دکتر پیام آزاده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدارج علمی

 • ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران: ۱۳۶۸
 • دریافت دکتری طب عمومی : ۱۳۷۶
 • گذراندن دوره خدمت وظیفه بعنوان پیام آور بهداشت  :۱۳۷۶۱۳۷۸
 • ورود به دوره تخصص رشته رادیوتراپی- انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۳۷۸
 • اخذ گواهینامه تخصــصــی در رشــته رادیوتراپی- انکولوژی از دانشــگاه علوم پزشــکی شــهیدبهشتی :۱۳۸۱
 • نفر اول تخصص ( گواهینامه ) رشته رادیوتراپی- انکولوژی سال ۱۳۸۱
 • نفر اول بورد ( دانشنامه ) رشته رادیوتراپی- انکولوژی سال ۱۳۸۱

محل فعالیت

 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : عضو هیئت علمی رادیوتراپی انکولوژی   
 • بیمارستان امام حسین(ع) : عضو هیئت علمی و متخصص رادیوتراپی انکولوژی
 • بیمارستان پارس تهران (بلوار کشاورز)
 • بیمارستان پارسیان تهران ( سعادت آباد)
 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • معاون گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی از سال ۱۳۹۵ تاکنون
 • رئیس مجموعه رادیوتراپی انکولوژی و پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین(ع)
 • عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی
 • پایه گذار مرکز ملی یون درمانی ایران، سازمان انرژی اتمی
 • عضو کمیته فنی رادیوتراپی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۹۷
 • عضو کمیته تخصصی رادیوتراپی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از سال ۱۳۹۷
 • عضو کمیته گایدلاین نویسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۹۶
 • مسئول راه اندازی مرکز جامع سرطان دانشگاه شهید بهشتی
 • معاون گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۵ تا کنون
 • مدیر برنامه دستیاری گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۸۲
 • معاونت آموزشی بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین(ع) از ۱۳۸۲تا۱۳۸۴
 • معاونت آموزشی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۵
 • مسئول کمیته سیاست گزاری شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • مسئول کمیته راهبردی انجمن سرطان ایران
 • مشاور ارشد انجمن جراحان عمومی ایران ۱۳۹۲
 • دبیر نشریه دانستنیهای سرطان سال ۱۳۹۱
 • مجری طرح  ممیزی ۱۱۴ موضوع مهم علمی  انجمن سرطان ایران  ، توسعه علوم پزشکی معاونت علمی فناوری دفتر ریاست جمهوری
 • نماینده کمیته راهبردی و هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در طرح اصلاح برنامه آموزشی پزشکی عمومی (کشوری) ۱۳۸۴
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی در تالیف راهنمای مطالعه خون و انکولوژی(کشوری) ۱۳۸۴
 • نماینده گروه رادیوتراپی انکولوژی درشورای آموزشی پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع) ۱۳۸۴
 • نماینده مجری کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال ۱۳۸۵
 • نماینده انجمن رادیوتراپی انکولوژی و مسئول برنامه ریزی درمعاونت سلامت وزارت بهداشت درمان
 • همکار اصلی در طرح تدوین راهنمای استفاده از داروی تراستوزوماب ( گاید لاین ) ، در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران ، شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، ۱۳۹۰
 • همکار در تدوین راهنمای تجویز داروی بواسیزوماب در بالغین، دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،تابستان ۱۴۰۰
 • همکار در تدوین راهنمای تجویز داروی ستوکسیماب در بالغین، دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،تابستان ۱۴۰۰
 • عضو هیئت موسس انجمن سرطان ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۵
 • عضو رسمی انجمن سرطان امریکا ASCO   
 • عضو رسمی کامل (FULL MEMBER) انجمن مدیکال انکولوژی اروپا ESMO
 • عضو رسمی انجمن نورواندوکرین تومور اروپا (European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS
 • عضو کمیته سوال طراحی آزمون ارتقاء رشته ی رادیوتراپی انکولوژی ۱۳۸۲
 • عضو کمیته مشاورین بین المللی جراحی متاستازهای کبدی LiverMetsurvey  ,  ۲۰۰۳
 • عضو کمیته ی کشوری تدوین محتوی برنامه مدون رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت ۱۳۸۴
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   ۱۳۸۴
 • عضو کمیته یوروانکویورولوژی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۴
 • عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی   ۱۳۸۴
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان پروستات  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۸
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی درمان سرطان مثانه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۹
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان کلیه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۰
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان بیضه مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۰
 • عضو کمیته تدوین راهنمای بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان مثانه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۴
 • عضو کمیته تدوین راهکارطبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان کلیه  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۴
 • عضو کمیته تدوین راهکارطبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان پروستات  مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۴
 • عضو کمیته  راهبردی رشته رادیوتراپی انکولوژی وزارت بهداشت از سال ۱۳۸۵
 • عضو کمیته کشوری تدوین کوریکولوم آموزشی رشته رادیوتراپی انکولوژی از سال ۱۳۸۵
 • عضو کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم پزشکی عمومی ۱۳۸۶
 • عضو کمیته ارزشیابی رشته ی رادیوتراپی انکولوژی ۱۳۸۸
 • عضو کمیته کشوری سرطان ایرا ن  ( معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی)
 • عضو کمیته تدوین دستورالعمل کشوری درمان سرطان های شایع کشور ۱۳۸۶ ( معاونت سلامت )
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۵
 • عضو شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات سرطان
 • عضو شورای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی انجمن پاتولوژی ایران به زبان انگلیسی ۱۳۸۵
 • of Iranian journal of pathology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه مجله رادیولوژی ایران به زبان انگلیسی
 • of Iranian journal of Radiology  Editorial  Board  scientific
 • عضو هیئت تحریریه نشریه  علمی خبری انجمن آسیب شناسی ایران ۱۳۸۴

 

 • نفر اول گواهینامه رشته رادیوتراپی انکولوژی تیر ماه ۱۳۸۱
 • نفر اول بورد تخصصی رشته رادیوتراپی انکولوژی شهریور ماه ۱۳۸۱
 • استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

 

 • کارنامه بالینی عملی دستیاران Log Book رشته رادیوتراپی
 • راهنمای تراستوزوماب در سرطان پستان ،مجموعه توصیه های تشخیصی ،درمانی و سیاستی به همراه راهنمای تصمیم گیری بیماران
 • ممیزی رشته سرطان شناسی ایران
 • شیمی درمانی (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان پستان (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • پرتو درمانی (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان پروستات (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان کولورکتال (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • درمان دارویی سرطان ،جلد اول : داروهای شیمی درمانی ، (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • درمان دارویی سرطان ،جلد دوم : درمان های هدفمند سرطان ، (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • درمان دارویی سرطان ،جلد سوم : هورمون درمانی ، (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان پانکراس (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سرطان مری (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • سازگاری روحی و روانی با سرطان (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • روابط زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • ترومبوآمبولی و سرطان
 • سرطان معده (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • تغذیه و سرطان (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • کاربرد انتقال خون (راهنمای بالینی بیماران و خانواده ها)
 • دبیر علمی اولین کنگره انجمن سرطان ایران سال ۱۳۸۴ تهران
 • دبیر علمی برنامه مدون پزشکان عمومی ۱۳۸۴
 • دبیر علمی دومین کنگره انجمن سرطان ایران ۱۳۱۱ آبان ۱۳۸۵ تهران
 • دبیر علمی هفتمین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران شهریور ۱۳۹۱ تهران
 • دبیر علمی هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران ۳۰ آذر و ۱ دی ماه ۱۳۹۱ تهران
 • دبیر علمی سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی همزمان بااولین کنگره رادیوبیولوژی بالینی و سـومین کنگره پرسـتاری و سـومین کنگره کارشـناسـانرادیوتراپی ۲۸ لغایت ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷– هتل المپیک
 • دبیراجرایی سومین کنگره انجمن سرطان ایران۱۶۱۸ آبان ۱۳۸۶ تهران
 • دبیراجرایی چهارمین کنگره انجمن سرطان ایران۱۶۱۸ آبان ۱۳۸۷ تهران
 • دبیراجرایی پنجمین کنگره انجمن سرطان ایران۱۶۱۸ آبان ۱۳۸۸ تهران
 • دبیراجرایی ششمین کنگره انجمن سرطان ایران۱۶۱۸ آبان ۱۳۸۹ تهران
 • دبیر اجرایی هفتمین کنگره انجمن سرطان ایران۲۹۲۷ مهر ۱۳۹۰ تهران
 • دبیر اجرایی همایش غرب آسیا ۲ لغایت ۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ هتل اسپیناس
 • دبیر سمینار کانسرهای کولون در همدان مرداد ماه سال ۱۳۸۴  
 • دبیر سمینار کانسرهای پستان در همدان مرداد ماه سال ۱۳۸۴
 • A phase III study of UFT plus oxaliplatin  (UFOX) us.  Capecitabine plus oxaliplatin

(Xelox) and Folfox in first – line metastatic colorectal cancer (MCRC).

 • The Role of Xaliproden in decreasing the incidence of oxaliplatin  – induced Neuropathy . 
 • Randomized trial comparing docetaxol , cisplatin  ,  ۵FU (DCF) with Epirabicin,

cisplatin , 5FU (ECF) in advanced gastric Adenocarcinoma.

 • بررسی مقایسه ای window setting های متفاوت در کشف ضایعات عفونی تومورهای اولیه و متاستاتیک کبدی در سی تی اسکن    
 • بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز فرسودگی شغلی در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان در ایران
 • ارزیابی شیوع، ابعاد و عوامل زمینه ساز مشکلات بیماران مبتلا به سرطان در ایران
 • بررسی وضعیت ژن های TS و ERCC1 و ارتباط آن با عوامل بالینی و پاتولوژی در سرطان های دستگاه گوارش
 • کارآزمایی بالینی فاز II بررسی پاسخ بالینی و عوارض داروی شیمی درمانی پاکلی تکسل در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته معده
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
 • بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵

٣٧

  بررسی خصوصیات بالینی، پاتولوژی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین در طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ 

گالری تصاویر