پژوهشگران “دانشگاه بوستون” در بررسی جدید خود، جهش‌هایی را در بدن مشخص کرده‌اند که می‌توانند به بروز سرطان منجر شوند.

 به نقل از مدیکال‌اکسپرس، جهش در مولکول‌های خاصی از بدن می‌تواند یکی از دلایل بروز سرطان باشد زیرا مولکول‌های جهش یافته، به اختلال در عملکرد “پروتئین‌های پیوند شونده” یا “جی پروتئین‌ها”(G proteins) منجر می‌شود که نوعی پیامرسان برای مواد شیمیایی از جمله هورمون‌ها در سطح غشای سلول هستندـ

پژوهش‌ها حاکی از این هستند که بسیاری از پیام‌های حیاتی بدن‌ به واسطه همین جی پروتئین‌ها منتقل می‌شوند.

پژوهشگران “دانشگاه بوستون”(Boston University) در بررسی‌های خود، جهش‌هایی را در گروه خاصی از تنظیم‌کننده‌های سیگنال‌دهی کشف کرده‌اند که در گسترش سرطان نقش دارند.

جی پروتئین‌ها، سیگنال‌ها را با همکاری خانواده گسترده‌تری از پروتئین‌ها موسوم به “CPCR” منتقل می‌کنند. هنگامی که جی پروتئین‌ها و CPCR با یکدیگر همکاری می‌کنند، سیگنال‌ها را از هورمون‌ها، پیام‌رسان‌های عصبی و بسیاری مولکول‌ها انتقال می‌دهند و به بسیاری از فعالیت‌های بدن کمک می‌کنند.

پژوهشگران در این بررسی، یک مسیر آزمایشی را برای ارزیابی سیستماتیک در بدن طراحی کردند که امکان شناسایی صدها جهش را فراهم می‌کند.

این پژوهش، در مجله “Science Signaling” به چاپ رسید.