دکتر پیام آزاده متخصص رادیوتراپی انکولوژی رادیوتراپی روش های نوین درمان رادیوتراپی  ایمونوتراپی

رادیوتراپی یکی از روش های درمان سرطان است

برنامه ضربان شبکه سلامت

دوشنبه ۲۲ اذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶