ورود به سايت | ثبت نام كاربر      فارسی | English
 

    
 

 

    
 

 

    
درباره دکتر پیام آزاده

مشخصات فردي

دكتر پيام آزاده

متخصص راديوتراپي انكولو‍ژي

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

بيمارستان امام حسين (ع)

1381 : نفر اول  بورد و تخصص رشته رادیوتراپی انکولوژی ( دانشنامه و گواهينامه )

1388 : استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1392و1393: پزشك نمونه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

 

عضويت ها و مسئوليت ها

دانشيار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر برنامه دستیاری گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 1382

معاونت آموزشی بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین(ع) از 1382تا1384

معاونت آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385

 مسئول کمیته سیاست گزاری شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مسئول کمیته راهبردی انجمن سرطان ایران

مسئول پیگیری راه اندازی مرکز جامع سرطان دانشگاه شهید بهشتی

 

مشاور ارشد انجمن جراحان عمومي ايران 1392

دبیر نشریه دانستنیهای سرطان سال 1391

مجری طرح  ممیزی 114 موضوع مهم علمی  انجمن سرطان ایران  ، توسعه علوم پزشکی معاونت علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری

نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در طرح اصلاح برنامه آموزشی پزشکی عمومی (کشوری) 1384

نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در تالیف راهنمای مطالعه خون و انکولوژی(کشوری) 1384

نماینده مجری کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1385

نماینده انجمن رادیوتراپی انکولوژی و مسئول برنامه ریزی درمعاونت سلامت وزارت بهداشت درمان

همکار اصلی در طرح تدوین راهنمای استفاده از داروی تراستوزوماب ( گاید لاین ) ، در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران ، شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 1390

عضو هیئت موسس انجمن سرطان ایران

عضو هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

عضو کمیته سوال طراحی آزمون ارتقاء رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1382

عضو کمیته مشاورین بین المللی جراحی متاستازهای کبدی LiverMetsurvey  ,  2003

عضو کمیته ی کشوری تدوین محتوی برنامه مدون رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت 1384

عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   1384

عضو کمیته یوروانکویورولوژی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384

عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   1384

عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان پروستات  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1388

عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان مثانه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389

عضو کمیته تدوین راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيگيري سرطان كليه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390

عضو کمیته تدوین راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيگيري سرطان بیضه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390

عضو کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال 1385

عضو کمیته کشوری تدوین کوریکولوم آموزشی رشته رادیوتراپی انکولوژی از سال 1385

عضو کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم پزشکی عمومی 1386

عضو کمیته ارزشیابی رشته ی رادیوتراپی انکولوژی 1388

عضو کمیته کشوری سرطان ایرا ن  ( معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی)

عضو کمیته تدوین دستورالعمل کشوری درمان سرطان های شایع کشور 1386 ( معاونت سلامت )

عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385

عضو شوراي راهبردي شبکه ملي تحقيقات سرطان

عضو شورای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی انجمن پاتولوژی ایران به زبان انگلیسی 1385

Editorial  Board  scientific of Iranian journal of pathology 

عضو هیئت تحریریه مجله راديولوژي ایران به زبان انگلیسی

-Editorial  Board  scientific of Iranian journal of Radiology 

عضو هیئت تحریریه نشریه  علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران 1384

دبير علمي 5 كنگره علمي

دبير اجرايي 7 كنگره علمي

مقالات ،‌سخنراني ها و تاليفات

ايراد  100 سخنراني  در كنگره ها و همايش هاي بين المللي  داخلي و خارجي

ارائه 43 مقاله به صورت پوستر در كنگره ها و همايش هاي بين المللي  داخلي و خارجي

ارائه 32 مقاله در نشريات علمي داخلي و خارجي

تاليف 15  كتاب در حوزه سرطان

استاد راهنماي 14 پايان نامه تخصصي

مشاركت در 13 طرح  تحقيقاتي