وبینار تازه های تشخیص و درمان سرطان کولورکتال در روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران برگزار گردید .

در این نشست علمی روش های جدید تشخیص و درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .