• ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران: ۱۳۶۸
 • دریافت دکتری طب عمومی : ۱۳۷۶گذراندن دوره خدمت وظیفه بعنوان  پیام آور بهداشت  :۱۳۷۶-۱۳۷۸
 • ورود به دوره تخصص رشته رادیوتراپی- انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۳۷۸
 • اخذ گواهینامه تخصصی در رشته رادیوتراپی- انکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :۱۳۸۱
 • نفر اول تخصص ( گواهینامه ) رشته رادیوتراپی- انکولوژی سال ۱۳۸۱
 • نفر اول بورد ( دانشنامه ) رشته رادیوتراپی- انکولوژی سال ۱۳۸۱
 
۸۲

تعداد مقالات

۱۰۹

تعداد سخنرانی ها

۳۶

مشارکت در طرح های تحقیقاتی و چاپ کتاب

۲۸۰

شرکت در دوره ها و کنگره های علمی

 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رئیس بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین(ع)
 • عضو کمیته فنی رادیوتراپی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۹۷
 • عضو کمیته تخصصی رادیوتراپی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از سال ۱۳۹۷
 • عضو کمیته گایدلاین نویسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۹۶
 • مسئول راه اندازی مرکز جامع سرطان دانشگاه شهید بهشتی
 • معاون گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۵ تا کنون 
 • معاون آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۵ تا کنون
 • مدیر برنامه دستیاری گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۸۲
 • معاونت آموزشی بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین(ع) از ۱۳۸۲تا۱۳۸۴
 • معاونت آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۵
 • مسئول کمیته سیاست گزاری شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • مسئول کمیته راهبردی انجمن سرطان ایران
 • مشاور ارشد انجمن جراحان عمومی ایران ۱۳۹۲
 • دبیر نشریه دانستنیهای سرطان سال ۱۳۹۱
 • مجری طرح  ممیزی ۱۱۴ موضوع مهم علمی  انجمن سرطان ایران  ، توسعه علوم پزشکی معاونت علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری
 • نماینده کمیته راهبردی و هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در طرح اصلاح برنامه آموزشی پزشکی عمومی (کشوری) ۱۳۸۴
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در تالیف راهنمای مطالعه خون و انکولوژی(کشوری) ۱۳۸۴
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی درشورای آموزشی پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع) ۱۳۸۴
 • نماینده مجری کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال ۱۳۸۵
 • نماینده انجمن رادیوتراپی انکولوژی و مسئول برنامه ریزی درمعاونت سلامت وزارت بهداشت درمان
 • همکار اصلی در طرح تدوین راهنمای استفاده از داروی تراستوزوماب ( گاید لاین ) ، در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران ، شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، ۱۳۹۰
 • عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی
 • عضو هیئت موسس انجمن سرطان ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۵
 • عضو رسمی انجمن سرطان امریکا ASCO   
 • عضو رسمی کامل (FULL MEMBER) انجمن مدیکال انکولوژی اروپا ESMO
 • عضو رسمی انجمن نورواندوکرین تومور اروپا (European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS
 • عضو کمیته سوال طراحی آزمون ارتقاء رشته ی رادیوتراپی انکولوژی ۱۳۸۲
 • عضو کمیته مشاورین بین المللی جراحی متاستازهای کبدی LiverMetsurvey  ,  ۲۰۰۳
 • عضو کمیته ی کشوری تدوین محتوی برنامه مدون رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت ۱۳۸۴
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   ۱۳۸۴
 • عضو کمیته یوروانکویورولوژی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۴
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   ۱۳۸۴
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان پروستات  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۸
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان مثانه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۹
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان کلیه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۰
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان بیضه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۰
 • عضو کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال ۱۳۸۵
 • عضو کمیته کشوری تدوین کوریکولوم آموزشی رشته رادیوتراپی انکولوژی از سال ۱۳۸۵
 • عضو کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم پزشکی عمومی ۱۳۸۶
 • عضو کمیته ارزشیابی رشته ی رادیوتراپی انکولوژی ۱۳۸۸
 • عضو کمیته کشوری سرطان ایرا ن  ( معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی)
 • عضو کمیته تدوین دستورالعمل کشوری درمان سرطان های شایع کشور ۱۳۸۶ ( معاونت سلامت )
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۵
 • عضو شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات سرطان
 • عضو شورای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی انجمن پاتولوژی ایران به زبان انگلیسی ۱۳۸۵
 • of Iranian journal of pathology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه مجله رادیولوژی ایران به زبان انگلیسی
 • of Iranian journal of Radiology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه نشریه  علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران ۱۳۸۴
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : عضو هیئت علمی رادیوتراپی انکولوژی
 • بیمارستان امام حسین(ع) : عضو هیئت علمی و متخصص رادیوتراپی انکولوژی
 • بیمارستان پارس تهران (بلوار کشاورز)
 • بیمارستان پارسیان تهران ( سعادت آباد)

 

 • نفر اول گواهینامه رشته رادیوتراپی انکولوژی ۴/۱۳۸۱
 • نفر اول بورد تخصصی رشته رادیوتراپی انکولوژی ۶/۱۳۸۱
 • استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۲/۲/۱۳۸۸

 

 • A phase III study of  UFT plus oxaliplatin  (UFOX) us.  Capecitabine plus oxaliplatin (Xelox) and Folfox in first – line metastatic colorectal cancer (MCRC).
 • The Role of Xaliproden  in decreasing the incidence of oxaliplatin  – induced Neuropathy .
 • Randomized trial comparing  docetaxol , cisplatin  ,  ۵FU (DCF) with Epirabicin, cisplatin , 5FU (ECF) in advanced gastric Adenocarcinoma.
 •   بررسی مقایسه ای window setting  های متفاوت در کشف ضایعات عفونی تومورهای اولیه و متاستاتیک کبدی در سی تی اسکن  
 • بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز فرسودگی شغلی در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان در ایران
 • ارزیابی شیوع، ابعاد و عوامل زمینه ساز مشکلات بیماران مبتلا به سرطان در ایران
 • بررسی وضعیت ژن های TS و ERCC1 و ارتباط آن با عوامل بالینی و پاتولوژی در سرطان های دستگاه گوارش
 • کارآزمایی بالینی فاز II بررسی پاسخ بالینی و عوارض داروی شیمی درمانی پاکلی تکسل در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته معده
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵

 

 

 • سال ۱۳۸۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس حمیدرضا شریعتی با عنوان :    

Rectal & Bladder Dosimetry in uterine Radiation

 

 • سال ۱۳۸۳ پایان نامه دکتر جلیل برادران ، متخصص جراحی عمومی با عنوان :

Comparison between the clinicopathologic features of AFP Positive and AFP negative

gastric cancer.

 

 • سال ۱۳۸۳ پایان نامه دکتر رباب انبیایی ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Chemotherapy induced ovarian failure and the related indices in breast cancer patients.

 

 

 • سال ۱۳۸۴ پایان نامه دکتر نغمه اصفهانیان ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :      

The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with adenocarcinoma of stomach.

 • سال ۱۳۸۴ پایان نامه دکتر بابک رجبی ، متخصص را دیوتراپی انکولوژی با عنوان :                

Evaluation of the Association between the overexpressed thymidilate   syntheses Enzyme and P53 mutation and response to therapy in locally advanced rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation.

 

 • سال۱۳۸۵  پایان نامه دکتر غلامرضا احتجاب ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Neuroprtective effect of vit E in patient treated with Paclitaxel base chemotherapy.

 

 • سال ۱۳۸۵ پایان نامه دکتر علی قنبری مطلق ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer under going neoadjuvant chemoradiation.         

 

 • سال ۱۳۸۶ – پایان نامه دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی ، متخصص را دیوتراپی انکولوژی با عنوان :                

HER2 status in breast cancer patients with &  without brain metastasis.

 

 • سال ۸۶   – پایان نامه دکترمهدی سبحانی، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :    

تعیین تفاوت دز پراکنده رسیده به بیضه‌هاو ارتباط آن با تغییرات هورمونهای جنسی در رادیوتراپی کانسررکتوم با دستگاههای  کبالت و شتابدهنده خطی طی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شمسی در بخش رادیوتراپی ـ انکولوژی بیمارستان امام حسین تهران

  

 •   سال ۱۳۸۸   – پایان نامه دکترعلی یعقوبی جویباری، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :     

 

Comparison Of 5-FU Base Chemoradiation with & without Eloxatin on Pathologic Complete Response in neoadjuvant chemoradiation of rectal cancer

 

 • سال ۱۳۹۰- پایان نامه خانم نیلوفر نکوزاد ، کارشناس ارشد پرستاری با عنوان :

بررسی اثر روغن کنجد در پیشگیری از فلبیت ناشی از شیمی درمانی

 • سال ۱۳۹۲ – پایان نامه دکتر کامبیز نوین ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

بررسی پایائی اطلاعات ادجوانت آنلاین در مطابقت با یافته های بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان

 • سال ۱۳۹۲- پایان نامه دکتر طیبه طاهری پناه ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

بررسی پایایی نتایج پیش بینی شده توسط برنامه کامپیوتری ادجوانت آنلاین در مقایسه با یافته های بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون

 • سال ۱۳۹۳- پایان نامه دکتر حسینعلی غیاثی ،دستیار تخصصی رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

بررسی اثر کپسیتابین بر روی اثر انگشت بیماران تحت درمان با دارو

 • دبیر علمی اولین کنگره انجمن سرطان ایران سال ۱۳۸۴ تهران
 • دبیر علمی برنامه مدون پزشکان عمومی ۱۳۸۴
 • دبیر علمی دومین کنگره انجمن سرطان ایران ۱۳-۱۱ آبان ۱۳۸۵ تهران
 • دبیر علمی هفتمین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران شهریور ۱۳۹۱ تهران
 • دبیر علمی هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران ۳۰ آذر و ۱ دی ماه ۱۳۹۱ تهران
 • دبیر علمی سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی همزمان با اولین کنگره رادیوبیولوژی بالینی و سومین کنگره پرستاری و سومین کنگره کارشناسان رادیوتراپی ۲۸ لغایت ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷- هتل المپیک
 • دبیراجرایی سومین کنگره انجمن سرطان ایران۱۶-۱۸ آبان ۱۳۸۶ تهران
 • دبیراجرایی چهارمین کنگره انجمن سرطان ایران۱۶-۱۸ آبان ۱۳۸۷ تهران
 • دبیراجرایی پنجمین کنگره انجمن سرطان ایران۱۶-۱۸ آبان ۱۳۸۸ تهران
 • دبیراجرایی ششمین کنگره انجمن سرطان ایران۱۶-۱۸ آبان ۱۳۸۹ تهران
 • دبیر اجرایی هفتمین کنگره انجمن سرطان ایران۲۹-۲۷ مهر ۱۳۹۰ تهران
 • دبیر اجرایی همایش غرب آسیا ۲ لغایت ۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ هتل اسپیناس
 • دبیر سمینار کانسرهای کولون در همدان مرداد ماه سال ۱۳۸۴
 • دبیر سمینار کانسرهای پستان در همدان مرداد ماه سال ۱۳۸۴
 • عضو کمیته اجرایی نخستین همایش کاربردی سرطان پستان , بیوپسی غده لنفاوی سانتینل واستاندارد جدید مرحله بندی سرطان پستان, ۳۰-۲۸ بهمن ۱۳۸۴ تهران
 • عضو کمیته علمی کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ، ۶-۴/۱۲/۱۳۸۵ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،۴-۲/۸/۱۳۸۶ ، تهران
 • عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، ۲۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۶ ، تهران
 • عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ،  ۲۹-۲۸/۹/۱۳۸۷ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی اولین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران ۴/۱۳۸۸ ، تهران
 • عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ،  ۱۵-۱۴/۱۱/۱۳۸۸ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس RCC انجمن سرطان ایران، ۵/۱۳۸۹ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دومین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران، ۴/۱۳۸۹ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس GIST انجمن سرطان ایران، ۲۹/۶/۱۳۸۹ ، تهران
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره رادیولوژی مداخله ایران ۸/۱۳۸۹ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، ۳۰-۲۹/۱۰/۱۳۸۹ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان ،   ۱۷-۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس ترومبوآمبولی و سرطان انجمن سرطان ایران، ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ ، تهران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی هفتمین کنگره انجمن سرطان ایران۲۹-۲۷ مهر ۱۳۹۰ تهران
 • عضو کمیته علمی همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران ۱۳-۱۱ آبان ۱۳۹۰ تهران
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سراسری پستان ، ۱۳-۱۱ آبان ماه ۱۳۹۰تهران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ، ۲۹ مهر لغایت ۱ آبان ۱۳۹۰ ، تهران
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران ۳۰ خرداد لغایت ۱ تیرماه ۱۳۹۱
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان ۱۶-۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ .مشهد
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره سالانه انجمن آسیب شناسی ایران ۲۶-۲۸ مهرماه ۱۳۹۱. تهران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری سرطان پستان پ‍ژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی ۲۲ الی ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۱ تهران
 • عضو کمیته علمی ششمین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری انجمن کولوپروکتولوژی ایران ۲۹ آذر لغایت ۱ دی ماه ۱۳۹۱تهران
 • عضو کمیته علمی همایش سالانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ۲۷ و ۲۸ دی ماه ۱۳۹۱ تهران
 • عضو کمیته علمی همایش سرطان و پیشگیری موسسه تحقیقات ، آموزش و پیشگیری سرطان ۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۱ تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ تهران
 • عضو کمیته علمی هفتمین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری انجمن کولوپروکتولوژی ایران ۱۵ الی ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۲ تهران بیمارستان میلاد
 • عضو کمیته علمی همایش سرطان های زنان انجمن سرطان های زنان ۲۸ الی ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۲ تهران بیمارستان میلاد
 • عضو کمیته علمی هشتمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی ۲۶و ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲ اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • عضو کمیته علمی دهمین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ۱۴-۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵  تهران. بیمارستان میلاد
 • عضو کمیته علمی همایش غرب آسیا ۹-۱۱ آذر ماه ۱۳۹۵ تهران هتل ارم
 • راهنمای تراستوزوماب در سرطان پستان ،مجموعه توصیه های تشخیصی ،درمانی و سیاستی به همراه راهنمای تصمیم گیری بیماران
 • کارنامه بالینی_عملی دستیاران Log Book رشته رادیوتراپی
 • ممیزی رشته سرطان شناسی ایران
 • شیمی درمانی (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان پستان (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • پرتو درمانی (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان پروستات (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان کولورکتال (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • درمان دارویی سرطان ،جلد اول : داروهای شیمی درمانی ، (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • درمان دارویی سرطان ،جلد دوم : درمان های هدفمند سرطان ، (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • درمان دارویی سرطان ،جلد سوم : هورمون درمانی ، (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان پانکراس (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان مری (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سازگاری روحی و روانی با سرطان (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • روابط زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • ترومبوآمبولی و سرطان
 • سرطان معده (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • تغذیه و سرطان (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • کاربرد انتقال خون (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • کارگاه کنترل عفونتهای حاد تنفسی ۸-۶ / ۱۰ /۱۳۷۶ ، اصفهان
 • برنامه مدون طب کار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۲۵-۲۰ / ۱۰ /۱۳۷۶ ، اصفهان
 •  سمینار غربالگری سرطانهای زنان ، ۳۰-۳۱/۲/۱۳۷۷ ، کاشان
 • هفتادو دومین دوره کارگاه متدولوژی تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱-۷ / ۷ /۱۳۷۸ ، تهران
 • همایش سالیانه تومور های پستان ، ۱-۳/۸/۱۳۸۱  ، تهران
 • بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،۲۴-۲۰/۲/۱۳۸۲ ، تهران
 • دومین همایش پزشکی ایران و فرانسه ۲۷-۲۶/۰۲/۱۳۸۲ دانشگاه ایران
 • کارگاه نگارش و ارائه مقالات پزشکی ، ۳۰-۲۸/۳/۱۳۸۲ ، تهران
 • کارگاه روش تدریس بالینی  “ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،۹-۸/۴/۱۳۸۲ ، تهران
 • کارگاه  “آموزشی جایگاه نوین آموزش بالینی  “مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ۲۲-۲۴/۹/۱۳۸۲ ، تهران
 • کارگاه   “طبابت مبتنی بر شواهد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ۷-۵/۱۱/۱۳۸۲ ، تهران
 • بیستمین کارگاه نگارش و ارائه مقالات پزشکی ، ۲۸-۳۰/ ۳ /۱۳۸۳ ، تهران
 • همایش سالیانه انجمن آسیب شناسی ایران ، ۳-۱/۱۰/۱۳۸۳ ، تهران
 •  کنفرانس علمی بدخیمی کولون دانشگاه علوم پزشکی همدان ، ۲۱/۵/۱۳۸۴ ، همدان
 • نخستین کارگاه تدوین برنامه آموزشی پزشکی ، ۱۷-۲۰/۶/۱۳۸۴، تهران
 • کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی ، ۵-۶/۹/۱۳۸۴ ، تهران
 • کارگاه clinical teaching method ، ۸-۹/۹/۱۳۸۴ ، تهران
 • اولین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، ۱-۳/۱۰/۱۳۸۴ ، تهران
 • برنامه مدون اموزش مداوم رشته متخصصین ارتوپدی  ، ۲۳-۲۰/۱۰/۱۳۸۴ ، تهران
 • نخستین همایش کاربردی سرطان پستان , بیوپسی غده لنفاوی سانتینل واستاندارد جدید مرحله بندی سرطان پستان, ۳۰-۲۸ بهمن ۱۳۸۴ تهران
 • کنفرانس یکروزه ویژه پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۰/۰۵/۱۳۸۵
 • تکنیک های نوین رادیوتراپی  ، ۲-۳/۴/۱۳۸۵  ،  تهران
 • کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۲۶/۸/۱۳۸۵ ، اصفهان  
 • کنفرانس تازه های درمان سرطان پروستات ، ۲/۹/۱۳۸۵ ، تهران
 • دومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، ۱-۳/۱۰/۱۳۸۵ ، تهران
 • کنگره سرطانهای سیستم عصبی مرکزی مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ،  ۳-۱/۱۰/۱۳۸۵ ، تهران
 • کنگره سرطانهای مری ومعده مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، ۲۴-۲۲/۱۰/۱۳۸۵ ، تهران
 • کارگاه  آموزشی   evidence base medicine، ۵-۷/۱۱/۱۳۸۵ ، تهران
 • برنامه مدون هماتوپاتولوژی بافت لنفاوی ، ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ ، تهران
 • برنامه مدون هماتوپاتولوژی اختلالات انعقادی ، ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ ، تهران
 • کارگاه   OSCEدر مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ ، تهران
 • کنفرانس آشنایی با روش اصول و کاربرد ایمونوهیستوشیمیایی (IHC) در تشخیص بیماریها۳۰/۱۱/۱۳۸۵ ، تهران
 • کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، ۶-۴/۱۲/۱۳۸۵ ، تهران
 • سی ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،۱۹-۱۵/۲/۱۳۸۶ ، تهران
 • سمپوزیوم تومورهای هیپوفیز در پژوهشگاه علوم غدد درون ریز و متابولیسم   ، ۲۷/۲/۱۳۸۶ ، تهران
 • کارگاه آشنایی با روشهای نوین رادیوتراپی، ۲۱-۲۰/۶/۱۳۸۶
 • پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،۴-۲/۸/۱۳۸۶ ، تهران
 • کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران با عنوان تومورهای سر و گردن،۶-۴/۸/۱۳۸۶ ، تهران
 • سومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ،۱۸-۱۶/۸/۱۳۸۶ ، تهران
 • کنگره سرطانهای دستگاه گوارش مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، ۲۲-۲۱/۹/۱۳۸۶ ، تهران
 • بیست وسومین کنگره انجمن رادیولوژی ایران ،  ۲۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۶ ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، ۲۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۶ ، تهران
 • برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان تخمدان و جفت ،  ۱۰/۲/۱۳۸۷، تهران
 • سی ودومین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،۱۸-۱۴/۲/۱۳۸۷ ، تهران
 • برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان رحم ،  ۲۹/۴/۱۳۸۷، تهران
 • سومین کنگره سراسری جراحان عمومی ایران ، ۹-۷/۸/۱۳۸۷ ، تهران
 • دومین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ،  ۱۷-۱۵/۸/۱۳۸۷ ، تهران
 • همایش کلینیکال انکولوژی ، ۲۴-۲۲/۸/۱۳۸۷ ، مشهد
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، ۲۹-۲۸/۹/۱۳۸۷ ، تهران
 • چهارمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، ۱-۳/۱۰/۱۳۸۷ ، تهران
 • اولین کنفرانس یک روزهNET انجمن سرطان ایران،  ۸/۱۳۸۸ ، تهران
 • پنجمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، ۳۰-۲۸/۷/۱۳۸۸ ، تهران
 • سومین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ،  ۲۹-۲۷/۸/۱۳۸۸ ، تهران
 • نهمین کنگره بین المللی بیماریهای گوارش وکبد ایران ،   ۲۲-۱۹/۸/۱۳۸۸ ، تهران
 • ششمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، ۱۵-۱۶/۸/۱۳۸۸ ، تهران
 • سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمی مثانه   ، ۱۷/۱۰/۱۳۸۸ ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، ۱۵-۱۴/۱۱/۱۳۸۸ ، تهران
 • دومین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران،  ۸/۱۳۸۹ ، تهران
 • اولین کنفرانس یک روزهRCC انجمن سرطان ایران،  ۸/۱۳۸۸ ، تهران
 • برنامه مدون بیماریهای پانکراس و برخورد اولیه با بیمار ترومایی ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، ۲۰/۸/۱۳۸۹ ، تهران
 •  برنامه مدون آبسه های شکم و لگن و پریتونیتها  ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، ۲۱/۸/۱۳۸۹ ، تهران
 • برنامه مدون فصل پستان   ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، ۱۹/۸/۱۳۸۹ ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، ۳۰-۲۹/۱۰/۱۳۸۹ ، تهران
 • هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران ، ۲۹-۲۷/۰۷/۱۳۹۰، تهران
 • همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران ، ۱۳-۱۱/۰۸/۱۳۹۰، تهران
 • چهارمین کنگره سراسری پستان ، ۱۳-۱۱/۰۸/۱۳۹۰ ، تهران
 • چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران ۳۰ خرداد لغایت ۱ تیر ماه ۱۳۹۱ تهران
 • کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان ۱۴ لغایت ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۱  مشهد
 • هفتمین گنگره انجمن جراحان عمومی ایران ۲۹ شهریور لغایت۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۱ تهران
 • چهاردهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران ۲۶ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۱ تهران
 • همایش یکروزه تازه های تشخیص و درمان کانسر دهانه رحم انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ۴آبان ماه ۹۱ تهران
 • پنجمین کنگره سراسری سرطان پستان پ‍ژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی ۲۲ الی ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۱ تهران
 • ششمین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری انجمن کولوپروکتولوژی ایران ۲۹ آذر لغایت ۱ دی ماه ۱۳۹۱تهران
 • هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران ۲۹ آذر لغایت ۱ دی ماه ۱۳۹۱ تهران
 • همایش سالانه کلینیکال انکولو‍ژی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ۲۷ و ۲۸ دی ماه ۱۳۹۱ تهران
 • همایش سرطان و پیشگیری  موسسه تحقیقات ، آموزش و پیشگیری سرطان ۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۱ تهران
 • اولین کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ تهران
 • پنجمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال ۴و۵ اردیبهشت ماه۱۳۹۲ تهران
 • کنگره تشخیص و درمان سرطان پستان، انجمن جراحان عمومی ایران ۲۴ لغایت ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۲
 • کنگره سراسری سرطان پستان جهاد دانشگاهی ۱۵ لغایت ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۲
 • کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۲۶ لغایت ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲
 • کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان ، ۱۵ لغا یت ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ ، مدیریت بیماری های غیر واگیردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، انجمن آسیب شناسی ایران ، ۱۹ لغایت ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۳
 • اولین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ۱۲ لغایت ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۳
 • تازه های تشخیص و درمان ترومبوآمبولی در بیماران مبتلا به سرطان، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ،۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳
 • همایش سالانه کلینیکال انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۱۶ لغایت ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳
 • کنگره سراسری سرطان پستان جهاد دانشگاهی ، مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان ماه ۱۳۹۳
 • سمینار سرطان و پیشگیری ، انجمن سرطان ایران ،۶ لغایت ۷ بهمن ماه ۱۳۹۳
 • تازه های نورو انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۹ بهمن ماه ۱۳۹۳
 • سمینار تازه های سرطان کولورکتال ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ۶ و ۷ خرداد ماه ۱۳۹۴
 • همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه ، انجمن آسیب شناسی ایران ، ۴ لغایت ۶ آذر ماه ۱۳۹۴
 • تازه های تشخیص و درمان ملانوم،انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۸ مرداد ماه ۱۳۹۴
 • کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ۲۲ لغایت ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۴
 • کنفرانس یکروزه حاملگی وسرطان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۴
 • تازه های سرطان از دو کنفرانس ESMO & ASCO 2015، انجمن سرطان ایران ، ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴
 • همایش سالانه کلینیکال انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۲۰ لغایت ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴
 • دیدگاه های نوین در سرطان پروستات ، انجمن سرطان ایران ،۷ و ۸ آبان ۱۳۹۴
 • کنفرانس تاز های درمان رنال سل کارسینوم، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
 • کنفرانس تومور استرومال دستگاه گوارش ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ،انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ،۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۴
 • کنفرانس یکروزه تومورهای نوررواندوکرین ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۵
 • کنگره تومورهای سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ۳۱ تیر لغایت ۱ مرداد ماه ۱۳۹۵
 • اولین کنفرانس علمی سالیانه کارشناسان پرتودرمانی ایران ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۷ مرداد ماه ۱۳۹۵
 • کنفرانس تازه های تومورهای غیر ملانومی پوست ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۵
 • کنفرانس سرطان ریه غیر سلول کوچک ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۵
 • کنفرانس تازه های تشخیص و درمان استخوان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۹ دی ماه ۱۳۹۵
 • برخورد با عوارض درمان های انکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶
 • کنفرانس علمی ایمونوانکولوژی، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
 • کنفرانس علمی تازه های سرطان تخمدان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶
 • کنفرانس علمی تازه های سرطان کلیه متاستاتیک ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۶
 • کنگره سرطان غرب آسیا ، انجمن سرطان ایران ،۹ لغایت ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۶
 • دومین کنگره بین المللی . دوازدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۲۲ لغایت ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶
 • کنفرانس علمی تازه های سرطان پستان، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
 • کنفرانس علمی تازه های سرطان پستان، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷

 

 

 • National training course on medical preparedness and response to radiation emergencies , Tehran 2-6 October 2004
 • Second Franco – Iranian SEMINAR ,ADVANCES IN ONCOLOGY , Tehran I6-17 May 2003
 • Workshop on “ Curriculum Development “ , Tehran ,8-11 September 2005
 • “ GCP training program “ sanofi aventis ,10 December 2009

 

 • The First national workshop on Curriculum development 8th , ۱۰th , ۱۱th September 2005 , Tehran – IRAN.
 • ۲th Iranian Congress of Radiology 16-19-January ,2007 , Tehran – IRAN.
 • ۳th Iranian Congress of Radiology 31-October ,2007 , Tehran – IRAN.

 

 

 • Advanced in the treatment of solid Tumors , 29 April – ۱ May 2004 , Istanbul , turkey
 • ۶th world congress on GI cancers , June 2004 , Barcelona – Spain
 • ۲۹th ESMO Congress , 29 October – ۲ November 2004 , Vienna – Austria
 • Eloxatin – International Meeting , March 27-28 2004, Madrid – Spain
 • ۷th world congress on GI cancers , 15-18 June 2005 , Barcelona – Spain
 • ESMO scientific & educational conference ,Budapest Hungary ,2-5 June 2005
 • ۳۱st ESMO congress ( Istanbul – Turkey ) , 24 September – ۳ October 2006
 • Educational activity management of metastatic prostate cancer in a patient with no comorbid medical conditions , Northwestern University 13 august 2005
 • “  management of metastatic prostate cancer in a nonelderly patient with  comorbid medical conditions “, Northwestern University 23 June 2005
 • “  management of early stage aggressive prostate cancer in a nonelderly patient with no comorbid medical conditions ”, Northwestern University 23 June 2005
 • “  Orlando 2005 Expert Recap Colorectal cancer “ ۳۰ September 2005
 • ESMO Scientific & Educational conference (ESEC) , (Budapest Hungary ) , 2-5 june 2006
 • ECCO- 13   Paris – France   ۳۰ October to 3 ,  November 2006
 • ۵th European Breast cancer Conference , NICE , FRANCE ,21 – ۲۵ march 2006
 • ۸th World congress on GI cancer , 28 June – ۱ July 2006 , Barcelona – Spain
 • “ management of metastatic  colon cancer : perspective of the medical oncologist and surgeon“, medical educational collaborative , 25 Nov 2006
 • ۲th world congress on Gastrointestinal Cancer ,Barcelona , Spain  ۲۴-۲۷  June 2009
 • “ Colorectal Cancer Update Meeting “ Dubai –U.A.E.  , ۱۳ July 2006
 • Treatment-related toxicity :HER2 (+)positive Breast Cancer, medical educational collaborative , 6 JUL 2006
 • Primary Therapy Of Early Breast Cancer,10th International Conference, St.Gallen,Switzeland,14-17 March 2007
 • ESMO Conference Lugano(ECLU), Lugano, Switzeland,5-8 July 2007

 

 • HER2 positive Metastatic Breast Cancer , medical educational collaborative , 5 JUL 2007

 

 • “ Trastuzumab resistant metastatic breast cancer “, medical educational collaborative ,5 JUL 2007

 

 • Neo adjuvant Endocrine Therapy Breast Cancer , medical educational collaborative , 5 JUL 2007

 

 • ۱۰th  International conference ,primary therapy of early breast cancer St.Gallen ,Switzerland, 14-17 March 2007

 

 • Targeted Biologic Agents in Advanced Colorectal Cancer :current data and clinical implications ,Peer View Institute & university of Florida college of Medicine 5 July 2007

 

 • INCRT oncology symposium ,Bangkok, Thailand ,15-17 November 2007
 • ESMO Conference Lugano(ECLU), Lugano, Switzeland,3-6 July 2008
 • ۱۴th  European Cancer conference by The federation of European cancer societies ,Barcelona ,Spain  ۲۳-۲۷ September 2007
 • ۳۴th ESMO multidisciplinary congress & 15th ECCO  , Berlin , 20-24 September 2009
 • ۶th European Breast cancer conference ,Berlin , 15-19 April 2008
 •  “ Ant angiogenesis Clinical Experience Exchange Meeting “  ,Madrid ,Spain 25-26 April 2009
 • ESTRO teaching course and workshop “ Recent Advanced In Breast Cancer Radiotherapy “ Berlin , Germany ,15 April 2008
 • “ Anti-angiogenesis  clinical experience exchange meeting  “,۲۵-۲۶ April 2009 ,Madrid , Spain
 • ۲th European congress  of NET , Berlin ,12 March 2010
 • Workshop of HCC Austria ,AKH hospital , May ,2010
 • Workshop of NET Berlin , Germany September ,2010
 • ۷th annual ENETS conference for diagnosis and treatment of neuroendocrine tumor disease , Berlin ,Germany , 11-12 March 2010
 • International Collaboration on Neuroendocrine Tumors   Vienna, Austria15-16 January, 2011
 • ۱۳ TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine
 • Current Management of Breast Cancer 27-28th  October 2011,Brussele,Belgium
 • ۱۴ TH World congress on Gastrointestinal Cancer 27-30 June.Barcelona,spine2012
 • World congress on Gastrointestinal cancer :Asian perspective 17-18 August 2012 Shanghai, china
 • Leader Summit (OLS) in Munich Germany 9-12 November 2012 
 • ۲۴th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 5-7 February 2013                  Paris, France
 • UAE Cancer Congress 2013 ,3-5 October 2013, JW Marriott Marquis Dubai
 • ۱۱th Annual ENETS Conference in Barcelona, 5-7 March, 2014.
 • ۳۹th ESMO Congress in Madrid,26 -30 September 2014.
 • ۳th  Global congress on prostate cancer in Rome ,5-7 February 2015 .
 • Practice teaching course in metastatic colorectal cancer ,center HepatoBiliaire,Villejuif,

Paris,France 23-26 may 2016

 • ۱۸ th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine,29 june-2 july 2016
 • ۱۹ th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine,28june-1 july 2017
 • ۲۰ th world congress on Gastrointestinal cancer,Barcelona.Spine, 20 Jun – 23 Jun 2018
 • ESMO Congress in Munich,19-23 October 2018.
 • ESTRO ASIA in Singapore 7-9 December 2018.
 • International Congress on Targeted Anticancer Therapies,25-27 Feb 2019

 

 • سخنرانی در بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران Uterine Sarcoma،   ۲۴ -۲۰/۲/۱۳۸۲ ، تهران
 • سخنرانی در برنامه های مدون یکروزه آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی ۲۰/۵/۱۳۸۴ ، تهران
 • سخنرانی در کنفرانس علمی بدخیمی کولون دانشگاه علوم پزشکی همدان ، ۲۱/۵/۱۳۸۴ ، همدان
 • سخنرانی در هفتمین همایش سالیانه آسیب شناسی و سرطان ایران دیماه ۱۳۸۴ ، تهران Neoadjuvant chemoradiation – in rectal cancer
 • سخنرانی در ششمین همایش سالیانه آسیب شناسی ایران ، ۲۹/۹/۱۳۸۴ ، تهران GI Small cell carcinoma
 • سخنرانی در سیزدهمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳-۲۰/۱۰/۱۳۸۴ ،  تهران با عنوان:

 chemotherapy ,radiation versus surgery bone tumors

 • سخنرانی در کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ۲۶/۸/۱۳۸۵ ، اصفهان  
 • سخنرانی در کنگره سرطانهای سیستم عصبی مرکزی مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ،  ۳-۱/۱۰/۱۳۸۵ ، تهران
 • سخنرانی در کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ، ۶-۴/۱۲/۱۳۸۵ ، تهران
 • سخنرانی در کنگره سرطانهای مری ومعده مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ، ۲۴-۲۲/۱۰/۱۳۸۵ ، تهران
 • سخنرانی در پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،۴-۲/۸/۱۳۸۶ ، تهران
 • سخنرانی در همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، ۲۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۶ ، تهران
 • سخنرانی در سی ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،۱۹-۱۵/۲/۱۳۸۶ ، تهران
 • سخنرانی در سومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ،۱۸-۱۶/۸/۱۳۸۶ ، تهران
 • سخنرانی در کنگره سرطانهای دستگاه گوارش مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ، ۲۲-۲۱/۹/۱۳۸۶ ، ۲۲-۲۱/۹/۱۳۸۶ ، تهران
 • سخنرانی در سمپوزیوم تومورهای هیپوفیز در پژوهشگاه علوم غدد درون ریز و متابولیسم ، ۲۷/۲/۱۳۸۶ ، تهران
 • سخنرانی در کنگره انجمن رادیولوژی ایران در مورد ” درمانعای سیستمیک در کانسر اولیه کبد ۲۱/۰۸/۱۳۸۶ ، تهران
 • سخنرانی در سومین کنگره سراسری جراحان عمومی ایران ، ۹-۷/۸/۱۳۸۷ ، تهران
 • سخنرانی در برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان I ، ۲۹/۰۴/۱۳۸۷ ، انجمن آسیب شناسی ایران
 • سخنرانی در برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان II، ۳۰/۰۴/۱۳۸۷ ، انجمن آسیب شناسی ایران
 • سخنرانی در پنجمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، ۳۰-۲۸/۷/۱۳۸۸ ، تهران
 • سخنرانی در همایش کلینیکال انکولوژی ۲۴-۲۲/۰۸/۱۳۸۷، مشهد
 • سخنرانی در نهمین کنگره بین المللی بیماریهای گوارش وکبد ایران ، ۲۲-۱۹/۸/۱۳۸۸ ، تهران
 • سخنرانی در سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمی مثانه ، ۱۷/۱۰/۱۳۸۸ ، تهران
 • برنامه مدون بیماریهای پانکراس و برخورد اولیه با بیمار ترومایی ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، ۲۰/۸/۱۳۸۹ ، تهران
 • برنامه مدون آبسه های شکم و لگن و پریتونیتها ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، ۲۱/۸/۱۳۸۹ ، تهران
 • برنامه مدون فصل پستان ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، ۱۹/۸/۱۳۸۹ ، تهران
 • سخنرانی در همایش  انجمن علمی جراحان عمومی ایران  ۱۳-۱۱/۰۸/۱۳۹۰ ، تهران با عنوان :

چالشهای درمانی  Locally advanced breast cancer

 • سخنرانی در همایش  انجمن علمی جراحان عمومی ایران  ۱۳-۱۱/۰۸/۱۳۹۰ ، تهران با عنوان :         

        عود لوکورژیونال در سرطان پستان

 • سخنرانی در همایش سرطان و پیشگیری موسسه تحقیقات ، آموزش و پیشگیری سرطان ۸ بهمن ماه ۱۳۹۱   با عنوان : screening & Cancer
 • سخنرانی در اولین کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ تهران با عنوان : کاربردهای فارماکوژنومیکس در سرطان های دستگاه گوارشی

 

 • Social Determinants of Cancer: A National Survey , 3rd International Congress on Supportive and Palliative Care in Cancer, 5-7 January 2011, Tehran, Iran
 • Burnout in cancer care givers: A National Survey, 3rd International Congress on Supportive and Palliative Care in Cancer, 5-7 January 2011, Tehran, Iran
 • Expression of Epidermal Growth Factor Receptor as a Predictive Factor for Rectal Cancer, (1st congress of Iranian Cancer Association, 20-22 December, 2005: Tehran, Iran)
 • Lecture in Second Franco – Iranian Seminar( Advances in oncology )16-17 May 2003 , Tehran – IRAN
 • Lecture in Neuroprtective Effect Of Vitamin E Supplementation in Patients Treated With Paclitaxel-base Chemotherapy(International breast cancer congress 23-25 Feb-2007 Tehran)
 • Lecture in 23rd Iranian Cancer of Radiology 31-October, 2007, Tehran – IRAN.

 

 • Colorectal cancer update meeting, (( Neoadjuvant therapy in Rectal cancer ( 12-14 July 2006 ) Dubai UAE ))
 • Neoadjuvant Chemoradiation with oxaliplatin + Xeloda in Rectal cancer   June 2006 , Antalya – Turkey
 • update breast cancer ,  ۲۰ November 2010,paris- France
 • Update in gastric cancer (World congress on Gastrointestinal cancer) : Asian perspectives 17-18 August 2012, shanghai china
 • Art Of Oncology :What Next? ,4 September 2013 ,Salzburg Austria  
 • Metastatic Colon Cancer Continuum Of Care  ,۴ September 2013 ,Salzburg Austria  
 • Up date of Metastatic colon cancer “ continue of Care”,۱۷ July 2014, Athens Greece

 

 

 • پانل کانسرهای کولون ، سمینارکانسرهای کولون ،  ۲۱/۵/۱۳۸۴ ، همدان
 • پانل کانسرهای پستان ، سمینار کانسرهای پستان ، ۲۰/۵/۱۳۸۴ ، همدان
 • پانل متاستازهای مغزی ، اولین کنگره ی سرطانهای سیستم عصبی ، ۲/۱۰/۱۳۸۵ ، تهران
 • پانل کانسرهای پانکراس ، سمینار تازه های کانسرهای پانکراس ، ۲۶/۸/۱۳۸۵ اصفهان
 • پانل کنفرانس NET 2 انجمن سرطان ایران،  ۲۹/۶/۱۳۸۹ ، تهران
 • پانل کانسر رکتوم و معرفی بیمار انجمن رادیوتراپی انکولوژی ( جامعه جراحان ایران ) ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • گرداننده پانل راهنمای بالینی تجویز هرسپتین در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران، ۲۸/۰۷/۱۳۹۰ ، تهران
 • گرداننده پانل چگونه برخورد و درمان تومور پانکراس و هپاتوبیلری ، ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ ،سی و هشتمین کنگره جامعه جراحان ایران، تهران 
 • گرداننده پانل به همراه Prof.Kjell Oberg M.D.ph.D   و prof.Nicola Fazio M.D.ph.D  در

Alliance Conference NET ، ۱ آبان ماه ۱۳۹۳ ، تهران ، هتل پارسیان آزادی

 • گرداننده پانل سرطان معده و ناحیه کاردیا ،۷ بهمن ماه ۱۳۹۳،همایش سرطان و پیشگیری،تهران
 • گرداننده پانل کولورکتال،۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳،همایش کولورکتال انجمن سرطان ایران،کیش
 • گرداننده پانل اپروچ به یک بیمار مبتلا به تومور نوروآ ندوکرین پانکراس ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۵.همایش تازه های تومور نوروآندوکرین ( NET) .انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
 • گرداننده پانل کانسر رکتوم با متاستاز محدود کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی،۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵

تهران سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی

 • گرداننده پانل درمان کانسر پستان در زنان جوان.۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶. تهران هتل پارسیان اوین . انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
 • گرداننده پانل سرطان پستان در همایش یکروزه تاز های درمان سرطان پستان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران،۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷
 • گرداننده پانل سرطان دستگاه گوارش فوقانی، ۸ آذر ماه ۱۳۹۷، تهران. خانه همایش . انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
 • عضو پانل درمان کانسرهای رکتوم ، بیست و نهمین کنگره علمی جامعه جراحان ایران ، ۲۸-۲۴/۲/۱۳۸۴
 • عضو پانل کانسرهای کولورکتال متاستاتیک ، اولین همایش انجمن سرطان ایران ، ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ ، تهران
 • عضو  پانل  متاستازهای استخوانی ، سیزدهمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ۲۲/۱۰/۱۳۸۴
 • عضوپانل درمان کانسر های کولون ، سی امین کنگره علمی جامعه جراحان ایران، اردیبهشت۱۳۸۵ ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای کولون متاستانیک به کبد دومین همایش انجمن سرطان ایران ، ۱۳/۸/۱۳۸۵ ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای پانکراس ، دومین همایش انجمن سرطان ایران ، ۱۳/۸/۱۳۸۵ ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای پستان ، سمینار کانسرهای پستان ، ۲۷/۸/۱۳۸۵ ، اصفهان
 • عضو پانل کانسرهای Advanced  معده اولین کنگره مری و معده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ۱۰/۱۳۸۵ ،تهران
 • عضو پانل کانسر های تخمدان اولین کنگره  سرطانهای زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۱/۱۳۸۵ ،تهران
 • عضوپانل درمان کانسر های رکتوم ، سی ویکمین کنگره علمی جامعه جراحان ایران، ۱۳۸۶ ، تهران
 • عضوپانل درمان کانسر کلیه (RCC) انجمن سرطان ایران۲۹/۰۶/۱۳۸۹، تهران
 • عضوپانل کانسرهای پستان انجمن جراحان عمومی ایران ۸/۱۳۸۹ ، تهران
 • عضوپانل کانسر پانکراس ,  بیمارستان شریعتی انجمن متخصصان داخلی ، ۱۸/۰۹/۱۳۸۹، تهران
 • عضوپانل کانسر معده   , کنگره سالیانه انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران  ، ۱۸/۰۹/۱۳۸۹، تهران
 •  عضو پانل عود در سرطان پستان ، همایش انجمن جراحان عمومی ایران ، ۱۲/۰۸/۱۳۹۰، تهران
 • عضو پانل درد سرهای جراحی انکوپلاستی برای سایر متخصصین ، چهارمین کنگره سراسری  سرطان پستان ، ۱۳/۰۸/۱۳۹۰،تهران
 • عضو پانل  عود کانسر رکتوم در پنجمین  کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ، ۲۹ مهر لغایت ۱ آبان ۱۳۹۰ ، تهران
 • عضو پانل state of the art section (ovarian cancer) در چهارمین کنگره سالانه سرطان های زنان ۳۰خرداد لغایت ۱ تیر ماه ۱۳۹۱ . تهران
 • عضو پانل قاعده جمجمه در کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۱ مشهد
 • عضو پانل تشخیص و مشاوره درمان سرطان پستان در همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۱ تهران
 • عضو پانل کاربرد بیومارکرها در پیشگیری،‌تشخیص و درمان سرطان پستان در پنجمین کنگره سراسری پستان ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۱ تهران
 • عضو پانل عود کانسر رکتوم در ششمین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۱ تهران
 • عضو پانل metastatic colon Cancer و Rectal Cancer with polys پنجمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال ۵ اردیبهشت ماه۱۳۹۲ تهران 
 • عضو پانل Locally Advanced Breast Cancer هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان عمومی ایران ۲۶ مهرماه ۱۳۹۲ تهران
 • عضو پانل استاندارد سازی گزارشات پاتولوژی کانسر در پانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۲ تهران سالن رازی
 • عضو پانل هم اندیشی ” بررسی و جواب به سوالات شایع در تشخیص و درمان سرطان پستان ” در کنگره پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۲ تهران .بیمارستان امام خمینی (ره)
 • عضو پانل Gastric Cancer در سیزدهمن کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران ۶ آذر ماه ۱۳۹۲ تهران بیمارستان میلاد
 • عضو پانل سرطان ،ملاحظات اقتصادی و راهنمای ملی سلامت در کنگره ملی “برنامه جامع کنترل سرطان” ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۲ . تهران . سالن همایش های صدا و سیما
 • عضو پانل تازه های تشخیص و درمان سرطان کولورکتال در کنگره ملی “برنامه جامع کنترل سرطان” ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۲ . تهران . سالن همایش های صدا و سیما 
 • عضو پانل Air pollution and Environmental Factors :Cardiac & non-Cardiac Complication در شانزدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق .۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۳.تهران .سالن همایش های رازی
 • عضو پانل مدیریت درمان کانسر کولورکتال متاستاتیک در نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولو‍ژی .پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۳.تهران . سالن کتابخانه ملی ایران
 • عضو پانل اختلاف نظر ها در طول مدت درمان آندوکرین و نقش آنتراسیکلین ها در درمان های ادجوانت

در هفتمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی،۲ آبان ماه ۱۳۹۳ . تهران .تالار امام خمینی (ره)

 • عضو پانل Liver Metastatic Disease در کنگره سرطان های دستگاه گوارش مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،۱۳ آذر ماه ۱۳۹۳،تهران.هتل المپیک
 • عضو پانل پاتولوژی مولکولی دستگاه گوارش در شانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران،۲۱ آذر ماه ۱۳۹۳، تهران.سالن رازی
 • عضو پانل سرطان معده Resect able در سی و نهمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران،۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴،تهران.سالن رازی
 • عضو پانل کانسر رکتوم با متاستاز همزمان در هفتمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال،۷ خرداد ماه۱۳۹۴.تهران.بیمارستان امام خمینی(ره)
 • عضو پانل در چهلمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران،۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵،تهران.سالن رازی
 • عضو پانل درمان غیر جراحی عود تومورهای اوروفارنژیال در دومین سمینار تومورهای سر و گردن

۱ مرداد ماه ۱۳۹۵.تهران . بیمارستان میلاد

 • عضو پانل Chalengio Carsinoma در شانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران. ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۵.مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو پانل در سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۳ لغایت ۵ آذر ماه ۱۳۹۵
 • عضو پانل در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۴ لغایت ۶ اسفند ماه ۱۳۹۵

 

 • عضو پانل کانسر رکتوم با متاستاز کبدی همزمان در چهل و یکمین کنگره جامعه جراحان ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶. تهران مرکز همایش رازی
 • عضو پانل برخورد با موارد N3 در سرطان سر و گردن در سومین سمینار تومورهای سر و گردن ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ . تهران مرکز همایش های بیمارستان میلاد
 • عضو پانل برخورد با موارد دشوار سرطان تخمدان در همایش تاره های سرطان تخمدان ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ . تهران هتل پارسیان
 • عضو پانل اندوکرین تراپی در بیماران پره منوپز و پست منوپز و درمان طولانی در کنگره بین المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی . ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶ تهران سالن همایش های رازی
 • عضو پانل در سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۲۵ لغایت۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶
 • عضو پانل تازه های ایمونوانکولوژی در همایش یک روزه ایمونوانکولوژی ، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ، ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶
 • عضو پانل در چهل و دومین کنگره سالانه جامعه جراحان ، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، سالن رازی
 • عضو پانل در چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ . تهران مرکز همایش های بیمارستان میلاد
 • عضو پانل در همایش کاردیوانکولوژی، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران ،۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
 • عضو پانل در کنفرانس رادیوتراپی در سرطان های زنان، انجمن سرطان های زنان ،۲ اسفند ماه ۱۳۹۷
 • ۱۰Th Hong Kong International cancer congress 19-21 November 2003 , Hong Kong prognostic significance of HER2 oncoprotein in premenopausal axillary node positive Breast cancer and effects of OS on such patients 

 

 • ۷th world GI cancer congress Barcelona – Spain, 15 – ۱۸th June 2005 The relationship between H pylori & P53 gene over expression in patient with adenocarcinoma of stomach

 

 • ۸th world congress on GI cancer 28 Jun – ۱ July 2006 , Barcelona – Spain  Human papillomavirus infection, P53 over expression and histopathologic  factor in colorectal cancer (Annals of Oncology: Volume 17,2006 supplement 6)

 

 • ۸th World congress on  GI cancer   ۲۸  June – ۱ July  ۲۰۰۶ , Barcelona – Spain  Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer under going neoadjuvant Chemoradiation with and without oxaliplatin according to TS expression   (Annals of Oncology: Volume 17,2006 supplement 6)

 

 • Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation with and without oxaliplatin according to TS expression, (2006, World Congress on Gastrointestinal cancer, 28 June-July 1, 2006: Barcelona, Spain)

 

 

 • ۹th World congress on Gastrointestinal cancer 28 June – ۱ July 2007, Barcelona, Spain Can pathologic response rate predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation?(Annals of Oncology: Volume 18,2007 supplement 7)

 

 • Can pathologic response predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation? (2007, World Congress on Gastrointestinal cancer, 27-30 June, 2007: Barcelona, Spain)

 

 • Clinicopathologic manifestation and treatment results of patients with breast cancer in Jorjiani Cancer Center,(۲nd International Breast cancer congress, ۲۳-۲۵ February,2007: Tehran, Iran)

 

 • Human papillomavirus ( HPV) infection , p53 overexpression and histopathologic factors in colorectal cancer , (2006, World Congress on Gastrointestinal cancer, 28 June-July 1, 2006: Barcelona, Spain) and (ECCO 14, ۱۴th European Cancer Conference 23-27 September , 2007: Barcelona, Spain)

 

 

 • Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Gastric Cancer , (2010, World Congress on Gastrointestinal cancer, 30 June- 4 July, 2010: Barcelona, Spain))Annal of Oncology ,volume 21,suplemnt 6,2010)

 

 • BMI AND PERESENTATION OF COLORECTAL CANCER : CLINICAL AND PATHOLOGY PERSPECTIVE ) 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine(

 

 • TRENDS OF CLINICAL AND PATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF GASTRIC CANCER PATIENTS  DURING TWOPERIDES OF TIMES IN IRAN :1996-2000 AND 2001-2005) 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine(

 

 • THYMIDILATE SYNTHASE (TS) AND EXCISION REPAIR COMPLEMENTATION GROUP 1       ( ERICC1) STATUS AND CLINICOPATHOLOGIC FACTORS IN GASTRO – INTESTINAL CANCER( 14 TH World congress on Gastrointestinal Cancer 27-30 June.Barcelona,spine)(Annal of oncology volume 23,supplement 4,2012)

 

 • Thymidilate Synthase (TS) and Excision repair complementation group 1 (ERCC1) status

and clinicopathologic factors in Gastro-Intestinal cancer(17 August 2012 World Congress on Gastrointestinal Cancer: Asian Perspectives . Shanghai, China)

 • Comparison of Disease Free Survival in Lymph Node Positive Breast Cancer Patients based on Metastatic Lymph Node Ratio   ( ESMO ASIA 2016,16-19 December 2016,Singapore)

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of surgery  Vol 12, No 31    ۲۰۰۴      

 The changing trend in cancer incidence in IRAN . Sheibani Kh, Mortazavi SH, Azade P .

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of surgery  vol 11 , No 28   ۲۰۰۴  

The Role of adjuvant ophorectomy in HER2 positive breast cancer .   Mortazavi SH. Azade P . Valaei N .         

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ، بهمن و اسفند  ۱۳۸۲ 

Chemotherapy induce ovarian failure and its related factors in patient with breast cancer .Anbiaee R. ,Azade P. , Fazlalizade A.

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲

 

Pognostic significance of HER-2 oncoprotein in premenopausal node positive breast cancer .Mortazavi SH,Azade P. ,Valaei N.

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهرو آبان  ۱۳۸۳

 Relationship between the clinicopathologic features of gastric Adenocarcinoma and serum concentration of AFP . Hakak JB, Nikshoar M ,  Azadeh P .  

   

 • مقاله با عنوان زیر در مجله نشریه جراحی ایران ، دوره ۱۲ , .شماره ۳۱ ,  ۱۳۸۳ 

            The changing trend in cancer incidence in Iran .KH.Sheibani , S.H.Mortazavi ,P.Azade

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ، فروردین و اردیبهشت ۸۴ ۱۳

Prognostic significance of HER2 oncoprotein in premenopausal node positive breast  cancer. Mortazavi SH , Azadeh P .

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مرداد و شهریور ۱۳۸۴

The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with adenocarcinoma of stomach . Mortazvi SH, Isfahanian N, Azadeh P.    

 

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهرو آبان  ۱۳۸۴

Evaluation of the Association between the overexpressed thymidilate syntheses  Enzyme  and P53 mutation and response to therapy in  locally advanced rectal  cancer undergoing  neoadjuvant chemoradiation .   Rajabi B, Azadeh P, Valae N

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   بهمن و اسفند ۱۳۸۴ 

 Chemotherapy induced ovarian failure and its related factors in patients with breast cancer .  Anbiaee R  , Fazlalizade A,  Azade P .    

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهر و ابان  ۱۳۸۵ 

Geranisetron effect on  ECG in cancer patient reliving chemotherapy . Azade P ,Alidosti A, Taslimi F.                                                   

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   خرداد و تیر ۱۳۸۵ 

Neuroprtective effect of vitamin  E supplementation in patients treated with  Paclitaxel base chemotherapy .  Azade P , Ehtejab GL , Mansoori B ,         

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Govaresh Vol.11, No.3,Autumn2006

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation with & without Eloxatin according to thymidilate syntheses (TS) expression .  Azade P. , Motlagh A. , Fazlalizade A

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Iranian Journal of pathology vol 1 N 3 Summer 2006

Chemotherapy induced ovarian failure and the related indices in breast cancer patients. . Anbiaae R. Azadeh P . Fazlalizadeh A

 • مقاله با عنوان زیر در مجلهAnnals of oncology , Volume , supplement 6, 2006

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancerundergoing neoadjuvan chemoradiation with & without Eloxatin according to thymidilate syntheses (TS) expression .  Azade P. , Motlagh A. , Fazlalizade A.

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در Iranian Journal of Radiology  vol 4, supplement 1  , ۲۰۰۷  

Added liver window setting to standard abdominal ct scan protocol . S.Sabouri , A.R. Khatami , P.Azade

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Govaresh/ Vol. 12,No.2 ,Summer 2007

Human papillomavirus (HPV) infection, P53 overexpression and histopathologic factors in colorectal cancer. Motlagh A, Azadeh P , Fazlalizadeh A .

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Archives of Iranian medicine Jul; 10(3):301-8, 2007  

EGFR expression as a predictive factor for rectal cancer. 

Motlagh A, Azadeh P.

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Archives of Iranian Medicine, Volume 10, Number 1, 2007: 27

Prognostic Values of proliferative Markers ki-67 and repp86 in Breast Cancer. Mohsenifar J , Almassi-Aghdam M , Taheri  ZM , Zare Z ,  Jafari B  , Atri M ,   Mortazavi SM , Azadeh P

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجلهAnnals of oncology , Volume 18 , supplement 7, 2007

 

Can pathologic response rate predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation? Motlagh A, Azadeh P.

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Medwell Journall ,2008

HER2 status in breast cancer patients with and without brain metastases,P.Azadeh A.Sh.Yousefi Kashi

 

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of cancer prevention  vol 2 , No3   ۲۰۰۹  

Clinical manifestation and treatment results of patients with cervical cancer: report of Iran. Kh.Sheibani, M. Alidosti ,A. Ameri , P.Azade

 

 • مقاله با عنوان زیر در Iranian Journal of Pathology  vol5 , No1   ۲۰۱۰                                  Primary Stromal sarcoma of breast with nodal recurrence .A.Yaghobi ,P.Azade ,B.Shafagi

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Medwell Journall ,2010

Overall Survival And Related Prognostic Factors In Metastatic Brain Tumors Treated With Whole Brain Radiation Therapy, A.Sh.Yousefi Kashi ,P.Azadeh

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Iranian Journal of pathology Volume 6 (2011)

Comparison of 5FU-base chemoradiation with and without Eloxatin on Pathologic Complete Response in Neoadjuvant Chemoradiation of Rectal cancer A.Yaghoubi ,MD, P.Azade ,MD  ,Kh.M.Sheibani ,M.Foudazi MD , B.Shafaghi MD , M. Davaei ,MD

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله GHFBB journal

Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Gastric Cancer,

is accepted to be published in GHFBB journal

 

 • مقاله با عنوان سرطان در ایران در نشریه سراسری نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران .شماره ۱۴۱ شهریور ماه ۱۳۹۰

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله تحقیقات علوم دارویی ایران، شماره ۴۱، Autumn 2012

 

Effect of External Use of Sesame Oil in the Prevention of Chemotherapy-Induced Phlebitis  English

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله Acta Medica Iranica, Vol. 50, No. 8 (2012)

 

Efficacy of Transarterial Chemoembolization on Lesion Reduction in Colorectal Liver Metastases

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در ژورنالAnnals of Pharmacotherapy(2014)

Oxaliplatin-Induced Renal Tubular  Vacuolization

 

 • مقاله با عنوان زیر در(۲۰۱۴) Archives of Iranian Medicine , volume 17,Number4

 

Attitude of cancer patients toward diagnosis disclosure and their preference for clinical  decision making : a national survey .

 

 • مقاله با عنوان زیر در Annals of pharmacotherapy (2014)

Paclitaxel – Induced Fingerprints Loss

 

 • مقاله با عنوان زیر در ماهنامه هپاتیت و سایر بیماری های کبدی سال چهاردهم،شماره ۱۲(پیاپی۷۷)،Dec2014

 

Transcatheter Arterial Chemoembolization Therapy for Patients With Unresectable Hepatocellular Carcinoma

 

 • مقاله با عنوان زیر در Iranian Journal of RADIOLOGY . April 2016

 

Orbital Metastasis from Breast Cancer Without Significant Changes in CT Scan and MRI

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در Journal of Cancer Research and Clinical Oncology

 

Fingerprint Changes among Cancer Patients Treated with Paclitaxel