وبینار تازه های تشخیص و درمان سرطان کولورکتال در روز پنجشنبه 14 اسفند ماه 1399 توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران برگزار گردید .

در این نشست علمی روش های جدید تشخیص و درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .