برگزاری گراند راند انکولوژی
گراند راند انکولوژی با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه تشخیص و درمان سرطان توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران روز پنجشنبه 18 مهر ماه 1398 برگزار گردید .