برگزاری گراند راند انکولوژی
گراند راند انکولوژی با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه تشخیص و درمان سرطان توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید .