دکتر پیام آزاده متخصص رادیوتراپی انکولوژی سرطان مری حضور در برنامه ضربان  ایمونوتراپی

حضور دکتر پیام آزاده در برنامه ضربان، شبکه سلامت با موضوع سرطان مری

دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۶

فیلم برنامه به اشتراک گذاشته خواهد شد .