من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق

بار دیگر عرصه ی گلزار زندگی شاهد خزان زود هنگام گلی از شاخسار طراوت حیات شد و دگربار آسمان هستی به سوگ افول ستاره ای فروزان از منظومه ی مهر و مهربانی نشست و غافله ای غمزده از بازماندگان را در غم هجران عزیزی سیاه پوش و غبار اندوه بر چهره هایمان نشاند .

اکنون که مشیت الهی بر آن گشت تا انسانی والا ، عزیزی مهربان و راهنمایی دلسوز از میان مان بسوی معبودش هجرت کند و قلبش که مالامال از عشق به خوبی ها بود به آرامشی ابدی دست یابد و ما از فیض وجودش محروم گردیم ، پیشانی رضا تسلیم به درگاه بی نیازش میساییم و از او می خواهیم تا عزیزمان را قرین رحمت و جایگاهش را در سلک صالحان و مقربین درگاه خویش قرار دهد .

از صمیم قلب قدردان محبت شما بزرگواران که در این روز های سخت و شرایط موجود با حضور پر مهر ،‌ ارسال پیام ، بنر و تاج گل ما را مشمول لطف و عنایت خود قرار دادید هستیم ، بی شک حضور و ابراز همدردی تان تسکینی بر این غم بود و بار سنگین این هجران را از شانه هایمان زدود .

امید که با استعانت از درگاه حضرت دوست بتوانیم قطره ای از بی کران دریای محبت شما را جبران نماییم .

خانواده آزاده