تمامی مردان به عنوان سرپرست خانوار باید در خصوص داشتن تغذیه و سلامت بهتر در امروز و دوران میانسالی و کهنسالی با کیفیت در آینده بیشتر دقت و توجه داشته باشند و چند اصل مهم را همواره اجرایی کنند.

 از الان باید سبک زندگی را سبک زندگی سالم کنیم، سبک زندگی سالم پیچیده نیست. نخست باید از مصرف هرگونه دخانیات اعم از قلیان یا سیگار و هر نوع عوامل دخانی دیگر و مشروبات الکی خودداری شود. چرا که مصرف این مواد، احتمال ابتلا به سرطان های مجاری ادرار و مثانه را تشدید کند.

 نکته دوم اینکه ورزش را در برنامه زندگی بگنجانند چرا که به قدری سلامتی را افزایش می دهد که وقتی وارد سالمندی می شوند نتیجه آن را با داشتن بدن سالم می بینند.

مدیریت استرس: عوامل بسیاری خارج از دست انسان رخ می دهد که باعث استرس می شود اما موارد بسیاری هم هست که می توانند آن را مدیریت کنند تا دچار استرس و آسیب های جانبی آن نشوند. درواقع عواملی وجود دارد که می توان مدیریت کرد تا استرس را به حداقل رساند.

آقایان باید دقت کنند هرگونه توده یا برآمدگی در نواحی مربوط به دستگاه دفع ادرار را جدی بگیرند و با متخصص مشورت کنند. معمولا در بالای ۴۰ سالگی به آقایان توصیه می شود حتما هر دو سال یکبار، در این زمینه آزمایش دهند.