• دکتر پیام آزاده

    متخصص رادیوانکولوژی (تشخیص و درمان سرطان)

    دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    درباره دکتر آزاده
    دکتر پیام آزاده

سرطان پایان زندگی نیست علاج پذیر است قابل پیشگیری است

غربالگری و تشخیص زودرس
نشانه سرطان
باورنادرست سرطان
پیشگیری از سرطان
درمان سرطان

تشخیص و درمان سرطان

تشخیص سرطان

تشخیص و درمان سرطان در مراحل اولیه اغلب بهترین شانس را برای درمان فراهم می کند. با در نظر گرفتن این موضوع، پزشک خود در مورد اینکه چه نوع غربالگری سرطان ممکن است برای شما مناسب باشد، صحبت کنید.

بسیاری از انواع سرطان به لطف پیشرفت در غربالگری، درمان و پیشگیری سرطان در حال بهبود است.

 در صورت داشتن هر گونه علائم و نشانه های مداوم که باعث نگرانی شما هستند، با پزشک خود مشورت نمائید. مطلع شوید کدام آزمایش ها و روش های غربالگری سرطان برای شما مناسب است.

درمان سرطان

دکتر پیام آزاده متخصص رادیوتراپی انکولوژی

(تشخیص و درمان سرطان):

 تفاوت اصلی مقابله با سرطان با سایر بیماری ها

تنوع سرطان ها، کشف سرطان در مراحل مختلف و تنوع درمان ها باعث می شود یک درمان خاص برای یک بیمار سرطانی طراحی شود و هیچ بیمار سرطانی شبیه دیگری نیست. عوارض سرطان نیز در بیماران مبتلا به یک سرطان متفاوت است و هیچ ۲ بیمار سرطانی را نمی توان با هم مقایسه کرد.

بیمار حق دارد دقیقا اطلاعات بیماری و درمانش را از تیم پزشکی خود بخواهد که اطلاعات کاملی در این باره داشته باشد تا در نیمه راه خسته و افسرده نشود. باید نسبت به عوارض درمانی خودآگاه باشد تا به اشتباه نیفتد و هر مشکل جسمی را به پای سرطان نگذارد. متاسفانه این موضوع چندان رواج ندارد. ما باید اطلاع رسانی کنیم تا بیماران به این حق خود واقف شوند.

تازه های حوزه سلامت و سرطان

تغذیه سالم
ایمونوتراپی