شیمی درمانی موجب یائسگی پیش از موعد زنان می‌شود

به نقل از ساینس‌دیلی، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، شیمی درمانی موجب یائسگی زودهنگام در زنان مبتلا به سرطان ریه می‌شود.

محققان این پژوهش می‌گویند: «شیمی درمانی ممکن است موجب بروز آمنوره (قطع عادت ماهانه زنان) در زنان مبتلا به سرطان ریه شود که در نهایت یائسگی زودهنگام را به بار می‌آورد».

نتایج این مطالعه که در نوع خود اولین است، بیانگر بروز یائسگی در زنان بیمار زیر ۵۰ سال است.

این بررسی شامل ۱۸۲ زن با میانگین سنی ۴۳ سال بود که بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶ مبتلا به سرطان تشخیص داده شده و سپس هرساله وضعیت قاعدگی شان بررسی شده بود.

براساس آمار ارائه شده توسط مرکز سرطان شناسی آمریکا، سرطان ریه در میان زنان از سال ۱۹۷۵ تاکنون به میزان ۹۴ درصد افزایش یافته است.