روز شمار هفته ملی سلامت مردان به این شرح است:

یکشنبه ۱ اسفند؛ باور‌های نادرست در زمینه واکسیناسیون علیه کووید ۱۹

دوشنبه ۲ اسفند؛​ پاندمی کووید ۱۹ و سلامت روان مردان

سه‌شنبه ۳ اسفند؛ سلامت باروری مردان و جوانی جمعیت

چهارشنبه ۴ اسفند؛ مؤلفه‌های اجتماعی مرتبط با سلامت مردان

پنجشنبه ۵ اسفند؛ کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار

جمعه ۶ اسفند؛ سواد سلامت و نقش آن در سلامت مردان

شنبه ۷ اسفند؛ نقش شیوه زندگی سالم در پیشگیری از سرطان‌های شایع مردان؛ نامگذاری شده است.