سیگار

نتایج یک مطالعه که به تازگی انجام شد، نشان می‌دهد که استعمال سیگارهای الکترونیکی محیطی برای تقویت رشد تومور در سینه و سایر نقاط بدن ایجاد می‌کند.

به گزارش روزنامه دیلی میل، باور غلطی وجود دارد مبنی بر این که استعمال سیگارهای الکترونیکی خطری ندارند اما نتیجه این مطالعه که توسط گروهی از محققان از دانشگاه های آمریکا از جمله دانشگاه «ییل»، «جان هاپکینز» و «پرینستون» انجام شد، ضربه دیگری به صنعت سیگارهای الکترونیکی بود.

محققان گفتند: نتایج این مطالعه باید زنگ خطری برای افرادی باشد که تصور می کنند استفاده از سیگارهای الکترونیکی بی ضرر است.  این مطالعه سطح خوبی از شواهد را ارایه می دهد که استعمال سیگارهای الکترونیکی ظرفیت ایجاد سرطان سینه و گسترش آن را به ریه ها دارد.

پژوهشگران در این مطالعه آزمایش هایی را بر روی موش های ماده انجام دادند؛ آنها برخی از این موش ها را در معرض هوای تازه و بقیه را در معرض بخار ناشی از سیگار الکترونیکی قرار دادند. بعد از ۱۴ روز به تمامی موش ها سلول های سرطان زای سینه تزریق شد. محققان مشاهده کردند که در پایان هفته ششم، تومورها در موش هایی که در معرض بخار سیگار الکترونیکی قرار داشتند تقریبا دو برابر سریعتر رشد کرده بودند.

همچنین موش هایی که بخار سیگارهای الکترونیکی را استنشاق کرده بودند دو برابر بیشتر احتمال داشت که به متاستاز ریوی -تومورهای بدخیم ثانویه در ریه که اغلب در انسان ها کشنده است، مبتلا شوند.

محققان متذکر شدند که زنان جوان هدف شرکت های سیگار الکترونیکی هستند و نتایج این مطالعه در شرایطی حاصل شده است که استعمال سیگارهای الکترونیکی، به ویژه در میان نوجوانان محبوبیت روزافزونی پیدا کرده است.

اخبار یافته های این مطالعه چند روز پس از آن منتشر شد که «کمیته دولت انگلیس در زمینه مسمومیت» اعلام کرد، استعمال سیگار الکترونیکی می تواند موجب وخیم تر شدن بیماری قلبی و اختلالات ریوی شود اما نسبت به استعمال دخانیات ایمن تر است.

مشروح این مطالعه که در مجله Cancer Letters منتشر شده است.