براساس تعریف سال ۲۰۰۲ میلادی سازمان بهداشت جهانی مراقبتهای تسکینی(۱) مجموعهای از افدامات هستند با هـدفارتقای کیفیت زندگی بیماران و خانواده هـای آنـان ، بـرای برطـرف نمـودن شـکلات و معضـلات ناشـی از بیمـاریهـای صعبالعلاج و تهدید کننده زنـدگی  Life-threatening illness))  بواسـطه پیشـگیری یـا برطـرف نمـودن دردهـای آنـان، بـاتشخیص زودرس ، ارزیابی کامل و درمان درد و سایر مشکلات (روحی-روانی و فیزیولوژیک.)

به بیانی دیگر میتوان مراقبت های حمایتی و تسکینی را اینگونه تعریف نمود:

  • تسکین درد و دیگر علائم ناراحت کننده را میسر می کند.
  • زندگی را تصدیق می کند و مرگ را به عنوان فرآیندی طبیعی در نظر می گیرد.
  • نه مرگ را به تعویق می اندازد نه به آن شتاب می بخشد.
  • جنبه های روانی و معنوی مراقبت از بیمار را ادغام می کند.
  • سیستم پشتیبانی را برای کمک به زندگی فعالانه بیماران تا وقت مرگ ارائه می دهد.
  • سیستم پشتیبانی برای کمک به خانواده ها در روبرو شدن با مسئله در طول دوران مریضی بیمـا ر و در سـوگ مـرگشارائه میکند.
  • با استفاده از رویکردی تیمی به نیازهای بیماران و خانواده شان رسیدگی مـی کنـد، و اگـر لازم باشـد، شـامل مشـاورهدرباره مرگ عزیزشان است.
  • کیفیت زندگی را افزایش خواهد داد و ممکن است همچنین دوره بیماری را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
  • در اوایل دوره بیماری در ارتباط با شیوه های درمانی دیگر مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی که قصد دارند طول عمـربیمار را زیاد کنند قابل اجرا است.
  • شامل بررسی های موردنیاز برای درک و مدیریت بهتر عوارض ناراحت کننده بالینی است.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.