پانل اقتصاد سلامت در ششمین کنگره بین المللی و شانزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی در روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ در محل هتل المپیک تهران توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران برگزار گردید .