برگزاری همایش تازه های درمان سرطان دستگاه گوارش فوقانی

همایش یکروزه تازه های درمان سرطان دستگاه گوارش فوقانی در روز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۷ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران  با همکرای انجمن سرطان ایران با حضور جمعی از اساتید و متخصصین حوزه تشخیص و درمان سرطان در تهران برگزار گردید .

گزارش تصویری