ما ز بالاییم و بالا می رویم

ما ز دریاییم و دریا می رویم

ما از آن جا و از این جا نیستیم

ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم

لااله اندر پی الالله است

همچو لا ما هم به الا می رویم
درگذشت استاد علم و ادب
دکتر منوچهر دوایی از بزرگان ایران زمین را به خانواده‌محترم ایشان، جامعه پزشکی و مردم شریف ایران تسلیت عرض می نمایم .
استاد دوایی از اساتید بی بدیل بودند که نقش بسزایی در زندگی من داشتند.
استاد جان چه زود دیر شد
یادشان گرامی روحشان در آرامش