دکتر پیام آزاده متخصص رادیوتراپی انکولوژی photo 2019 05 21 12 01 54 حضور دکتر آزاده در برنامه ضربان  ایمونوتراپی

حضور دکتر پیام آزاده در برنامه ضربان شبکه سلامت

دوشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰

با موضوع ایمونوتراپی

فیلم برنامه پس از پخش در سایت بارگذاری خواهد شد