ورود به سايت | ثبت نام كاربر      فارسی | English
   You are here > خانه > درباره دکتر پیام آزاده
 


      جزئيات شخصي(Personal Details) :                    

 

نام: پیام

نام خانوادگی : آزاده

آدرس : تهران خیابان شهید مدنی بیمارستان امام حسین(ع)- بخش رادیوتراپی انکولوژي

   

 محل کار :

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : عضو هیئت علمی رادیوتراپی انکولوژی  

بیمارستان امام حسین(ع) : عضو هیئت علمی و متخصص رادیوتراپی انکولوژی

      بیمارستان پارس تهران (بلوار کشاورز)

      بیمارستان پارسیان تهران ( سعادت آباد)

  تحصيلات و توانايي هاي علمي(Education and Qualifications)  :

 ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران: 1368

 دریافت دکتری طب عمومی : 1376

       گذراندن دوره خدمت وظیفه بعنوان  پیام آور بهداشت  :1376-1378

       ورود به دوره تخصص رشته رادیوتراپی- انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 1378

       اخذ گواهینامه تخصصی در رشته رادیوتراپی- انکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :1381

        نفر اول تخصص ( گواهینامه ) رشته رادیوتراپی- انکولوژی سال 1381

        نفر اول بورد ( دانشنامه ) رشته رادیوتراپی- انکولوژی سال 1381

·     راهنماي تراستوزوماب در سرطان پستان ،مجموعه توصيه هاي تشخيصي ،درماني و سياستي به همراه راهنماي تصميم گيري بيماران

·         مميزي رشته سرطان شناسي ايران

·          شيمي درماني (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         سرطان پستان (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         پرتو درماني (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         سرطان پروستات (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         سرطان كولوركتال (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         درمان دارويي سرطان ،جلد اول : داروهاي شيمي درماني ، (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         درمان دارويي سرطان ،جلد دوم : درمان هاي هدفمند سرطان ، (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         درمان دارويي سرطان ،جلد سوم : هورمون درماني ، (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

عضویت  و مسئولیتها(Membership) :

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

مدیر برنامه دستیاری گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 1382

معاونت آموزشی بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین(ع) از 1382تا1384

معاونت آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385

مسئول کمیته سیاست گزاری شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 • مسئول کمیته راهبردی انجمن سرطان ایران
 • مشاور ارشد انجمن جراحان عمومي ايران 1392
 • دبیر نشریه دانستنیهای سرطان سال 1391
 • مجری طرح  ممیزی 114 موضوع مهم علمی  انجمن سرطان ایران  ، توسعه علوم پزشکی معاونت علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری
 • نماینده کمیته راهبردی و هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در طرح اصلاح برنامه آموزشی پزشکی عمومی (کشوری) 1384
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در تالیف راهنمای مطالعه خون و انکولوژی(کشوری) 1384
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی درشورای آموزشی پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع) 1384
 • نماینده مجری کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1385
 • نماینده انجمن رادیوتراپی انکولوژی و مسئول برنامه ریزی درمعاونت سلامت وزارت بهداشت درمان
 • نماینده انجمن سرطان ایران در  طرح  ممیزی 114 موضوع مهم علمی توسعه علوم پزشکی معاونت علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری
 • همکار اصلی در طرح تدوین راهنمای استفاده از داروی تراستوزوماب ( گاید لاین ) ، در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران ، شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 1390
 • عضو هیئت موسس انجمن سرطان ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
 • عضو رسمي انجمن سرطان امریکا ASCO   
 • عضو رسمي کامل (FULL MEMBER) انجمن مديكال انكولوژي اروپا ESMO
 • عضو رسمی انجمن نورواندوکرین تومور اروپا (European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS
 • عضو کمیته سوال طراحی آزمون ارتقاء رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1382
 • عضو کمیته مشاورین بین المللی جراحی متاستازهای کبدی LiverMetsurvey  ,  2003
 • عضو کمیته ی کشوری تدوین محتوی برنامه مدون رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت 1384
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   1384
 • عضو کمیته یوروانکویورولوژی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   1384
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان پروستات  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1388
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان مثانه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389
 • عضو کمیته تدوین راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيگيري سرطان كليه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390
 • عضو کمیته تدوین راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيگيري سرطان بیضه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390
 • عضو کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1385
 • عضو کمیته کشوری تدوین کوریکولوم آموزشی رشته رادیوتراپی انکولوژی از سال 1385
 • عضو کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم پزشکی عمومی 1386
 • عضو کمیته ارزشیابی رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1388
 • عضو کمیته کشوری سرطان ایرا ن  ( معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی)
 • عضو کمیته تدوین دستورالعمل کشوری درمان سرطان های شایع کشور 1386 ( معاونت سلامت )
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385
 • عضو شوراي راهبردي شبکه ملي تحقيقات سرطان
 • عضو شورای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی انجمن پاتولوژی ایران به زبان انگلیسی 1385
 • of Iranian journal of pathology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه مجله راديولوژي ایران به زبان انگلیسی
 • of Iranian journal of Radiology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه نشریه  علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران 1384
 • عضو هیئت داوران ژورنال سرطان خاورمیانه 1389

 

جوائز(AWARDS)    :

 

 • نفر اول گواهینامه رشته رادیوتراپی انکولوژی 4/1381
 • نفر اول بورد تخصصی رشته رادیوتراپی انکولوژی 6/1381
 • استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 12/2/1388

تاليفات :

 

·     راهنماي تراستوزوماب در سرطان پستان ،مجموعه توصيه هاي تشخيصي ،درماني و سياستي به همراه راهنماي تصميم گيري بيماران

·         مميزي رشته سرطان شناسي ايران

·          شيمي درماني (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         سرطان پستان (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         پرتو درماني (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         سرطان پروستات (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         سرطان كولوركتال (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         درمان دارويي سرطان ،جلد اول : داروهاي شيمي درماني ، (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

·         درمان دارويي سرطان ،جلد دوم : درمان هاي هدفمند سرطان ، (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

 

·         درمان دارويي سرطان ،جلد سوم : هورمون درماني ، (و راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

مسئولیت در برگزاری  سمینار ها :

 

·         دبیر علمی اولین کنگره انجمن سرطان ایران سال 1384 تهران

·         دبیر علمی برنامه مدون پزشکان عمومی 1384

·         دبیر علمی دومین کنگره انجمن سرطان ایران 13-11 آبان 1385 تهران

·         دبیر علمی هفتمین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران شهریور 1391 تهران

·         دبیر علمی هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران 30 آذر و 1 دی ماه 1391 تهران

·         دبیراجرایی سومین کنگره انجمن سرطان ایران16-18 آبان 1386 تهران

·         دبیراجرایی چهارمین  کنگره انجمن سرطان ایران16-18 آبان 1387 تهران

·         دبیراجرایی پنجمین کنگره انجمن سرطان ایران16-18 آبان 1388 تهران

·         دبیراجرایی ششمین کنگره انجمن سرطان ایران16-18 آبان 1389 تهران

·         دبیر اجرایی هفتمین کنگره انجمن سرطان ایران29-27 مهر 1390 تهران

·         دبیر سمینار کانسرهای کولون در همدان  مرداد ماه سال 1384

·         دبیر سمینار کانسرهای پستان در همدان  مرداد ماه سال 1384

·     عضو کمیته اجرایی نخستین همایش کاربردی سرطان پستان , بیوپسی غده لنفاوی سانتینل واستاندارد جدید مرحله بندی سرطان پستان, 30-28 بهمن 1384 تهران

·         عضو کمیته علمی کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 6-4/12/1385 ، تهران

·         عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،4-2/8/1386 ، تهران

·     عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ،             20-19/10/1386 ، تهران

·     عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ،             29-28/9/1387 ، تهران

·         عضو کمیته علمی و اجرایی اولین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران /4/1388 ، تهران

·     عضو کمیته اجرایی و علمی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ،              15-14/11/1388 ، تهران

·         عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس RCC انجمن سرطان ایران،  /5/1389 ، تهران

·         عضو کمیته علمی و اجرایی دومین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران،  /4/1389 ، تهران

·         عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس GIST انجمن سرطان ایران،  29/6/1389 ، تهران

·         عضو کمیته علمی اولین کنگره رادیولوژی مداخله ایران 8/1389 ، تهران

·     عضو کمیته علمی و اجرایی همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ،             30-29/10/1389 ، تهران

·     عضو کمیته علمی و اجرایی سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان  ،   17-15/10/1389 ، تهران

·         عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس ترومبوآمبولی و سرطان انجمن سرطان ایران،  28/10/1389 ، تهران

·         عضو کمیته علمی و اجرایی هفتمین کنگره انجمن سرطان ایران29-27 مهر 1390 تهران

·         عضو کمیته علمی همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران 13-11 آبان 1390 تهران

·         عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سراسری پستان ، 13-11 آبان ماه  1390تهران

·         عضو کمیته علمی پنجمین  کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ، 29 مهر لغایت 1 آبان 1390 ، تهران

·         عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران 30 خرداد لغایت 1 تیرماه 1391

·         عضو کمیته علمی کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان 16-14 شهریور ماه 1391 .مشهد

·         عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره سالانه انجمن آسیب شناسی ایران 26-28 مهرماه 1391. تهران

·     عضو كميته علمي پنجمين كنگره سراسري سرطان پستان پ‍ژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي 22 الي 24 آذر ماه 1391 تهران

·     عضو كميته علمي ششمين كنگره كولوپروكتولوژي و بي اختياري انجمن كولوپروكتولوژي ايران 29 آذر لغايت 1 دي ماه 1391تهران

·         عضو كميته علمي همايش سالانه كلينيكال انكولوژي انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران 27 و 28 دي ماه 1391 تهران

·     عضو كميته علمي همايش سرطان و پيشگيري  موسسه تحقيقات ، آموزش و پيشگيري سرطان 7 و 8 بهمن 1391 تهران

·         عضو کمیته علمی کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها 17 اسفند 1391 تهران

 

·     عضو کمیته علمی هفتمین كنگره كولوپروكتولوژي و بي اختياري انجمن كولوپروكتولوژي ايران 15 الی 17 آبان ماه 1392 تهران بیمارستان میلاد  

عضو کمیته علمی همایش سرطان های زنان انجمن سرطان های زنان 28 الی 30 آبان ماه 1392 تهران بیمارستان میلاد                                                                                                        

حضور در کنگره ها وسمینارهای علمی داخلی(IRAN COURSES AND SEMINARS ATTENDED) :

 

 • کارگاه کنترل عفونتهای حاد تنفسی 8-6 / 10 /1376 ، اصفهان
 • برنامه مدون طب کار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 25-20 / 10 /1376 ، اصفهان
 •  سمینار غربالگری سرطانهای زنان ، 30-31/2/1377 ، کاشان
 • هفتادو دومین دوره کارگاه متدولوژی تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1-7 / 7 /1378 ، تهران
 • همایش سالیانه تومور های پستان ، 1-3/8/1381  ، تهران
 • بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،24-20/2/1382 ، تهران
 • دومین همایش پزشکی ایران و فرانسه 27-26/02/1382 دانشگاه ایران
 • کارگاه نگارش و ارائه مقالات پزشکی ، 30-28/3/1382 ، تهران
 • کارگاه روش تدریس بالینی  “ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،9-8/4/1382 ، تهران
 • کارگاه  “آموزشی جایگاه نوین آموزش بالینی  “مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 22-24/9/1382 ، تهران
 • کارگاه   “طبابت مبتنی بر شواهد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 7-5/11/1382 ، تهران
 • بیستمین کارگاه نگارش و ارائه مقالات پزشکی ، 28-30/ 3 /1383 ، تهران
 • همایش سالیانه انجمن آسیب شناسی ایران ، 3-1/10/1383 ، تهران
 •  کنفرانس علمی بدخیمی کولون دانشگاه علوم پزشکی همدان ، 21/5/1384 ، همدان
 • نخستین کارگاه تدوین برنامه آموزشی پزشکی ، 17-20/6/1384، تهران
 • کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی ، 5-6/9/1384 ، تهران
 • کارگاه clinical teaching method ، 8-9/9/1384 ، تهران
 • اولین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 1-3/10/1384 ، تهران
 • برنامه مدون اموزش مداوم رشته متخصصین ارتوپدی  ، 23-20/10/1384 ، تهران
 • نخستین همایش کاربردی سرطان پستان , بیوپسی غده لنفاوی سانتینل واستاندارد جدید مرحله بندی سرطان پستان, 30-28 بهمن 1384 تهران
 • کنفرانس یکروزه ویژه پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان 20/05/1385
 • تکنیک های نوین رادیوتراپی  ، 2-3/4/1385  ،  تهران
 • کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، 26/8/1385 ، اصفهان  
 • کنفرانس تازه های درمان سرطان پروستات ، 2/9/1385 ، تهران
 • دومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 1-3/10/1385 ، تهران
 • کنگره سرطانهای سیستم عصبی مرکزی مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ،  3-1/10/1385 ، تهران
 • کنگره سرطانهای مری ومعده مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 24-22/10/1385 ، تهران
 • کارگاه  آموزشی   evidence base medicine، 5-7/11/1385 ، تهران
 • برنامه مدون هماتوپاتولوژی بافت لنفاوی ، 17/11/1385 ، تهران
 • برنامه مدون هماتوپاتولوژی اختلالات انعقادی ، 18/11/1385 ، تهران
 • کارگاه   OSCEدر مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  30/11/1385 ، تهران
 • کنفرانس آشنایی با روش اصول و کاربرد ایمونوهیستوشیمیایی (IHC) در تشخیص بیماریها30/11/1385 ، تهران
 • کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 6-4/12/1385 ، تهران
 • سی ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،19-15/2/1386 ، تهران
 • سمپوزیوم تومورهای هیپوفیز در پژوهشگاه علوم غدد درون ریز و متابولیسم   ، 27/2/1386 ، تهران
 • کارگاه آشنایی با روشهای نوین رادیوتراپی، 21-20/6/1386
 • پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،4-2/8/1386 ، تهران
 • کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران با عنوان تومورهای سر و گردن،6-4/8/1386 ، تهران
 • سومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ،18-16/8/1386 ، تهران
 • کنگره سرطانهای دستگاه گوارش مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 22-21/9/1386 ، تهران
 • بیست وسومین کنگره انجمن رادیولوژی ایران ،  20-19/10/1386 ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 20-19/10/1386 ، تهران
 • برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان تخمدان و جفت ،  10/2/1387، تهران
 • سی ودومین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،18-14/2/1387 ، تهران
 • برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان رحم ،  29/4/1387، تهران
 • سومین کنگره سراسری جراحان عمومی ایران ، 9-7/8/1387 ، تهران
 • دومین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ،  17-15/8/1387 ، تهران
 • همایش کلینیکال انکولوژی ، 24-22/8/1387 ، مشهد
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 29-28/9/1387 ، تهران
 • چهارمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 1-3/10/1387 ، تهران
 • اولین کنفرانس یک روزهNET انجمن سرطان ایران،  8/1388 ، تهران
 • پنجمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 30-28/7/1388 ، تهران
 • سومین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ،  29-27/8/1388 ، تهران
 • نهمین کنگره بین المللی بیماریهای گوارش وکبد ایران ،   22-19/8/1388 ، تهران
 • ششمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 15-16/8/1388 ، تهران
 • سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمی مثانه   ، 17/10/1388 ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 15-14/11/1388 ، تهران
 • دومین کنفرانس NET انجمن سرطان ایران،  8/1389 ، تهران
 • اولین کنفرانس یک روزهRCC انجمن سرطان ایران،  8/1388 ، تهران
 • برنامه مدون بیماریهای پانکراس و برخورد اولیه با بیمار ترومایی ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 20/8/1389 ، تهران
 •  برنامه مدون آبسه های شکم و لگن و پریتونیتها  ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 21/8/1389 ، تهران
 • برنامه مدون فصل پستان   ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 19/8/1389 ، تهران
 • همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 30-29/10/1389 ، تهران
 • هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران ، 29-27/07/1390، تهران
 • همایش انجمن علمی جراحان عمومی ایران ، 13-11/08/1390، تهران
 • چهارمین کنگره سراسری پستان ، 13-11/08/1390 ، تهران
 • چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران 30 خرداد لغایت 1 تیر ماه 1391 تهران
 • کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان 14 لغایت 16 شهریور ماه 1391  مشهد
 • هفتمین گنگره انجمن جراحان عمومی ایران 29 شهریور لغایت31 شهریور ماه 1391 تهران
 • چهاردهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران 26 لغایت 28 مهر ماه 1391 تهران
 • همایش یکروزه تازه های تشخیص و درمان کانسر دهانه رحم انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 4آبان ماه 91 تهران
 • پنجمين كنگره سراسري سرطان پستان پ‍ژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي 22 الي 24 آذر ماه 1391 تهران
 • ششمين كنگره كولوپروكتولوژي و بي اختياري انجمن كولوپروكتولوژي ايران 29 آذر لغايت 1 دي ماه 1391تهران
 • هشتمين همايش سالانه انجمن سرطان ايران 29 آذر لغايت 1 دي ماه 1391 تهران
 • همايش سالانه كلينيكال انكولو‍ژي انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران 27 و 28 دي ماه 1391 تهران
 • همايش سرطان و پيشگيري  موسسه تحقيقات ، آموزش و پيشگيري سرطان 7 و 8 بهمن 1391 تهران

·        اولین کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها 17 اسفند 1391 تهران

 •  پنجمين كنگره تازه هاي سرطان كولوركتال 4و5 ارديبهشت ماه1392 تهران  

·         National training course on medical preparedness and response to radiation emergencies , Tehran 2-6 October 2004

·         Second Franco – Iranian SEMINAR ,ADVANCES IN ONCOLOGY , Tehran I6-17 May 2003

·         Workshop on “ Curriculum Development “ , Tehran ,8-11 September 2005

·         “ GCP training program “ sanofi aventis ,10 December 2009

·         The First national workshop on Curriculum development 8th , 10th , 11th September  2005 , Tehran - IRAN.

·         2th Iranian Congress of Radiology 16-19-January ,2007  , Tehran - IRAN.

·         3th Iranian Congress of Radiology 31-October ,2007  , Tehran - IRAN.

 

 

حضور در کنگره ها وسمینارهای علمی خارجی(FORIGN COURSES AND SEMINARS ATTENDED) :

 

 • Advanced in the treatment of solid Tumors , 29 April – 1 May 2004 , Istanbul , turkey
 • 6th world congress on GI cancers , June 2004 , Barcelona – Spain
 • 29th ESMO Congress , 29 October – 2 November 2004 , Vienna – Austria
 • Eloxatin - International Meeting , March 27-28 2004, Madrid – Spain
 • 7th world congress on GI cancers , 15-18 June 2005 , Barcelona – Spain
 • ESMO scientific & educational conference ,Budapest Hungary ,2-5 June 2005
 • 31st ESMO congress ( Istanbul – Turkey ) , 24 September – 3 October 2006
 • Educational activity management of metastatic prostate cancer in a patient with no comorbid medical conditions , Northwestern University 13 august 2005
 • “  management of metastatic prostate cancer in a nonelderly patient with  comorbid medical conditions “, Northwestern University 23 June 2005
 • “  management of early stage aggressive prostate cancer in a nonelderly patient with no comorbid medical conditions ”, Northwestern University 23 June 2005
 • “  Orlando 2005 Expert Recap Colorectal cancer “ 30 September 2005
 • ESMO Scientific & Educational conference (ESEC) , (Budapest Hungary ) , 2-5 june 2006
 • ECCO- 13   Paris – France   30 October to 3 ,  November 2006
 • 5th European Breast cancer Conference , NICE , FRANCE ,21 – 25 march 2006
 • 8th World congress on GI cancer , 28 June – 1 July 2006 , Barcelona – Spain
 • “ management of metastatic  colon cancer : perspective of the medical oncologist and surgeon“, medical educational collaborative , 25 Nov 2006
 • 2th world congress on Gastrointestinal Cancer ,Barcelona , Spain  24-27  June 2009
 • “ Colorectal Cancer Update Meeting “ Dubai –U.A.E.  , 13 July 2006
 • Treatment-related toxicity :HER2 (+)positive Breast Cancer, medical educational collaborative , 6 JUL 2006
 • Primary Therapy Of Early Breast Cancer,10th International Conference, St.Gallen,Switzeland,14-17 March 2007
 • ESMO Conference Lugano(ECLU), Lugano, Switzeland,5-8 July 2007

 

 • HER2 positive Metastatic Breast Cancer , medical educational collaborative , 5 JUL 2007

 

 • “ Trastuzumab resistant metastatic breast cancer “, medical educational collaborative ,5 JUL 2007

 

 • Neo adjuvant Endocrine Therapy Breast Cancer , medical educational collaborative , 5 JUL 2007

 

 • 10th  International conference ,primary therapy of early breast cancer St.Gallen ,Switzerland, 14-17 March 2007

 

 • Targeted Biologic Agents in Advanced Colorectal Cancer :current data and clinical implications ,Peer View Institute & university of Florida college of Medicine 5 July 2007

 

 • INCRT oncology symposium ,Bangkok, Thailand ,15-17 November 2007
 • ESMO Conference Lugano(ECLU), Lugano, Switzeland,3-6 July 2008
 • 14th  European Cancer conference by The federation of European cancer societies ,Barcelona ,Spain  23-27 September 2007
 • 34th ESMO multidisciplinary congress & 15th ECCO  , Berlin , 20-24 September 2009
 • 6th European Breast cancer conference ,Berlin , 15-19 April 2008
 •  “ Ant angiogenesis Clinical Experience Exchange Meeting “  ,Madrid ,Spain 25-26 April 2009
 • ESTRO teaching course and workshop “ Recent Advanced In Breast Cancer Radiotherapy “ Berlin , Germany ,15 April 2008
 • “ Anti-angiogenesis  clinical experience exchange meeting  “,25-26 April 2009 ,Madrid , Spain
 • 2th European congress  of NET , Berlin ,12 March 2010
 • Workshop of HCC Austria ,AKH hospital , May ,2010
 • Workshop of NET Berlin , Germany September ,2010
 • 7th annual ENETS conference for diagnosis and treatment of neuroendocrine tumor disease , Berlin ,Germany , 11-12 March 2010
 • International Collaboration on Neuroendocrine Tumors   Vienna, Austria15-16 January, 2011
 • 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine
 • Current Management of Breast Cancer 27-28th  October 2011,Brussele,Belgium
 • 14 TH World congress on Gastrointestinal Cancer 27-30 June.Barcelona,spine2012
 • World congress on Gastrointestinal cancer :Asian perspective 17-18 August 2012 Shanghai, china
 • Leader Summit (OLS) in Munich Germany 9-12 November 2012 
 • 24th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 5th -7th 2013 Paris, France 
 • UAE Cancer Congress 2013 ,3-5 October 2013, JW Marriott Marquis Dubai
 • 11th Annual ENETS Conference in Barcelona, 5-7 March, 2014.  

 

حضور در کنگره های علمی ایرانی  به صورت سخنرانی(LECTURE)   :

 
سخنرانی در بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران    Uterine Sarcoma،  24 -20/2/1382 ، تهران

سخنرانی در برنامه های مدون یکروزه آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی 20/5/1384 ، تهران

 سخنرانی در کنفرانس علمی بدخیمی کولون دانشگاه علوم پزشکی همدان ، 21/5/1384 ، همدانسخنرانی در هفتمین همایش سالیانه آسیب شناسی و سرطان ایران دیماه 1384 ، تهران Neoadjuvant chemoradiation – in rectal cancer

سخنرانی در ششمین همایش سالیانه آسیب شناسی ایران ، 29/9/1384 ، تهران GI  Small cell carcinoma

سخنرانی در سیزدهمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 23-20/10/1384  ،  تهران با عنوان:

 chemotherapy ,radiation versus surgery bone tumors

  سخنرانی در کنفرانس کانسر پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، 26/8/1385 ، اصفهان  

سخنرانی در کنگره سرطانهای سیستم عصبی مرکزی مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی ،               3-1/10/1385 ، تهران

  سخنرانی در کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 6-4/12/1385 ، تهران

سخنرانی در کنگره سرطانهای مری ومعده مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 24-22/10/1385 ، تهران

 سخنرانی در پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ،4-2/8/1386 ، تهران

  سخنرانی در همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی انجمن رادیوتراپی ایران ، 20-19/10/1386 ، تهران

 سخنرانی در سی ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران ،19-15/2/1386 ، تهران

  سخنرانی در سومین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ،18-16/8/1386 ، تهران

سخنرانی در کنگره سرطانهای دستگاه گوارش مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی  ، 22-21/9/1386 ، 22-21/9/1386 ، تهران

 سخنرانی در سمپوزیوم تومورهای هیپوفیز در پژوهشگاه علوم غدد درون ریز و متابولیسم   ، 27/2/1386 ، تهران

سخنرانی در کنگره انجمن رادیولوژی ایران در مورد " درمانعای سیستمیک در کانسر اولیه کبد 21/08/1386 ، تهران

 سخنرانی در سومین کنگره سراسری جراحان عمومی ایران ، 9-7/8/1387 ، تهران

 سخنرانی در برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان I ، 29/04/1387 ، انجمن آسیب شناسی ایران

  سخنرانی در برنامه مدون پاتولوژی بیماریهای زنان II، 30/04/1387 ، انجمن آسیب شناسی ایران

  سخنرانی در پنجمین همایش سالیانه انجمن سرطان ایران ، 30-28/7/1388 ، تهران

 سخنرانی در همایش کلینیکال انکولوژی 24-22/08/1387، مشهد

 سخنرانی در نهمین کنگره بین المللی بیماریهای گوارش وکبد ایران ،   22-19/8/1388 ، تهران

  سخنرانی در سمپوزیوم درمان سرطان تهاجمی مثانه   ، 17/10/1388 ، تهران

برنامه مدون بیماریهای پانکراس و برخورد اولیه با بیمار ترومایی ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 20/8/1389 ، تهران

  برنامه مدون آبسه های شکم و لگن و پریتونیتها  ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 21/8/1389 ، تهران

    برنامه مدون فصل پستان   ,انجمن علمی جراحان عمومی ایران، 19/8/1389 ، تهران

  سخنرانی  در همایش  انجمن علمی جراحان عمومی ایران  13-11/08/1390 ، تهران با عنوان :

چالشهای درمانی  Locally advanced breast cancer

   سخنرانی  در همایش  انجمن علمی جراحان عمومی ایران  13-11/08/1390 ، تهران با عنوان :         

        عود لوکورژیونال در سرطان پستان

 سخنراني در همايش سرطان و پيشگيري  موسسه تحقيقات ، آموزش و پيشگيري سرطان 8 بهمن ماه 1391   با عنوان : screening & Cancer

  سخنرانی در اولین کنفرانس علمی کاربرد ژنتیک نوین در شناسایی و درمان بدخیمی ها 17 اسفند 1391 تهران با عنوان : کاربردهای فارماکوژنومیکس در سرطان های دستگاه گوارشی

 

·         Social Determinants of Cancer: A National Survey , 3rd  International Congress on Supportive and Palliative Care in Cancer, 5-7 January 2011, Tehran, Iran

·         Burnout in cancer care givers: A National Survey, 3rd  International Congress on Supportive and Palliative Care in Cancer, 5-7 January 2011, Tehran, Iran

·         Expression of Epidermal Growth Factor Receptor as a Predictive Factor for Rectal Cancer, (1st congress of Iranian Cancer Association, 20-22 December, 2005: Tehran, Iran)

·         Lecture in Second Franco - Iranian Seminar( Advances in oncology )16-17 May 2003  , TehranIRAN

·         Lecture in Neuroprtective Effect Of Vitamin E Supplementation in Patients Treated With Paclitaxel-base Chemotherapy(International breast cancer  congress 23-25 Feb-2007 Tehran)

·         Lecture in 23rd Iranian Cancer of Radiology 31-October, 2007, Tehran - IRAN.

 

 

حضور در کنگره های علمی خارجی  به صورت سخنرانی(LECTURE)   :

 

 • Colorectal cancer update meeting, (( Neoadjuvant therapy in Rectal cancer ( 12-14 July 2006 ) Dubai UAE ))
 • Neoadjuvant Chemoradiation with oxaliplatin + Xeloda in Rectal cancer   June 2006 , Antalya – Turkey
 • update breast cancer ,  20 November 2010,paris- France
 • Update in gastric cancer (World congress on Gastrointestinal cancer) : Asian perspectives 17-18 August 2012 shanghai china
 • Art Of Oncology :What Next? ,4 September 2013 ,Salzburg Austria   
 • Metastatic Colon Cancer Continuum Of Care  ,4 September 2013 ,Salzburg Austria  
 • Up date of Metastatic colon cancer “ continuum of Care”,17 July 2014, Athens Greece

  

مقالات ارائه شده در کنگره های علمی  به صورت پوستر(POSTER)  :

 

 • مقاله با عنوان    small- cell carcinoma of the gastrointestinal tract” " درهمایش سالیانه انجمن آسیب شناسی ایران ، 3-1/10/1383 ، تهران

·         Primary Gastric Melanoma   in 3th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran

·         Primary high grade MALT Lymphoma of breast presented lymphoepithelial ulcer in 3th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran

·         Colorectal Cancer: Microsatellite Instability (MSI) Testing  in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         Meta-analyses of Chemotherapy for Locally Advanced and Metastatic Pancreatic Cancer: Secondary End Points            in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         Survival benefits from neoadjuvant chemoradiotherapy or chemotherapy in esophageal carcinoma: a meta-analysis. in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association , Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         A case of sigmoid endometriosis difficult to differentiate from colon cancer in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         Doctors Conclude Temsirolimus Is Effective New Treatment for Advanced Renal Cell Carcinoma  in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         What is Oncotype DX in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         Gene Testing Predicts Response to Erbitux in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         Serum Tumor Markers in Breast Cancer: Are They of Clinical Value? in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association , Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         Primary adenoid cystic carcinoma of breast in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         Metaplastic carcinoma presenting as a breast abscess in 4th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.22-24 2008

·         Afinitor Earns FDA Approval for Advanced Kidney Cancer in 5th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009

·         What's New in Chemotherapy Research?  in 5th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009

·         Metastatic Renal Cell Carcinoma  in 5th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009

·         Second-Line Treatment of Glioblastoma in 5th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran oct.20-22 2009

·         Glivec(imatinib) now approved in the UK for post surgery treatment of patients with KIT(CD117)-positive GIST, who are at significant risk of the cancer returning after surgery in 3th Annual Congress of clinical oncology, Iran-Tehran Feb.3-4 2010

·         Trastuzumab in HER2-positive advanced esophagogastric adenocarcinoma  in 3th Annual Congress of clinical oncology, Iran-Tehran Feb.3-4 2010

·         Neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer  in 4th Annual international  Congress of breast cancer

·         Avastin delays progression of advanced ovarian cancer in 6th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran Nov. 17-19  2010

·         A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic masses  in 6th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran Nov. 17-19  2010

 

·         SATURN trial in 6th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran Nov. 17-19  2010

·         New treatment options in the management of glioblastoma multiform :a focus of bevacizumab in  Annual Congress of clinical oncology, Iran-Tehran 2011

 

·         CK7, CK20, CDX2 and  MUC2 immunohistochemical staining used to distinguish metastatic colorectal carcinoma involving ovary from primary ovarian mucinous adenocarcinoma in  Annual Congress of clinical oncology, Iran-Tehran 2011

 

 • FDA Approves Abiraterone for Metastatic Prostate Cancer     in 7th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct  2011

 

 • FOLFIRINOX Versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer in 7th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct  2011
 • Three Years of Adjuvant Imatinib May Be the New Standard of Care for High-risk Patients with GIST     in 7th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct  2011
 • Advisory Committee Recommends Everolimus for Approval to Treat Advanced NET of Pancreatic Origin in 7th Annual Congress of Iranian Cancer Association, Iran-Tehran. 19-21 Oct  2011

گرداننده پانل ( Panel Moderator): 

 

 • پانل کانسرهای کولون ، سمینارکانسرهای کولون ،  21/5/1384 ، همدان
 • پانل کانسرهای پستان ، سمینار کانسرهای پستان ، 20/5/1384 ، همدان
 • پانل متاستازهای مغزی ، اولین کنگره ی سرطانهای سیستم عصبی ، 2/10/1385 ، تهران
 • پانل کانسرهای پانکراس ، سمینار تازه های کانسرهای پانکراس ، 26/8/1385 اصفهان
 • پانل کنفرانس NET 2 انجمن سرطان ایران،  29/6/1389 ، تهران
 • پانل کانسر رکتوم و معرفی بیمار انجمن رادیوتراپی انکولوژی ( جامعه جراحان ایران ) ، 19 اردیبهشت 1390
 • گرداننده پانل راهنمای بالینی تجویز هرسپتین در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران، 28/07/1390 ، تهران

شرکت در پانل Panel membership) )

 • عضو پانل درمان کانسرهای رکتوم ، بیست و نهمین کنگره علمی جامعه جراحان ایران ، 28-24/2/1384
 • عضو پانل کانسرهای کولورکتال متاستاتیک ، اولین همایش انجمن سرطان ایران ، 10/10/1384 ، تهران
 • عضو  پانل  متاستازهای استخوانی ، سیزدهمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 22/10/1384
 • عضوپانل درمان کانسر های کولون ، سی امین کنگره علمی جامعه جراحان ایران، اردیبهشت1385 ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای کولون متاستانیک به کبد دومین همایش انجمن سرطان ایران ، 13/8/1385 ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای پانکراس ، دومین همایش انجمن سرطان ایران ، 13/8/1385 ، تهران
 • عضو پانل کانسرهای پستان ، سمینار کانسرهای پستان ، 27/8/1385 ، اصفهان
 • عضو پانل کانسرهای Advanced  معده اولین کنگره مری و معده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 10/1385 ،تهران
 • عضو پانل کانسر های تخمدان اولین کنگره  سرطانهای زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 11/1385 ،تهران
 • عضوپانل درمان کانسر های رکتوم ، سی ویکمین کنگره علمی جامعه جراحان ایران، 1386 ، تهران
 • عضوپانل درمان کانسر کلیه (RCC) انجمن سرطان ایران29/06/1389، تهران
 • عضوپانل کانسرهای پستان انجمن جراحان عمومی ایران 8/1389 ، تهران
 • عضوپانل کانسر پانکراس ,  بیمارستان شریعتی انجمن متخصصان داخلی ، 18/09/1389، تهران
 • عضوپانل کانسر معده   , کنگره سالیانه انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران  ، 18/09/1389، تهران
 •  عضو پانل عود در سرطان پستان ، همایش انجمن جراحان عمومی ایران ، 12/08/1390، تهران
 • عضو پانل درد سرهای جراحی انکوپلاستی برای سایر متخصصین ، چهارمین کنگره سراسری  سرطان پستان ، 13/08/1390،تهران
 • عضو پانل  عود کانسر رکتوم در پنجمین  کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ، 29 مهر لغایت 1 آبان 1390 ، تهران
 • عضو پانل state of the art section (ovarian cancer) در چهارمین کنگره سالانه سرطان های زنان 30خرداد لغایت 1 تیر ماه 1391 . تهران
 • عضو پانل قاعده جمجمه در کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان 16 شهریور ماه 1391 مشهد
 • عضو پانل تشخیص و مشاوره درمان سرطان پستان در همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران 28 مهر ماه 1391 تهران
 • عضو پانل كاربرد بيوماركرها در پيشگيري،‌تشخيص و درمان سرطان پستان در پنجمين كنگره سراسري پستان 24 آذر ماه 1391
 • عضو پانل عود كانسر ركتوم در ششمين كنگره كولوپروكتولوژي و بي اختياري 29 آذر ماه 1391
 •   عضو پانل metastatic colon Cancer  و Rectal Cancer with polys پنجمين كنگره تازه هاي سرطان كولوركتال 5 ارديبهشت ماه1392 تهران  
 • عضو پانل Locally Advanced Breast Cancer در هشتمين همايش سالانه انجمن جراحان عمومي ايران 26 مهر ماه 1392 تهران 
 •   عضو پانل استاندارد سازی گزارشات پاتولوژی کانسر در پانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران 15 آبان ماه 1392 تهران سالن رازی
 •  عضو پانل هم اندیشی بررسی و جواب به سوالات شایع در تشخیص و درمان سرطان پستان در کنگره پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 17 آبان ماه 1392 تهران .بیمارستان امام خمینی (ره)
 • عضو پانل Gastric Cancer  در سیزدهمن کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران 6 آذر ماه 1392 تهران بیمارستان میلاد 
 •   عضو پانل سرطان ،ملاحظات اقتصادی و راهنمای ملی سلامت در کنگره ملی "برنامه جامع کنترل سرطان" 16 بهمن ماه 1392 . تهران . سالن همایش های صدا و سیما
 •  عضو پانل تازه های تشخیص و درمان سرطان کولورکتال  در کنگره ملی "برنامه جامع کنترل سرطان" 16 بهمن ماه 1392 . تهران . سالن همایش های صدا و سیما  

   

   

پوستر خارجی

 

·         10Th Hong Kong International cancer congress 19-21 November 2003 , Hong Kong  prognostic significance of HER2 oncoprotein in premenopausal axillary node positive Breast cancer and effects of OS on such patients 

 

·         7th world GI cancer congress Barcelona – Spain, 15 – 18th June 2005 The relationship between H pylori & P53 gene over expression in patient with adenocarcinoma of stomach

 

·         8th world congress on GI cancer 28 Jun – 1 July  2006 , Barcelona – Spain  Human papillomavirus infection, P53 over expression and histopathologic  factor in colorectal cancer (Annals of Oncology: Volume 17,2006 supplement 6)

 

·         8th   World congress on  GI cancer   28  June – 1 July  2006 , Barcelona – Spain  Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer under going neoadjuvant Chemoradiation with and without oxaliplatin according to TS expression   (Annals of Oncology: Volume 17,2006 supplement 6)

 

·         Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation with and without oxaliplatin according to TS expression, (2006, World Congress on Gastrointestinal cancer, 28 June-July 1, 2006: Barcelona, Spain)

 

·         9th World congress on Gastrointestinal cancer 28 June – 1 July 2007, Barcelona, Spain Can pathologic response rate predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation?(Annals of Oncology: Volume 18,2007 supplement 7)

 

·         Can pathologic response predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation? (2007, World Congress on Gastrointestinal cancer, 27-30 June, 2007: Barcelona, Spain)

 

·         Clinicopathologic manifestation and treatment results of patients with breast cancer in Jorjiani Cancer Center,(2nd  International Breast cancer congress, 23-25 February,2007: Tehran, Iran)

 

·         Human papillomavirus ( HPV) infection , p53 overexpression and histopathologic factors in colorectal cancer , (2006, World Congress on Gastrointestinal cancer, 28 June-July 1, 2006: Barcelona, Spain) and (ECCO 14, 14th European Cancer Conference 23-27 September , 2007: Barcelona, Spain)

 

 

·         Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Gastric Cancer , (2010, World Congress on Gastrointestinal cancer, 30 June- 4 July, 2010: Barcelona, Spain))Annal of Oncology ,volume 21,suplemnt 6,2010)

 

 • BMI AND PERESENTATION OF COLORECTAL CANCER : CLINICAL AND PATHOLOGY PERSPECTIVE ) 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine(

 

 • TRENDS OF CLINICAL AND PATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF GASTRIC CANCER PATIENTS  DURING TWOPERIDES OF TIMES IN IRAN :1996-2000 AND 2001-2005) 13 TH World Congress on Gastrointestinal Cancer 22-25 June 2011.Barcelona , Spine(

 

 • THYMIDILATE SYNTHASE (TS) AND EXCISION REPAIR COMPLEMENTATION GROUP 1       ( ERICC1) STATUS AND CLINICOPATHOLOGIC FACTORS IN GASTRO – INTESTINAL CANCER( 14 TH World congress on Gastrointestinal Cancer 27-30 June.Barcelona,spine)(Annal of oncology volume 23,supplement 4,2012)

 

 • Thymidilate Synthase (TS) and Excision repair complementation group 1 (ERCC1) status

and clinicopathologic factors in Gastro-Intestinal cancer(17 August 2012 World Congress on Gastrointestinal Cancer: Asian Perspectives . Shanghai, China)

 

 

مقالات  چاپ شده به زبان  فارسی و انگلیسی

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of surgery  Vol 12, No 31    2004      

 The changing trend in cancer incidence in IRAN . Sheibani Kh, Mortazavi SH, Azade P .

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of surgery  vol 11 , No 28   2004  

The Role of adjuvant ophorectomy in HER2 positive breast cancer .   Mortazavi SH. Azade P . Valaei N .         

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ، بهمن و اسفند  1382 

Chemotherapy induce ovarian failure and its related factors in patient with breast cancer .Anbiaee R. ,Azade P. , Fazlalizade A.

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   فروردین و اردیبهشت 1382

 

Pognostic significance of HER-2 oncoprotein in premenopausal node positive breast cancer .Mortazavi SH,Azade P. ,Valaei N.

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهرو آبان  1383

 Relationship between the clinicopathologic features of gastric Adenocarcinoma and serum concentration of AFP . Hakak JB, Nikshoar M ,  Azadeh P .  

   

 • مقاله با عنوان زیر در مجله نشریه جراحی ایران ، دوره 12 , .شماره 31 ,  1383 

            The changing trend in cancer incidence in Iran .KH.Sheibani , S.H.Mortazavi ,P.Azade

 

 

·         مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   فروردین و اردیبهشت 84 13

Prognostic significance of HER2 oncoprotein in premenopausal node positive breast  cancer. Mortazavi SH , Azadeh P .

 


 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مرداد و شهریور 1384

The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with adenocarcinoma of stomach . Mortazvi SH, Isfahanian N, Azadeh P.    

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهرو آبان  1384

Evaluation of the Association between the overexpressed thymidilate syntheses  Enzyme  and P53 mutation and response to therapy in  locally advanced rectal  cancer undergoing  neoadjuvant chemoradiation .   Rajabi B, Azadeh P, Valae N  

               

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   بهمن و اسفند 1384 

 Chemotherapy induced ovarian failure and its related factors in patients with breast cancer .  Anbiaee R  , Fazlalizade A,  Azade P .    

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   مهر و ابان  1385 

Geranisetron effect on  ECG in cancer patient reliving chemotherapy . Azade P ,Alidosti A, Taslimi F.                                                   

 

 • مقاله با عنوان زیر در مجله پژوهنده ،   خرداد و تیر 1385 

Neuroprtective effect of vitamin  E supplementation in patients treated with  Paclitaxel base chemotherapy .  Azade P , Ehtejab GL , Mansoori B ,         

 

·        مقاله با عنوان زیر در مجله Govaresh Vol.11, No.3,Autumn2006

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation with & without Eloxatin according to thymidilate syntheses (TS) expression .  Azade P. , Motlagh A. , Fazlalizade A

·           مقاله با عنوان زیر در مجله Iranian Journal of pathology vol 1 N 3 Summer 2006

Chemotherapy induced ovarian failure and the related indices in breast cancer patients. . Anbiaae R. Azadeh P . Fazlalizadeh A

 

·                    مقاله با عنوان زیر در مجلهAnnals of oncology , Volume , supplement 6, 2006

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancerundergoing neoadjuvan chemoradiation with & without Eloxatin according to thymidilate syntheses (TS) expression .  Azade P. , Motlagh A. , Fazlalizade A. • مقاله با عنوان زیر درIranian Journal of Radiology  vol 4, supplement 1  , 2007  

Added liver window setting to standard abdominal ct scan protocol . S.Sabouri , A.R. Khatami , P.Azade

 

 

·           مقاله با عنوان زیر در مجله Govaresh/ Vol. 12,No.2 ,Summer 2007 

Human papillomavirus (HPV) infection, P53 overexpression and histopathologic factors in colorectal cancer. Motlagh A, Azadeh P , Fazlalizadeh A . 

·           مقاله با عنوان زیر در مجله Archives of Iranian medicine Jul; 10(3):301-8, 2007   

EGFR expression as a predictive factor for rectal cancer. 

Motlagh A, Azadeh P.

·                    مقاله با عنوان زیر در مجله Archives of Iranian Medicine, Volume 10, Number 1, 2007: 27 – 31

Prognostic Values of proliferative Markers ki-67 and repp86 in Breast Cancer. Mohsenifar J , Almassi-Aghdam M , Taheri  ZM , Zare Z ,  Jafari B  , Atri M ,   Mortazavi SM , Azadeh P

 

 

·                    مقاله با عنوان زیر در مجلهAnnals of oncology , Volume 18 , supplement 7, 2007

 

Can pathologic response rate predict the outcome of patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation? Motlagh A, Azadeh P.

 

·                    مقاله با عنوان زیر در مجله Medwell Journall ,2008

 • HER2 status in breast cancer patients with and without brain metastases,P.Azadeh A.Sh.Yousefi Kashi

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در  Iranian Journal of cancer prevention  vol 2 , No3   2009  

Clinical manifestation and treatment results of patients with cervical cancer: report of Iran. Kh.Sheibani, M. Alidosti ,A. Ameri , P.Azade

 

 

 • مقاله با عنوان زیر در Iranian Journal of Pathology  vol5 , No1   2010                                  Primary Stromal sarcoma of breast with nodal recurrence .A.Yaghobi ,P.Azade ,B.Shafagi

 

·                    مقاله با عنوان زیر در مجله Medwell Journall ,2010

Overall Survival And Related Prognostic Factors In Metastatic Brain Tumors Treated With Whole Brain Radiation Therapy, A.Sh.Yousefi Kashi ,P.Azadeh

 

 

·                    مقاله با عنوان زیر در مجله Iranian Journal of pathology Volume 6  (2011)

Comparison of 5FU-base chemoradiation with and without Eloxatin on Pathologic Complete Response in Neoadjuvant Chemoradiation of Rectal cancer A.Yaghoubi ,MD, P.Azade ,MD  ,Kh.M.Sheibani ,M.Foudazi MD , B.Shafaghi MD , M. Davaei ,MD


·                       مقاله با عنوان زیر در مجله    GHFBB journal

Pathology Report Quality and Clinical Decision Making for Patients with Gastric Cancer,

is accepted to be published in GHFBB journal

 

 

·                    مقاله با عنوان سرطان در ایران در نشریه سراسری نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران .شماره 141 شهریور ماه 1390

 

·                    مقاله با عنوان  زير در مجله  Acta Medica Iranica, Vol. 50, No. 8( 2012 )    

 

  " Efficacy of transarterial chemoembolization on lesion reduction in colorectal liver

metastases."

 


 • مقاله با عنوان زیر در مجله تحقيقات علوم دارويي ايران، شماره 41، Autumn 2012

 

Effect of External Use of Sesame Oil in the Prevention of Chemotherapy-Induced Phlebitis  English

 

 

·                      مقاله با عنوان زیر در ژورنالAnnals of Pharmacotherapy(2014)

Oxaliplatin-Induced Renal Tubular  Vacuolization

    

استاد راهنما و مشاور در پایان نامه های دانشجویی (master thesis)   :

 

 

 • سال 1381 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس حمیدرضا شریعتی با عنوان :    

Rectal & Bladder Dosimetry in uterine Radiation

 

 • سال 1383 پایان نامه دکتر جلیل برادران ، متخصص جراحی عمومی با عنوان :

Comparison between the clinicopathologic features of AFP Positive and AFP negative

gastric cancer.

 • سال 1383 پایان نامه دکتر رباب انبیایی ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Chemotherapy induced ovarian failure and the related indices in breast cancer patients.

 

 

 • سال 1384 پایان نامه دکتر نغمه اصفهانیان ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :      

The relationship between Helicobacter pylori and P53 gene mutation in patients with adenocarcinoma of stomach.

 

 • سال 1384 پایان نامه دکتر بابک رجبی ، متخصص را دیوتراپی انکولوژی با عنوان :                

Evaluation of the Association between the overexpressed thymidilate   syntheses Enzyme and P53 mutation and response to therapy in locally advanced rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation.

 

 • سال1385  پایان نامه دکتر غلامرضا احتجاب ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Neuroprtective effect of vit E in patient treated with Paclitaxel base chemotherapy.

 

 • سال 1385 پایان نامه دکتر علی قنبری مطلق ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

Sphincter preservation and pathologic response in rectal cancer under going neoadjuvant chemoradiation.         

 

 • سال 1386 – پایان نامه دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی ، متخصص را دیوتراپی انکولوژی با عنوان :                

       HER2 status in breast cancer patients with &  without brain metastasis.

 • سال 86   - پایان نامه دکترمهدی سبحانی، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :    

تعيين تفاوت دز پراکنده رسيده به بيضه‌هاو ارتباط آن با تغييرات هورمونهاي جنسي در راديوتراپي كانسرركتوم با دستگاههاي  كبالت و شتابدهنده خطي طي سالهاي 1384 و 1385 شمسي در بخش راديوتراپي ـ انكولوژي بيمارستان امام حسين تهران

  

 •   سال 1388   - پایان نامه دکترعلی یعقوبی جویباری، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :     

 

Comparison Of 5-FU Base Chemoradiation with & without Eloxatin on Pathologic Complete Response in neoadjuvant chemoradiation of rectal cancer

 

 • سال 1390- پایان نامه خانم نیلوفر نکوزاد ، کارشناس ارشد پرستاری با عنوان :

بررسي اثر روغن كنجد در پيشگيري از فلبيت ناشي از شيمي درماني

 • سال 1392 - پايان نامه دكتر كامبيز نوين ، متخصص راديوتراپي انكولوژي با عنوان :

بررسي پايائي اطلاعات ادجوانت آنلاين در مطابقت با يافته هاي بيماران ايراني مبتلا به سرطان پستان 

 • سال 1392- پایان نامه دکتر طیبه طاهری پناه ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی با عنوان :

بررسی پایایی نتایج پیش بینی شده توسط برنامه کامپیوتری ادجوانت آنلاین در مقایسه با یافته های بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون

 • سال 1393- پايان نامه دكتر حسينعلي غياثي ،دستيار تخصصي راديوتراپي انكولوژي با عنوان :

بررسي اثر كپسيتابين بر روي اثر انگشت بيماران تحت درمان با دارو 

مجری تریالهای زیر :

 

 • A phase III study of  UFT plus oxaliplatin  (UFOX) us.  Capecitabine plus oxaliplatin (Xelox) and Folfox in first – line metastatic colorectal cancer (MCRC).
 • The Role of Xaliproden  in decreasing the incidence of oxaliplatin  - induced Neuropathy .
 • Randomized trial comparing  docetaxol , cisplatin  ,  5FU (DCF) with Epirabicin, cisplatin , 5FU (ECF) in advanced gastric Adenocarcinoma.
  •   بررسی مقایسه ای window setting  های متفاوت در کشف ضایعات عفونی تومورهای اولیه و متاستاتیک کبدی در سی تی اسکن  

   بررسی شیوع و عوامل زمينه ساز فرسودگی شغلی در مراقبين بيماران مبتلا به سرطان در ایران

     ارزیابی شیوع، ابعاد و عوامل زمینه ساز مشکلات بیماران مبتلا به سرطان در ایران

·         بررسی وضعیت ژن های TS و  ERCC1 و ارتباط آن با عوامل بالینی و پاتولوژی در سرطان های دستگاه گوارش

·         کارآزمایی بالینی فاز II بررسی پاسخ بالینی و عوارض داروی شیمی درمانی پاکلی تکسل در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته معده

·         بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385

·         بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385

·         بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های 1376 تا 1385


علائق علمی (favorites)  :

 

·         Gastrointestinal cancer

·         Breast cancer

·         Molecular biology of cancer

·         IMRT

·         Palliative care cancer patient

·         NET

·         Quality of life cancer patients