دکتر پیام آزاده متخصص رادیوتراپی انکولوژی سرطان پستان 1 scaled وبینار سرطان پستان  ایمونوتراپی

برگزاری وبینار سرطان پستان سه گانه منفی

در روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۰