ماه 1388

 

 • کارنامه بالینی عملی دستیاران Log Book رشته رادیوتراپی
 • راهنماي تراستوزوماب در سرطان پستان ،مجموعه توصيه هاي تشخيصي ،درماني و سياستي به همراه راهنماي تصميم گيري بيماران
 • مميزي رشته سرطان شناسي ايران
 • شيمي درماني (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پستان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • پرتو درماني (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پروستات (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان كولوركتال (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد اول : داروهاي شيمي درماني ، (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد دوم : درمان هاي هدفمند سرطان ، (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد سوم : هورمون درماني ، (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پانكراس (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان مري (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سازگاري روحي و رواني با سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • روابط زناشويي در بيماران مبتلا به سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • ترومبوآمبولی و سرطان
 • سرطان معده (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • تغذیه و سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • کاربرد انتقال خون (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درد و سرطان(راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

 

 • A phase III study of  UFT plus oxaliplatin  (UFOX) us.  Capecitabine plus oxaliplatin (Xelox) and Folfox in first – line metastatic colorectal cancer (MCRC).
 • The Role of Xaliproden  in decreasing the incidence of oxaliplatin  – induced Neuropathy .
 • Randomized trial comparing  docetaxol , cisplatin  ,  5FU (DCF) with Epirabicin, cisplatin , 5FU (ECF) in advanced gastric Adenocarcinoma.
 •   بررسی مقایسه ای window setting  های متفاوت در کشف ضایعات عفونی تومورهای اولیه و متاستاتیک کبدی در سی تی اسکن  
 • بررسی شیوع و عوامل زمينه ساز فرسودگی شغلی در مراقبين بيماران مبتلا به سرطان در ایران
 • ارزیابی شیوع، ابعاد و عوامل زمینه ساز مشکلات بیماران مبتلا به سرطان در ایران
 • بررسی وضعیت ژن های TS و ERCC1 و ارتباط آن با عوامل بالینی و پاتولوژی در سرطان های دستگاه گوارش
 • کارآزمایی بالینی فاز II بررسی پاسخ بالینی و عوارض داروی شیمی درمانی پاکلی تکسل در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته معده
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385
 • بررسی پیامد های درمانی روش شیمی درمانی القایی و سپس کمورادیوتراپی نئوادجوانت و جراحی , در سرطان رکتوم موضعی پیشرفته
 • بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر سطح برخی از پارامترهای استرس اکسیداتیو در کارکنان آنکولوژی بیمارستان‌های منتخب
 • مقایسه دو روش ورتبروپلاستی و کایفوپلاستی در ضایعات متاستاتیک ستون فقرات
 • بررسی اثر شیمی درمانی اینداکشن و کمورادیوتراپی نیوادجوانت بر میزان بقای عاری از بیماری در بیماران کنسر کاردیا و معده مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین در سال 96 تا 97
 • تعیین اثر شیمی درمانی ادجوانت بر بقای کلی و بقای عاری از عود بیماران مبتلا به مرحله 2 و 3 سرطان کولون
 • بررسی ارتباط شیمی درمانی القایی و شیمی درمانی رادیوتراپی نئوادجوانت با میزان پاسخ کامل پاتولوژیک و بقا 3 ساله در بیماران سرطان معده و کاردیا
 • ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به سرطان از نظر ابتلا به کووید ١٩
 • امکان سنجی روش تضمین کیفیت پلان بیمار مبتنی بر اطلاعات لوگ فایل و آشکارساز متصل به سیستم در درمان توموتراپی

گالری تصاویر