با در نظر داشتن نقش واکسیناسیون در زمان فصل پاییز و شیوه بیماری کرونا و نقش واکسیناسیون در پیشگیری از ابتلا به بیماری های مربوطه همایش واکسیناسیون و سرطان توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در روز پنجشنبه 20 آبان ماه 1400 در محل هتل پارسیان اوین برگزار گردید .